Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Dihtosis-metodpaketet är nu översatt till svenska!

Hur behandla temat samer på ett inspirerande och intressant sätt? Hur sku det låta med frågesport,
bild analys av samedräkter och lyssnande av samemusik?

Dihtosis-metodpaketet innehåller 18 uppgifter i tre olika temakategorier: samer, ursprungsbefolkning och kultur. Uppgifternas längd varierar mellan 5 och 75 minuter. Genom att kombinera uppgifterna kan man bygga en hel lärotimme eller en hel temadag kring ämnet.

Ämnet går att behandlas i samband med flera olika läroämnen som t.ex modersmål, samhällslära, geografi eller textilarbete. Uppgifterna är planerade främst för högstadieelever men kan tillämpas också på de högsta lågstadieklasserna samt andra stadiet.

Den finskspråkiga metodpaketen var en succé och nu kan du ladda ner den svenskspråkiga versionen gratis på nätet! Nu kan du okcså beställa den svenskspråkiga versionen gratis på nätet.

Dihtosis är De Ungas Akademins och Sametingets ungdomsråd samprojekt som ämnar att öka medvetenhet om samer och samekultur hos unga i Finland.

 

 

Dihtosis-metodpaketet är nu översatt till svenska!

Dihtosis-metodpaketet är nu översatt till svenska!

Hur behandla temat samer på ett inspirerande och intressant sätt? Hur sku det låta med frågesport,
bild analys av samedräkter och lyssnande av samemusik?

Dihtosis-metodpaketet innehåller 18 uppgifter i tre olika temakategorier: samer, ursprungsbefolkning och kultur. Uppgifternas längd varierar mellan 5 och 75 minuter. Genom att kombinera uppgifterna kan man bygga en hel lärotimme eller en hel temadag kring ämnet.

Ämnet går att behandlas i samband med flera olika läroämnen som t.ex modersmål, samhällslära, geografi eller textilarbete. Uppgifterna är planerade främst för högstadieelever men kan tillämpas också på de högsta lågstadieklasserna samt andra stadiet.

Den finskspråkiga metodpaketen var en succé och nu kan du ladda ner den svenskspråkiga versionen gratis på nätet! Nu kan du okcså beställa den svenskspråkiga versionen gratis på nätet.

Dihtosis är De Ungas Akademins och Sametingets ungdomsråd samprojekt som ämnar att öka medvetenhet om samer och samekultur hos unga i Finland.