Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Strategian jalkautus: Hyvä elämä nuorille

Strategiamme mukaan pyrimme nuorten hyvän elämän kannalta merkityksellisiin hankkeisiin.  Mitä Nuorten hyvä elämä meille käytännössä merkitsee ja miten pyrimme sitä edistämään hankkeissamme? Pohdimme yhdessä aihetta ja puimme ajatukset viideksi nuorten hyvän elämän teesiksi:  

1. Mahdollisuus vaikuttamiseen antaa tunteen osallisuudesta omaan elämään ja yhteiskuntaan, sekä mahdollistaa omien vahvuuksien hyödyntämisen ja kehittämisen. 

 Toiminnallinen osallisuus on keskiössä kaikessa, mitä teemme. Haavoittuvassa elämäntilanteessa oleville nuorille suunnatussa Mahiksessa ja liikenneturvallisuushanke Päätä itse! -ssä jaamme toimintarahaa nuorten ryhmien omille projekteille. Tarinoita solidaarisuudesta -videotraileripajat kouluissa ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia esille tuova Mahdollinen Maailma -digipeli kannustavat vaikuttamiseen. Unelmatyöpajoissa puolestaan otettiin omaa elämää haltuun taloudenhallinnan ja unelmien kautta.  

2. Itseä innostavien asioiden löytäminen tuo elämään mielekkyyttä. 

 Sporttitetti tuulettaa ja ravistelee tavanomaista TET-mallia. Nuoret saavat itselleen merkityksellisen liikuntatyön TET-jakson urheiluseurassa tai -järjestössä. Mahis-projektissa nuoret saavat mielekästä vapaa-ajan toimintaa ja tärkeitä onnistumisen kokemuksia välittävän aikuisen tukemana. 

3. Haaveilu ei ole turhaa. Kaikenkokoiset haaveet ovat tärkeitä. Positiivinen käsitys tulevaisuudesta rohkaisee ja motivoi nuoria itsensä kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä vähentää syrjäytymisriskiä. 

Unelmatyöpajat rohkaisevat unelmoimaan ja miettimään mitä unelmien eteen on tehtävä. Unelmoinnin helppous ei ole itsestäänselvyys, Mahis-hankkeessa tähdätään positiivisten tulevaisuudenkuvien vahvistamiseen syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.  

4. Nuoret voivat hyvin yhteiskunnassa, jossa kriittiseen ajatteluun kannustetaan ja moniääniselle keskustelulle on tilaa. 

 Erityisesti globaali- ja ilmastokasvatushankkeissamme haastetaan nuoria kriittiseen ja moniääniseen keskusteluun.   

5. Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ovat keskeinen osa myös nuoren hyvää elämää. Murrosikä on omaan kehoon tutustumista, muutosten hyväksymistä ja omien rajojen löytämistä. Liikuntaa tulee tehdä omilla ehdoilla, kokeillen ja löytäen se ”oma juttu”.  

Oma Valinta -hakkeessamme yläkoululaiset kehittivät terveyttä edistäviä muutoksia koulun arjessa. Seksuaalikasvatukseen liittyviä teemoja ja niiden käsittelyyn liittyvää toimintakulttuuria pohtivat ammattikoululaiset Omaksi iloksi -hankkeessa. 

Kirjoitus on ensimmäinen osa Strategian jalkautus –blogisarjaamme.

Strategian jalkautus: Hyvä elämä nuorille

Strategian jalkautus: Hyvä elämä nuorille

Strategiamme mukaan pyrimme nuorten hyvän elämän kannalta merkityksellisiin hankkeisiin.  Mitä Nuorten hyvä elämä meille käytännössä merkitsee ja miten pyrimme sitä edistämään hankkeissamme? Pohdimme yhdessä aihetta ja puimme ajatukset viideksi nuorten hyvän elämän teesiksi:  

1. Mahdollisuus vaikuttamiseen antaa tunteen osallisuudesta omaan elämään ja yhteiskuntaan, sekä mahdollistaa omien vahvuuksien hyödyntämisen ja kehittämisen. 

 Toiminnallinen osallisuus on keskiössä kaikessa, mitä teemme. Haavoittuvassa elämäntilanteessa oleville nuorille suunnatussa Mahiksessa ja liikenneturvallisuushanke Päätä itse! -ssä jaamme toimintarahaa nuorten ryhmien omille projekteille. Tarinoita solidaarisuudesta -videotraileripajat kouluissa ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia esille tuova Mahdollinen Maailma -digipeli kannustavat vaikuttamiseen. Unelmatyöpajoissa puolestaan otettiin omaa elämää haltuun taloudenhallinnan ja unelmien kautta.  

2. Itseä innostavien asioiden löytäminen tuo elämään mielekkyyttä. 

 Sporttitetti tuulettaa ja ravistelee tavanomaista TET-mallia. Nuoret saavat itselleen merkityksellisen liikuntatyön TET-jakson urheiluseurassa tai -järjestössä. Mahis-projektissa nuoret saavat mielekästä vapaa-ajan toimintaa ja tärkeitä onnistumisen kokemuksia välittävän aikuisen tukemana. 

3. Haaveilu ei ole turhaa. Kaikenkokoiset haaveet ovat tärkeitä. Positiivinen käsitys tulevaisuudesta rohkaisee ja motivoi nuoria itsensä kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä vähentää syrjäytymisriskiä. 

Unelmatyöpajat rohkaisevat unelmoimaan ja miettimään mitä unelmien eteen on tehtävä. Unelmoinnin helppous ei ole itsestäänselvyys, Mahis-hankkeessa tähdätään positiivisten tulevaisuudenkuvien vahvistamiseen syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.  

4. Nuoret voivat hyvin yhteiskunnassa, jossa kriittiseen ajatteluun kannustetaan ja moniääniselle keskustelulle on tilaa. 

 Erityisesti globaali- ja ilmastokasvatushankkeissamme haastetaan nuoria kriittiseen ja moniääniseen keskusteluun.   

5. Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ovat keskeinen osa myös nuoren hyvää elämää. Murrosikä on omaan kehoon tutustumista, muutosten hyväksymistä ja omien rajojen löytämistä. Liikuntaa tulee tehdä omilla ehdoilla, kokeillen ja löytäen se ”oma juttu”.  

Oma Valinta -hakkeessamme yläkoululaiset kehittivät terveyttä edistäviä muutoksia koulun arjessa. Seksuaalikasvatukseen liittyviä teemoja ja niiden käsittelyyn liittyvää toimintakulttuuria pohtivat ammattikoululaiset Omaksi iloksi -hankkeessa. 

Kirjoitus on ensimmäinen osa Strategian jalkautus –blogisarjaamme.