Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Solidaarisuutta keskustelemalla ja pelaamalla

Teksti: Saaga Lehtinen, Kallion lukio

Nuorten Akatemian hanke Tarinoita solidaarisuudesta on ollut menestyksekäs. Se alkoi jo vuonna 2017 erilaisten työpajojen merkeissä. Hanke sai vielä 2 lisävuotta rahoitusta, jolloin se jatkui Tarinoita solidaarisuudesta -pelin merkeissä. Haastattelin Nuorten Akatemian kehittämispäällikköä sekä kyseisen hankkeen vetäjää Niina Salmea. Minua kiinnosti erityisesti se, miten esimerkiksi empatiaa voidaan kehittää pelaamalla.

Hankkeen ensimmäisten kahden vuoden aikana pidettiin kolmen kerran työpajoja kouluvierailujen merkeissä. Ne oli suunniteltu erityisesti yläkouluihin sekä toisen asteen opiskelijoille. Työpajoja vedettiin yhteensä 55 ja 16 eri paikkakunnalla.

“Aluksi pohdittiin, millaisia hyviä tekoja voi tehdä ja millaisia olet itse tehnyt.”

Näiden keskusteluiden pohjalta nuoret tekivät videoita, joissa kertoivat omista hyvistä teoistaan. Kyseiset videot ovat nähtävissä Tarinoita solidaarisuudesta -YouTube-kanavalta.

Salmen mukaan työpajat olivat oikein pidettyjä ja keräsivät hyvää palautetta.

“Hankkeessa onnistuttiin ja työpajat olivat suosittuja.”

Syntyneet tulokset olivat siis suunnitellun mukaiset. Tästä innostuneina haluttiin luoda lisämateriaalia hankkeesta enemmän kiinnostuneille, ja näin syntyi Seppo-mobiilipeli Tarinoita solidaarisuudesta.

Peliä pelataan ryhmissä edeten maailman kartalla tehtävästä toiseen. Tehtävät sisältävät omaa pohdintaa tutusta aihepiiristä solidaarisuuteen liittyen. Kysymykset saattavat koskea esimerkiksi eläinten mahdollista kykyä kokea empatiaa lajitovereitaan kohtaan.

Vaikka varsinainen Tarinoita solidaarisuudesta -hanke on jo loppunut, niin peli on haluttu pitää lisämateriaalina ja mahdollisena tilata, jos sille on kysyntää.

Hankkeesta on tehty myös Pro gradu -tutkimus vuonna 2018. Gradussaan Vilma Näveri toteaa, että: “Globaalikasvatuksen kohteina olevien nuorten mukaan solidaarisuus on yhteisöllisyyttä edistäviä arkisia hyviä tekoja, joiden tarpeellisuus nousee hyvinvoinnin edistämisestä. Nuorten mukaan arjen haasteita ja ristiriitoja voidaan ratkaista solidaarisuudella ja siten edistää hyvinvoinnin toteutumista.”

Salmen mukaan nuoret saivat paljon uutta tietoa aihepiiristä ja heidän ymmärryksensä solidaarisuudesta, empatiasta ja hyvän tekemisestä muille kasvoi työpajojen ja pelin avulla.

Juttu on toteutettu osana Kallion lukion Media 2 -kurssia syksyllä 2019.

Solidaarisuutta keskustelemalla ja pelaamalla

Solidaarisuutta keskustelemalla ja pelaamalla

Teksti: Saaga Lehtinen, Kallion lukio

Nuorten Akatemian hanke Tarinoita solidaarisuudesta on ollut menestyksekäs. Se alkoi jo vuonna 2017 erilaisten työpajojen merkeissä. Hanke sai vielä 2 lisävuotta rahoitusta, jolloin se jatkui Tarinoita solidaarisuudesta -pelin merkeissä. Haastattelin Nuorten Akatemian kehittämispäällikköä sekä kyseisen hankkeen vetäjää Niina Salmea. Minua kiinnosti erityisesti se, miten esimerkiksi empatiaa voidaan kehittää pelaamalla.

Hankkeen ensimmäisten kahden vuoden aikana pidettiin kolmen kerran työpajoja kouluvierailujen merkeissä. Ne oli suunniteltu erityisesti yläkouluihin sekä toisen asteen opiskelijoille. Työpajoja vedettiin yhteensä 55 ja 16 eri paikkakunnalla.

“Aluksi pohdittiin, millaisia hyviä tekoja voi tehdä ja millaisia olet itse tehnyt.”

Näiden keskusteluiden pohjalta nuoret tekivät videoita, joissa kertoivat omista hyvistä teoistaan. Kyseiset videot ovat nähtävissä Tarinoita solidaarisuudesta -YouTube-kanavalta.

Salmen mukaan työpajat olivat oikein pidettyjä ja keräsivät hyvää palautetta.

“Hankkeessa onnistuttiin ja työpajat olivat suosittuja.”

Syntyneet tulokset olivat siis suunnitellun mukaiset. Tästä innostuneina haluttiin luoda lisämateriaalia hankkeesta enemmän kiinnostuneille, ja näin syntyi Seppo-mobiilipeli Tarinoita solidaarisuudesta.

Peliä pelataan ryhmissä edeten maailman kartalla tehtävästä toiseen. Tehtävät sisältävät omaa pohdintaa tutusta aihepiiristä solidaarisuuteen liittyen. Kysymykset saattavat koskea esimerkiksi eläinten mahdollista kykyä kokea empatiaa lajitovereitaan kohtaan.

Vaikka varsinainen Tarinoita solidaarisuudesta -hanke on jo loppunut, niin peli on haluttu pitää lisämateriaalina ja mahdollisena tilata, jos sille on kysyntää.

Hankkeesta on tehty myös Pro gradu -tutkimus vuonna 2018. Gradussaan Vilma Näveri toteaa, että: “Globaalikasvatuksen kohteina olevien nuorten mukaan solidaarisuus on yhteisöllisyyttä edistäviä arkisia hyviä tekoja, joiden tarpeellisuus nousee hyvinvoinnin edistämisestä. Nuorten mukaan arjen haasteita ja ristiriitoja voidaan ratkaista solidaarisuudella ja siten edistää hyvinvoinnin toteutumista.”

Salmen mukaan nuoret saivat paljon uutta tietoa aihepiiristä ja heidän ymmärryksensä solidaarisuudesta, empatiasta ja hyvän tekemisestä muille kasvoi työpajojen ja pelin avulla.

Juttu on toteutettu osana Kallion lukion Media 2 -kurssia syksyllä 2019.