Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Mahis-ohjaaja on nuoren luottoaikuinen

”Pääsin sisälle Mahis-ideologiaan; en edes osannut kuvitella, miten upea juttu tämä on.”
Mahis-koulutuksen osallistujapalaute.

Jo yli kaksikymmentä vuotiaan Mahiksen päämääränä on haavoittuvassa elämäntilanteessa olevan nuoren elämänhallinnan vahvistaminen, omien vahvuuksien löytäminen sekä osallisuuden edesauttaminen. Käytännössä tämä toteutuu koulutettujen Mahis-ohjaajien luotsaamissa, monenlaisista nuorista muodostuvissa Mahis-ryhmissä, joissa nuoret ovat pääroolissa suunnitellessaan itseään innostavaa toimintaa saaden samalla elämän perusvalmiuksia, ystäviä, vertaistukea ja positiivisia ryhmään kuulumisen kokemuksia.

Merkittävä tekijä nuoren hyvinvoinnin vahvistamisessa on koulutetun, turvallisen ja välittävän aikuisen tarjoama tuki. Ymmärrys haavoittuvassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaamisesta ja osallisuuden mahdollistamisesta on nuorten kanssa toimivalle ohjaajalle olennaista ja valmiuksia tähän hän saa Mahis-koulutuksesta.

”Koen olevani valmiimpi kohtaamaan haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia nuoria.”

Mahis-koulutusta järjestetään tilauskoulutuksena, eli organisaatio tai ohjaajaporukka voi sellaisen tilata joko omalle väelleen, tai yhdessä useamman tahon kanssa. Koulutus on kaksipäiväinen ja sopii ihan jokaiselle nuorten parissa toimivalle aikuiselle, joka haluaa vahvistaa ohjaus- ja kohtaamistaitojaan, erityisesti monenlaisten nuorten osallisuus huomioiden. Koulutuksessa perehdytään toiminnallisten ja keskustelevien harjoitusten kautta tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, nuorten omiin ideoihin ja toteutukseen pohjaaviin projekteihin, ohjaajan rooliin ja jaksamiseen sekä Mahiksen ideologiaan ja käytäntöihin. Olennaisena osana koulutusta on ajatusten ja kokemusten jakaminen sekä vertaistuen saaminen. Mahis-koulutus tarjoaa ohjaajan työtä raamittavan selkeän toimintamallin, mutta lisäksi se mahdollistaa Mahis-ohjaajalle taloudellisen toimintatuen hakemisen ohjaamansa nuorten ryhmän projektiin.

Enemmän ohjaajakokemusta tai -koulutusta omaaville aikuisille olemme luoneet yksipäiväisen Mahis-koulutuksen, jossa sukelletaan ohjaajuudessa suoraviivaisemmin pintaa syvemmälle, mutta käydään kaksipäiväisen koulutuksen tapaan läpi myös Mahis-ideologia ja -käytännöt.

Mahis-koulutusta hyödyntävät esimerkiksi kunnat, järjestöt, harrastusseurat, seurakunnat ja oppilaitokset. Tarvittaessa koulutussisältöjä on räätälöity tilaajan toiveen mukaan, kuten esimerkiksi monikulttuurisille toimijoille suunnatuissa koulutuksissa sekä Diabetesliiton ja Yhden Vanhemman Perheiden Liiton (YVPL) koulutuksissa. Näistä YVPL:n kokemuksiin voi tutustua lukaisemalla valaisevan vieraskynä-blogikirjoituksen.

”Pystyn hyödyntämään koulutusta työssäni”

Mahis on toimiva malli myös kouluissa ja oppilaitoksissa hyödynnettäväksi ja lukuisia Mahis-ohjaajia löytyykin jo niiden aikuisista. Voidaksemme vielä paremmin huomioida opetusalan aikuiset, innostuimme yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa luomaan yläkouluille oman Tukari-Mahiksen ja toiselle asteelle Tutor-Mahiksen. Näissä ajatuksena on monipuolistaa kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaa ohjaustoimintaa kouluttamalla tukioppilas- ja tutorohjaajapareja Mahis-ohjaajiksi. Samalla mahdollistuu monenlaisten nuorten vahvempi huomioiminen osana toimintaa, nuoren tukariksi ja tutoriksi kasvu sekä aikuisten välisen yhteistyön lisääntyminen. Koulutukset ovat tänä vuonna kokeilu- ja kehittämisvaiheessa ja ne on tarkoitus myöhemmin liittää osaksi Mahis-koulutusten vakitarjontaa. Tukioppilasohjaajapareja koulutamme kuluvan vuoden aikana Tampereella ja Oulussa, Tutor-Mahis -koulutuksen paikkakuntana on Jyväskylä.

”Kiva, motivoiva koulutuspäivä. Herätti ajatuksia.” ”Ihan huikeaa! Näitä lisää!”

Täysin uutena avauksena olemme monivuotisen Mahis-yrityskumppani Alkon kanssa halunneet tuoda luovat menetelmät entistä vahvemmin Mahis-ohjaajien ulottuville ja käyttöön. Tältä pohjalta syntyneissä Fragile-koulutuksissa otetaan haltuun menetelmiä, joiden avulla on mahdollista vahvistaa nuoren tunne- ja kehotietoisuutta sekä sitä kautta luoda mahdollisuuksia voimakkaiden ja ahdistavienkin tunteiden ja aiheiden käsittelyyn turvallisesti ohjattuna. Fragile-koulutus- ja harjoitussisältöjä on ollut luomassa ryhmä terapia- ja teatterialan ammattilaisia Heikki Törmin johdolla. Mahis-ohjaajille suunnattuja Fragile-koulutuksia on tarjolla tänä vuonna useammalla paikkakunnalla.

Tarkemmat tiedot kaikista järjestettävistä koulutuksista löytyvät Mahiksen nettisivuilta, www.mahis.info. Tervetuloa tutustumaan, ihastumaan ja innostumaan!

 

Mahis vietti 20-vuotis juhlavuottaan vuonna 2018. Tämän tekstin väliotsikot on poimittu Mahiksen eri koulutusten palautteista. Artikkelin kuva on otettu syksyllä 2019 Fragile-koulutuksessa.

Mahis-ohjaaja on nuoren luottoaikuinen

Mahis-ohjaaja on nuoren luottoaikuinen

”Pääsin sisälle Mahis-ideologiaan; en edes osannut kuvitella, miten upea juttu tämä on.”
Mahis-koulutuksen osallistujapalaute.

Jo yli kaksikymmentä vuotiaan Mahiksen päämääränä on haavoittuvassa elämäntilanteessa olevan nuoren elämänhallinnan vahvistaminen, omien vahvuuksien löytäminen sekä osallisuuden edesauttaminen. Käytännössä tämä toteutuu koulutettujen Mahis-ohjaajien luotsaamissa, monenlaisista nuorista muodostuvissa Mahis-ryhmissä, joissa nuoret ovat pääroolissa suunnitellessaan itseään innostavaa toimintaa saaden samalla elämän perusvalmiuksia, ystäviä, vertaistukea ja positiivisia ryhmään kuulumisen kokemuksia.

Merkittävä tekijä nuoren hyvinvoinnin vahvistamisessa on koulutetun, turvallisen ja välittävän aikuisen tarjoama tuki. Ymmärrys haavoittuvassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaamisesta ja osallisuuden mahdollistamisesta on nuorten kanssa toimivalle ohjaajalle olennaista ja valmiuksia tähän hän saa Mahis-koulutuksesta.

”Koen olevani valmiimpi kohtaamaan haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia nuoria.”

Mahis-koulutusta järjestetään tilauskoulutuksena, eli organisaatio tai ohjaajaporukka voi sellaisen tilata joko omalle väelleen, tai yhdessä useamman tahon kanssa. Koulutus on kaksipäiväinen ja sopii ihan jokaiselle nuorten parissa toimivalle aikuiselle, joka haluaa vahvistaa ohjaus- ja kohtaamistaitojaan, erityisesti monenlaisten nuorten osallisuus huomioiden. Koulutuksessa perehdytään toiminnallisten ja keskustelevien harjoitusten kautta tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, nuorten omiin ideoihin ja toteutukseen pohjaaviin projekteihin, ohjaajan rooliin ja jaksamiseen sekä Mahiksen ideologiaan ja käytäntöihin. Olennaisena osana koulutusta on ajatusten ja kokemusten jakaminen sekä vertaistuen saaminen. Mahis-koulutus tarjoaa ohjaajan työtä raamittavan selkeän toimintamallin, mutta lisäksi se mahdollistaa Mahis-ohjaajalle taloudellisen toimintatuen hakemisen ohjaamansa nuorten ryhmän projektiin.

Enemmän ohjaajakokemusta tai -koulutusta omaaville aikuisille olemme luoneet yksipäiväisen Mahis-koulutuksen, jossa sukelletaan ohjaajuudessa suoraviivaisemmin pintaa syvemmälle, mutta käydään kaksipäiväisen koulutuksen tapaan läpi myös Mahis-ideologia ja -käytännöt.

Mahis-koulutusta hyödyntävät esimerkiksi kunnat, järjestöt, harrastusseurat, seurakunnat ja oppilaitokset. Tarvittaessa koulutussisältöjä on räätälöity tilaajan toiveen mukaan, kuten esimerkiksi monikulttuurisille toimijoille suunnatuissa koulutuksissa sekä Diabetesliiton ja Yhden Vanhemman Perheiden Liiton (YVPL) koulutuksissa. Näistä YVPL:n kokemuksiin voi tutustua lukaisemalla valaisevan vieraskynä-blogikirjoituksen.

”Pystyn hyödyntämään koulutusta työssäni”

Mahis on toimiva malli myös kouluissa ja oppilaitoksissa hyödynnettäväksi ja lukuisia Mahis-ohjaajia löytyykin jo niiden aikuisista. Voidaksemme vielä paremmin huomioida opetusalan aikuiset, innostuimme yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa luomaan yläkouluille oman Tukari-Mahiksen ja toiselle asteelle Tutor-Mahiksen. Näissä ajatuksena on monipuolistaa kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaa ohjaustoimintaa kouluttamalla tukioppilas- ja tutorohjaajapareja Mahis-ohjaajiksi. Samalla mahdollistuu monenlaisten nuorten vahvempi huomioiminen osana toimintaa, nuoren tukariksi ja tutoriksi kasvu sekä aikuisten välisen yhteistyön lisääntyminen. Koulutukset ovat tänä vuonna kokeilu- ja kehittämisvaiheessa ja ne on tarkoitus myöhemmin liittää osaksi Mahis-koulutusten vakitarjontaa. Tukioppilasohjaajapareja koulutamme kuluvan vuoden aikana Tampereella ja Oulussa, Tutor-Mahis -koulutuksen paikkakuntana on Jyväskylä.

”Kiva, motivoiva koulutuspäivä. Herätti ajatuksia.” ”Ihan huikeaa! Näitä lisää!”

Täysin uutena avauksena olemme monivuotisen Mahis-yrityskumppani Alkon kanssa halunneet tuoda luovat menetelmät entistä vahvemmin Mahis-ohjaajien ulottuville ja käyttöön. Tältä pohjalta syntyneissä Fragile-koulutuksissa otetaan haltuun menetelmiä, joiden avulla on mahdollista vahvistaa nuoren tunne- ja kehotietoisuutta sekä sitä kautta luoda mahdollisuuksia voimakkaiden ja ahdistavienkin tunteiden ja aiheiden käsittelyyn turvallisesti ohjattuna. Fragile-koulutus- ja harjoitussisältöjä on ollut luomassa ryhmä terapia- ja teatterialan ammattilaisia Heikki Törmin johdolla. Mahis-ohjaajille suunnattuja Fragile-koulutuksia on tarjolla tänä vuonna useammalla paikkakunnalla.

Tarkemmat tiedot kaikista järjestettävistä koulutuksista löytyvät Mahiksen nettisivuilta, www.mahis.info. Tervetuloa tutustumaan, ihastumaan ja innostumaan!

 

Mahis vietti 20-vuotis juhlavuottaan vuonna 2018. Tämän tekstin väliotsikot on poimittu Mahiksen eri koulutusten palautteista. Artikkelin kuva on otettu syksyllä 2019 Fragile-koulutuksessa.