Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Tutustu syksyn kouluvierailuihin, mobiilipeleihin sekä projektirahahakuihin

Uusi lukukausi uudella energialla käyntiin! Nuorten Akatemian syksy tarjoaa oppilaitoksille monenlaista maksutonta lisämaustetta opetukseen. Tutustu syksyn valikoimaamme ja tilaa kouluvierailu, digitaalinen peli tai tutustu muihin sivuiltamme löytyviin maksuttomiin materiaaleihin. Myös keväällä auenneet nuorille suunnatut projektirahahaut jatkuvat. Lukuvuoden alku on hyvä hetki innostaa luokka tai oppilas- tai opiskelijaryhmä suunnittelemaan projekteja.

Kouluvierailut

Toteutamme kouluvierailuja sekä lähivierailuna että etänä. Tämä mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan vierailuja joustavasti ja koronatilanteen huomioon ottaen. Lisäksi voimme toteuttaa etäkouluvierailuja yleisimpien vierailualueittemme ulkopuolella, mikä on hieno juttu! Vierailumme ovat näin tarjolla ympäri Suomen paikkakunnasta riippumatta.

Vakuutustyöpajat
Vakuutustyöpajat tekevät paluun! Vakuutusteemaisissa työpajoissa toisen asteen opiskelijat tutustuvat vakuutuksiin ja vakuuttamiseen laaja-alaisesti omista lähtökohdista käsin. Kouluvierailun aikana käydään läpi, millaisista vakuutuksista elämän aikana tulee itse huolehtia ja mistä yhteiskunta on puolestamme huolehtinut. Vakuutustyöpaja sopii hyvin esimerkiksi opinto-ohjauksen, yhteiskuntaopin, yrittäjä- tai työelämätaitojen tunnille.
Kenelle? 2.asteen oppilaitokset
Alustavat kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Jyväskylä, Tampere, Oulu, Kuopio, Joensuu ja Rovaniemi

Mielellään töissä -kouluvierailu *Uutuus!
Työelämästä on tärkeää keskustella nuorten kanssa! Mielellään töissä -hankkeen tavoitteena on kiinnittää huomiota nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemiseen, syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn, työelämään kiinnittymisen helpottamiseen ja työurien pidentämiseen. Samoja teemoja käsitellään myös kouluvierailulla, jonka tarkoituksena kehittää toisen asteen opiskelijoiden työelämään kiinnittymistä ja työssä jaksamista.
Kenelle? 2.asteen oppilaitokset
Alustavat kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta ja Joensuu

#TarkkaFyrkka
Talouskasvatusaiheisen hankkeen tavoitteena on ylivelkaantumisen tunnistaminen sekä ennaltaehkäisy. #TarkkaFyrkka-työpajassa nuoret pohtivat kouluvierailijan kanssa oman taloutensa riskejä, kuten maksuhäiriömerkinnän saamista ja velkaantumista ja sitä, miten ylivelkaantumisesta voi selvitä.
Kenelle? 9.- ja 10-luokkalaiset sekä 2. asteen opiskelijat
Lähitoteutuksen alustavat kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Jyväskylä, Tampere, Oulu, Kuopio, Joensuu ja Rovaniemi

Tulossa tilauslistalle myöhemmin syksyllä!
Matkalla maailmankansalaiseksi

Kouluvierailuja on saatavilla uudesta Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeesta alustavasti lokakuussa. Vierailuilla perehdytään Agenda 2030 -tavoitteisiin helpotetun Seppo-pelin avulla. Peli käsittelee kestävän kehityksen tavoitteita yleisesti ja syventyy teemoihin: 1. Ei köyhyyttä, 5. Sukupuolten tasa-arvo, 10. Eriarvoisuuden vähentäminen, 13. Ilmastotekoja sekä 16. Rauha ja oikeudenmukaisuus.
Kenelle? 5.-ja 6.-luokkalaisille
Lähitoteutuksen kouluvierailualueet: vahvistuvat myöhemmin


Digitaaliset pelit

Seppo-pelien pelaaminen onnistuu älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Pelin ohjaajalle suosittelemme laitteeksi tietokonetta. Kaikki pelit ovat tilaajille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla Seppo-lisenssiä entuudestaan. Osa peleistä on saatavilla myös eri kieliversioina.

Yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille

Tehtävä: Maa -peli *Uutuus!
Tehtävä: Maa on digitaalinen peli, joka tarjoaa helpon tavan keskustella kestävän kehityksen eli toimintaohjelma Agenda2030 tavoitteista nuorten kanssa sekä globaalisti että paikallisella tasolla. Pelin ovat suunnitelleet nuoret Suomesta, Ruotsista ja Islannista.
Kenelle? yläkoulut ja 2.asteen oppilaitokset

Mielellään töissä -peli *Uutuus!
Työelämää voi käsitellä nuorten kanssa myös pedagogisen pelin keinoin! Mielellään töissä -pelin tehtävät käsittelevät työelämää, työelämään kiinnittymistä sekä työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Tehtävien kautta nuoret pääsevät mm. miettimään omia voimavarojaan, verkostoitumista ja cv:een kirjoittamista.
Kenelle? 2.asteen oppilaitokset

#verottaako-peli *Uutuus!
Verotusaiheisen pelin tehtävissä pohditaan muun muassa, miksi veroja maksetaan ja mihin kaikkeen veroja käytetään, mitä veroja Suomessa kerätään sekä mitä progressiivinen verotus tarkoittaa.
Kenelle? 9. luokkalaiset ja 2. asteen opiskelijat

Energiamaailma-peli
Energiamaailma-mobiilipeli käsittelee energiaa ja energia-alaa ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Peli johdattaa nuoret pohtimaan kestäviä energiaratkaisuja, energiankulutusta, energia-alaa kestävän tulevaisuuden rakentajana sekä opiskelu- ja uramahdollisuuksia.
Kenelle? Yläkoulut ja 2. asteen oppilaitokset

Sukellus saamelaiskulttuuriin -peli
Peli käsittelee monipuolisesti saamelaisten historiaa, ja vie nuoret pohtimaan tämän päivän saamelaisuutta. Tehtävät käsittelevät muun muassa saamen kieliä, elinkeinoja, saamenpukua sekä kulttuurista omimista. Peli on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa. Pelistä on saatavilla myös etäversio.
Kenelle? Yläkoulut ja 2. asteen oppilaitokset

Tunne Eurooppa -peli
Pelissä tutustutaan muun muassa EU:n arvoihin, tavoitteisiin, toimielimiin ja päätöksentekoon. Peli on tarjolla suomenkielisen version lisäksi englanniksi (Know Your Europe) ja ruotsiksi (Känn Europa). Kaikki kieliversiot sisältävät samat kysymykset, kieli valitaan tilauslomakkeen täyttövaiheessa. Sama oppilaitos voi tietenkin hyödyntää kaikkia tarjolla olevia kieliversioita! Kuten kaikissa Seppo-peleissämme, myös Tunne Euroopassa osaan tehtävistä vastaus tulee antaa ääni- tai videotiedoston tai tekstin muodossa. Eri kieliversioissa EU-tietämyksen kasvattamisen lisäksi nuoret voivat harjoitella esimerkiksi englannin tai ruotsin kielen ääntämistä tai kirjoittamista. Suomenkielisestä pelistä on tarjolla etäpeliversio, joka sopii myös yksinpelattavaksi.
Kenelle? Yläkoulut ja 2. asteen oppilaitokset

Tie tekijänoikeuteen -peli
Pelissä nuoret oppivat tekijänoikeuksista innostavalla tavalla ja samalla ymmärrys luovia aloja kohtaan kasvaa. Pelaaja saa valita, mitä pelipolkua hän etenee ja vastaantulevat esimerkit voivat koskettaa nuoria jo nyt, mikäli nuori julkaisee omaa materiaalia esimerkiksi sosiaalisen median eri kanavissa. Tie tekijänoikeuteen -pelistä ei ole tarjolla erikseen etäpeliversiota. Tarvittaessa pelin pelaaminen onnistuu myös ilman pelikaveria, mutta kuten kaikkien mobiilipeliemme kohdalla, suosittelemme pelin pelaamista ensisijaisesti pareittain tai pienryhmissä. Pelistä on saatavilla myös ruotsinkielinen versio.
Kenelle? Yläkoulut ja 2. asteen oppilaitokset

Alakouluille

Pieni peli saamelaisuudesta -peli
Pelissä tutustutaan saamelaisiin ja saamelaiseen kulttuuriin selkokielisten pelitehtävien avulla. Tehtävät käsittelevät esimerkiksi saamelaisaluetta, historiaa, kieliä, saamenkielisiä lasten ohjelmia, saamenpukua ja saamelaismusiikkia. Peli on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa.
Kenelle? Erityisesti alakoulujen 4.– 6. luokat

Päästä pyörällä -peli
Pelissä sukelletaan suoraan pään sisälle, opetellaan hellimään omia aivoja ja motivoidutaan käyttämään pyöräilykypärää. Aivovammaliiton kanssa kehitetty peli pelillistää aivotietoutta. Pelillisyyden avulla pyritään kasvattamaan oppilaiden mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota aiheeseen.
Kenelle? Erityisesti alakoulujen 5.- ja 6. luokat

Projektirahahaut

Meidän Eurooppa
Meidän Eurooppa -hankkeessa toteutetaan nuorten Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä projekteja. Nuoret voivat hakea projektirahaa, jonka avulla he toteuttavat itse ideoimansa Eurooppaan tai EU:in liittyvän projektin, esimerkiksi tapahtuman, ekskursion, työpajan tai haastekampanjan. Projektirahaa voivat hakea 13–25-vuotiaat nuoret. Haku on auki 15.4.–31.11.2021. 

Intoa projektista
Intoa projektista -toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten omaehtoista toimijuutta ja luoda mahdollisuuksia nuorille tärkeän aiheen käsittelyyn ja keskusteluun projektin avulla. Yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat nuoret voivat ryhmänä hakea  tukea oman projektinsa toteuttamiseen. Teemat: talous- ja yrittäjyystaidot, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus, luokan yhteishenki ja hyvinvointi.

Maaliin! -projektipeli
Maaliin!-projektipeli johdattelee projektin toteuttamisen eri vaiheisiin. Nimestään huolimatta Maaliin! ei ole perinteinen peli, vaan työkalu projektin suunnittelun ja toteuttamisen tueksi: peli tukee projektirahan hakemista. Maaliin!-projektipelin avulla projektisuunnitelma syntyy helpommin ja tuenhakulomakkeen täyttö on vaivattomampaa.

Materiaalit

Nettisivujemme Materiaalit-osiosta löytyy paljon valmiita työpajamateriaaleja ja erilaisia harjoituksia, jotka ovat vapaasti oppilaitosten käytettävissä. Meiltä löytyy myös laaja valikoima aamunavauksia, joista löytyy sopivia tekstejä hyödynnettäväksi läpi lukuvuoden!

Tilausten tekeminen

Kaikki oppilaitoksille suunnatut palvelumme löytyvät kootusti myös Opettajalle-välilehden kautta. Tilauksen tekeminen onnistuu täyttämällä lomake sivuillamme. Huomioithan, että pystymme tarjoamaan kouluvierailuja aina vain rajatun määrän tietylle alueelle, joten vierailuja tilatessa kannattaa toimia nopeasti!

Tutustu syksyn kouluvierailuihin, mobiilipeleihin sekä projektirahahakuihin

Tutustu syksyn kouluvierailuihin, mobiilipeleihin sekä projektirahahakuihin

Uusi lukukausi uudella energialla käyntiin! Nuorten Akatemian syksy tarjoaa oppilaitoksille monenlaista maksutonta lisämaustetta opetukseen. Tutustu syksyn valikoimaamme ja tilaa kouluvierailu, digitaalinen peli tai tutustu muihin sivuiltamme löytyviin maksuttomiin materiaaleihin. Myös keväällä auenneet nuorille suunnatut projektirahahaut jatkuvat. Lukuvuoden alku on hyvä hetki innostaa luokka tai oppilas- tai opiskelijaryhmä suunnittelemaan projekteja.

Kouluvierailut

Toteutamme kouluvierailuja sekä lähivierailuna että etänä. Tämä mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan vierailuja joustavasti ja koronatilanteen huomioon ottaen. Lisäksi voimme toteuttaa etäkouluvierailuja yleisimpien vierailualueittemme ulkopuolella, mikä on hieno juttu! Vierailumme ovat näin tarjolla ympäri Suomen paikkakunnasta riippumatta.

Vakuutustyöpajat
Vakuutustyöpajat tekevät paluun! Vakuutusteemaisissa työpajoissa toisen asteen opiskelijat tutustuvat vakuutuksiin ja vakuuttamiseen laaja-alaisesti omista lähtökohdista käsin. Kouluvierailun aikana käydään läpi, millaisista vakuutuksista elämän aikana tulee itse huolehtia ja mistä yhteiskunta on puolestamme huolehtinut. Vakuutustyöpaja sopii hyvin esimerkiksi opinto-ohjauksen, yhteiskuntaopin, yrittäjä- tai työelämätaitojen tunnille.
Kenelle? 2.asteen oppilaitokset
Alustavat kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Jyväskylä, Tampere, Oulu, Kuopio, Joensuu ja Rovaniemi

Mielellään töissä -kouluvierailu *Uutuus!
Työelämästä on tärkeää keskustella nuorten kanssa! Mielellään töissä -hankkeen tavoitteena on kiinnittää huomiota nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemiseen, syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn, työelämään kiinnittymisen helpottamiseen ja työurien pidentämiseen. Samoja teemoja käsitellään myös kouluvierailulla, jonka tarkoituksena kehittää toisen asteen opiskelijoiden työelämään kiinnittymistä ja työssä jaksamista.
Kenelle? 2.asteen oppilaitokset
Alustavat kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta ja Joensuu

#TarkkaFyrkka
Talouskasvatusaiheisen hankkeen tavoitteena on ylivelkaantumisen tunnistaminen sekä ennaltaehkäisy. #TarkkaFyrkka-työpajassa nuoret pohtivat kouluvierailijan kanssa oman taloutensa riskejä, kuten maksuhäiriömerkinnän saamista ja velkaantumista ja sitä, miten ylivelkaantumisesta voi selvitä.
Kenelle? 9.- ja 10-luokkalaiset sekä 2. asteen opiskelijat
Lähitoteutuksen alustavat kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Jyväskylä, Tampere, Oulu, Kuopio, Joensuu ja Rovaniemi

Tulossa tilauslistalle myöhemmin syksyllä!
Matkalla maailmankansalaiseksi

Kouluvierailuja on saatavilla uudesta Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeesta alustavasti lokakuussa. Vierailuilla perehdytään Agenda 2030 -tavoitteisiin helpotetun Seppo-pelin avulla. Peli käsittelee kestävän kehityksen tavoitteita yleisesti ja syventyy teemoihin: 1. Ei köyhyyttä, 5. Sukupuolten tasa-arvo, 10. Eriarvoisuuden vähentäminen, 13. Ilmastotekoja sekä 16. Rauha ja oikeudenmukaisuus.
Kenelle? 5.-ja 6.-luokkalaisille
Lähitoteutuksen kouluvierailualueet: vahvistuvat myöhemmin


Digitaaliset pelit

Seppo-pelien pelaaminen onnistuu älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Pelin ohjaajalle suosittelemme laitteeksi tietokonetta. Kaikki pelit ovat tilaajille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla Seppo-lisenssiä entuudestaan. Osa peleistä on saatavilla myös eri kieliversioina.

Yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille

Tehtävä: Maa -peli *Uutuus!
Tehtävä: Maa on digitaalinen peli, joka tarjoaa helpon tavan keskustella kestävän kehityksen eli toimintaohjelma Agenda2030 tavoitteista nuorten kanssa sekä globaalisti että paikallisella tasolla. Pelin ovat suunnitelleet nuoret Suomesta, Ruotsista ja Islannista.
Kenelle? yläkoulut ja 2.asteen oppilaitokset

Mielellään töissä -peli *Uutuus!
Työelämää voi käsitellä nuorten kanssa myös pedagogisen pelin keinoin! Mielellään töissä -pelin tehtävät käsittelevät työelämää, työelämään kiinnittymistä sekä työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Tehtävien kautta nuoret pääsevät mm. miettimään omia voimavarojaan, verkostoitumista ja cv:een kirjoittamista.
Kenelle? 2.asteen oppilaitokset

#verottaako-peli *Uutuus!
Verotusaiheisen pelin tehtävissä pohditaan muun muassa, miksi veroja maksetaan ja mihin kaikkeen veroja käytetään, mitä veroja Suomessa kerätään sekä mitä progressiivinen verotus tarkoittaa.
Kenelle? 9. luokkalaiset ja 2. asteen opiskelijat

Energiamaailma-peli
Energiamaailma-mobiilipeli käsittelee energiaa ja energia-alaa ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Peli johdattaa nuoret pohtimaan kestäviä energiaratkaisuja, energiankulutusta, energia-alaa kestävän tulevaisuuden rakentajana sekä opiskelu- ja uramahdollisuuksia.
Kenelle? Yläkoulut ja 2. asteen oppilaitokset

Sukellus saamelaiskulttuuriin -peli
Peli käsittelee monipuolisesti saamelaisten historiaa, ja vie nuoret pohtimaan tämän päivän saamelaisuutta. Tehtävät käsittelevät muun muassa saamen kieliä, elinkeinoja, saamenpukua sekä kulttuurista omimista. Peli on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa. Pelistä on saatavilla myös etäversio.
Kenelle? Yläkoulut ja 2. asteen oppilaitokset

Tunne Eurooppa -peli
Pelissä tutustutaan muun muassa EU:n arvoihin, tavoitteisiin, toimielimiin ja päätöksentekoon. Peli on tarjolla suomenkielisen version lisäksi englanniksi (Know Your Europe) ja ruotsiksi (Känn Europa). Kaikki kieliversiot sisältävät samat kysymykset, kieli valitaan tilauslomakkeen täyttövaiheessa. Sama oppilaitos voi tietenkin hyödyntää kaikkia tarjolla olevia kieliversioita! Kuten kaikissa Seppo-peleissämme, myös Tunne Euroopassa osaan tehtävistä vastaus tulee antaa ääni- tai videotiedoston tai tekstin muodossa. Eri kieliversioissa EU-tietämyksen kasvattamisen lisäksi nuoret voivat harjoitella esimerkiksi englannin tai ruotsin kielen ääntämistä tai kirjoittamista. Suomenkielisestä pelistä on tarjolla etäpeliversio, joka sopii myös yksinpelattavaksi.
Kenelle? Yläkoulut ja 2. asteen oppilaitokset

Tie tekijänoikeuteen -peli
Pelissä nuoret oppivat tekijänoikeuksista innostavalla tavalla ja samalla ymmärrys luovia aloja kohtaan kasvaa. Pelaaja saa valita, mitä pelipolkua hän etenee ja vastaantulevat esimerkit voivat koskettaa nuoria jo nyt, mikäli nuori julkaisee omaa materiaalia esimerkiksi sosiaalisen median eri kanavissa. Tie tekijänoikeuteen -pelistä ei ole tarjolla erikseen etäpeliversiota. Tarvittaessa pelin pelaaminen onnistuu myös ilman pelikaveria, mutta kuten kaikkien mobiilipeliemme kohdalla, suosittelemme pelin pelaamista ensisijaisesti pareittain tai pienryhmissä. Pelistä on saatavilla myös ruotsinkielinen versio.
Kenelle? Yläkoulut ja 2. asteen oppilaitokset

Alakouluille

Pieni peli saamelaisuudesta -peli
Pelissä tutustutaan saamelaisiin ja saamelaiseen kulttuuriin selkokielisten pelitehtävien avulla. Tehtävät käsittelevät esimerkiksi saamelaisaluetta, historiaa, kieliä, saamenkielisiä lasten ohjelmia, saamenpukua ja saamelaismusiikkia. Peli on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa.
Kenelle? Erityisesti alakoulujen 4.– 6. luokat

Päästä pyörällä -peli
Pelissä sukelletaan suoraan pään sisälle, opetellaan hellimään omia aivoja ja motivoidutaan käyttämään pyöräilykypärää. Aivovammaliiton kanssa kehitetty peli pelillistää aivotietoutta. Pelillisyyden avulla pyritään kasvattamaan oppilaiden mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota aiheeseen.
Kenelle? Erityisesti alakoulujen 5.- ja 6. luokat

Projektirahahaut

Meidän Eurooppa
Meidän Eurooppa -hankkeessa toteutetaan nuorten Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä projekteja. Nuoret voivat hakea projektirahaa, jonka avulla he toteuttavat itse ideoimansa Eurooppaan tai EU:in liittyvän projektin, esimerkiksi tapahtuman, ekskursion, työpajan tai haastekampanjan. Projektirahaa voivat hakea 13–25-vuotiaat nuoret. Haku on auki 15.4.–31.11.2021. 

Intoa projektista
Intoa projektista -toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten omaehtoista toimijuutta ja luoda mahdollisuuksia nuorille tärkeän aiheen käsittelyyn ja keskusteluun projektin avulla. Yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat nuoret voivat ryhmänä hakea  tukea oman projektinsa toteuttamiseen. Teemat: talous- ja yrittäjyystaidot, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus, luokan yhteishenki ja hyvinvointi.

Maaliin! -projektipeli
Maaliin!-projektipeli johdattelee projektin toteuttamisen eri vaiheisiin. Nimestään huolimatta Maaliin! ei ole perinteinen peli, vaan työkalu projektin suunnittelun ja toteuttamisen tueksi: peli tukee projektirahan hakemista. Maaliin!-projektipelin avulla projektisuunnitelma syntyy helpommin ja tuenhakulomakkeen täyttö on vaivattomampaa.

Materiaalit

Nettisivujemme Materiaalit-osiosta löytyy paljon valmiita työpajamateriaaleja ja erilaisia harjoituksia, jotka ovat vapaasti oppilaitosten käytettävissä. Meiltä löytyy myös laaja valikoima aamunavauksia, joista löytyy sopivia tekstejä hyödynnettäväksi läpi lukuvuoden!

Tilausten tekeminen

Kaikki oppilaitoksille suunnatut palvelumme löytyvät kootusti myös Opettajalle-välilehden kautta. Tilauksen tekeminen onnistuu täyttämällä lomake sivuillamme. Huomioithan, että pystymme tarjoamaan kouluvierailuja aina vain rajatun määrän tietylle alueelle, joten vierailuja tilatessa kannattaa toimia nopeasti!