Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Pelinkehittämisestä pelaamiseen – nuoret osallisina joka vaiheessa

Meillä Nuorten Akatemiassa julkaistiin viime vuonna viisi uutta Seppo-pelialustalla toimivaa peliä ja toteutamme lisää pelejä myös tämän kevään hankkeissa. Miksi peleistä on muodostunut tärkeä osa koulutoimintaamme? Kokemus on osoittanut, että pelit ovat mielekäs tapa vahvistaa osallisuutta oppilaitoksissa. Meille osallisuus tarkoittaa rakentavaa dialogia sekä nuoren mahdollisuutta toimia ja vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Kouluissa osallisuus on myös kokemus luokkaan kuulumisesta ja omasta merkityksestä sen jäsenenä. 

Koemme Seppo-pelit tärkeä oppimisympäristö, sillä alustalle voidaan rakentaa tehtäviä, jotka lisäävät nuorten välistä dialogia ja osallisuuden kokemustaKaikissa pedagogissa peleissämme harjoitellaan ja opitaan varsinaisen teeman lisäksi myös vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Pelejä pelataan pääsääntöisesti pienissä ryhmissä, ja tehtävissä pääsee eteenpäin keskustelemalla oman ryhmän kanssa sekä vaihtamalla mielipiteitä ja kokemuksia. 

Monipuolisilla tehtävätyypeillä puolestaan pyrimme varmistamaan sen, että kaikki pelaajat tuntevat olonsa tärkeiksi ja tarpeellisiksi joukkueissaan. Pelitehtävät suunnitellaan siten, että onnistumisen ja ilon kokemuksia kerääntyy mahdollisimman monenlaiselle oppijalle. Tehtävänannot voivat olla monivalintoja, laajempia kirjoitustehtäviä, termien yhdistämistä tai puuttuvan sanan sijoittamista oikealla paikalle, ja vastauksen voi antaa kirjoittaen, videon välityksellä, kuvana tai äänitallenteena.  

Nuorille pelit ovat mielekäs tapa oppiaErityyppiset pelitehtävät sekä yhdessä tekeminen ja asioiden ratkominen saavat järjestäen hyvää palautetta. 78 % pelipalautetta antaneista nuorista kertoo myös oppineensa jotain uutta pelatessaan, ja jopa 80 % pelaisi pelin uudestaan. Kannustavan palautteen johdosta olemmekin kehittäneet pelejä alakouluista yläkouluihin ja toiselle asteellemoniin eri oppiaineisiin sekä eri kielillä. Viime vuonna kehittämämme pelit käsittelivät saamelaiskulttuuria, energia-alaa ja ilmastonmuutosta, tekijänoikeuksia, aivotietoutta sekä köyhyyttä ja taloudellista eriarvoisuutta. 

Kehitämme siis pelejä, jotka parhaimmillaan lisäävät vuorovaikuista ja osallisuutta luokassa. Pyrimme kuitenkin myös ottamaan nuorten osallisuuden huomioon jo pelien kehittämisvaiheessa. Nuorille suunnattujen pelien ei tarvitse olla pelkästään aikuisten ajatustyön tulos. Kun nuoret otetaan mukaan kehittämään pelejä, tulee peleistä enemmän nuorten näköisiä ja heitä innostavia. Nuorilta voi löytyä tuoreita ajatuksia ja näkökulmia esimerkiksi pelin tehtäviin, mutta heitä voi osallistaa mukaan pelinkehittämiseen oikeastaan missä vaiheessa tahansa.   

 Kevyimmillään nuorten mukaan ottaminen onnistuu testauttamalla peliprototyyppejä ja keräämällä niistä palautetta ja kehittämisehdotuksia. Olemme myös osallistaneet nuoria toteuttamalla fasilitoituja työpajoja, joissa nuoret pääsevät yhdessä pohtimaan, mitä ajatuksia pelin teema heissä herättää, ja mitä aiheesta olisi hyvä tietää ja oppia. Yhteistä pelinkehittämisprosessia voi myös viedä pidemmälle. Dihtosis-hankkeessa saamelaisnuoret ja Tunne Eurooppa -hankkeessa vapaaehtoiset ideoivat pelin teemojen lisäksi myös konkreettisia tehtäviä, keksivät pelille nimen sekä suunnittelivat, mille pelin tausta tulee näyttämään. 

Tänä keväänä meillä on käynnissä Kestävästi 2030 -hanke.  Siinä peleistä ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneet nuoret suunnittelevat kevään 2021 aikana pelin kolmessa virtuaalisessa työpajassa. Pelinkehittäjätiimi koostuu suomalais-, ruotsalais- ja islantilaisnuorista, jotka ideoivat peliin tavoitteita, asiasisältöjä, visuaalista ilmettä ja videoita. Nuorista on ollut hauskaa ja mielenkiintoista osallistua työpajoihin, ja kuulla omanikäisten nuorten ajatuksia kestävästä kehityksestä. Nuoria kiinnostaa myös pelin suunnittelu, joten heitä on ollut yllättävän helppo innostaa mukaan työpajoihin.  

Vuorovaikutteiset pelit lisäävät ymmärrystä pelikavereiden ajattelutavasta ja kokemuksista. Parhaimmillaan ne avaavat dialogia ja laittavat pelaajan asettumaan toisen henkilön asemaan kasvattaen empatiakykyä. Aivotietoutta lisäävässä Päästä pyörällä -pelissä pohditaan tiiminä muun muassa sitä, miltä jännitys pelaajissa tuntuu. Taloudellista eriarvoisuutta käsittelevässä Globaalit pelinrakentajat -pelissä keskustellaan puolestaan kestävän kehityksen tavoitteista ja pohditaan, mikä niistä on kullekin pelaajalle tärkein. Tehtävien oppimistavoitteet eivät suoraan liity asiasisältöihin ja oikean vastauksen löytämiseen, vaan niiden tarkoituksena on harjoittaa keskustelu ja argumentointitaitoja sekä luoda ymmärrystä toistemme välille. Pedagogisilla peleillä pystytään parhaimmillaan luomaan turvallista tilaa keskustelulle ja kasvattamaan kunnioittavaa dialogia. Siksi ne ovat erityisen tärkeitä oppimisympäristöjä.

Teksti:

Niina Salmi
Kehittämispäällikkö, Nuorten Akatemia

Ulla Saalasti
projektipäällikkö, Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemian oppilaitoksille suunnatut palvelut löydät kootusti täältä. Tarjoamamme kouluvierailut sekä mobiilipelit ovat oppilaitoksille maksuttomia. Kouluvierailujen etätoteutus on mahdollista tilata minnepäin Suomea tahansa, lähivierailuissa pätevät hankkeissa määritellyt vierailualueet. 

Pelinkehittämisestä pelaamiseen – nuoret osallisina joka vaiheessa

Pelinkehittämisestä pelaamiseen – nuoret osallisina joka vaiheessa

Meillä Nuorten Akatemiassa julkaistiin viime vuonna viisi uutta Seppo-pelialustalla toimivaa peliä ja toteutamme lisää pelejä myös tämän kevään hankkeissa. Miksi peleistä on muodostunut tärkeä osa koulutoimintaamme? Kokemus on osoittanut, että pelit ovat mielekäs tapa vahvistaa osallisuutta oppilaitoksissa. Meille osallisuus tarkoittaa rakentavaa dialogia sekä nuoren mahdollisuutta toimia ja vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Kouluissa osallisuus on myös kokemus luokkaan kuulumisesta ja omasta merkityksestä sen jäsenenä. 

Koemme Seppo-pelit tärkeä oppimisympäristö, sillä alustalle voidaan rakentaa tehtäviä, jotka lisäävät nuorten välistä dialogia ja osallisuuden kokemustaKaikissa pedagogissa peleissämme harjoitellaan ja opitaan varsinaisen teeman lisäksi myös vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Pelejä pelataan pääsääntöisesti pienissä ryhmissä, ja tehtävissä pääsee eteenpäin keskustelemalla oman ryhmän kanssa sekä vaihtamalla mielipiteitä ja kokemuksia. 

Monipuolisilla tehtävätyypeillä puolestaan pyrimme varmistamaan sen, että kaikki pelaajat tuntevat olonsa tärkeiksi ja tarpeellisiksi joukkueissaan. Pelitehtävät suunnitellaan siten, että onnistumisen ja ilon kokemuksia kerääntyy mahdollisimman monenlaiselle oppijalle. Tehtävänannot voivat olla monivalintoja, laajempia kirjoitustehtäviä, termien yhdistämistä tai puuttuvan sanan sijoittamista oikealla paikalle, ja vastauksen voi antaa kirjoittaen, videon välityksellä, kuvana tai äänitallenteena.  

Nuorille pelit ovat mielekäs tapa oppiaErityyppiset pelitehtävät sekä yhdessä tekeminen ja asioiden ratkominen saavat järjestäen hyvää palautetta. 78 % pelipalautetta antaneista nuorista kertoo myös oppineensa jotain uutta pelatessaan, ja jopa 80 % pelaisi pelin uudestaan. Kannustavan palautteen johdosta olemmekin kehittäneet pelejä alakouluista yläkouluihin ja toiselle asteellemoniin eri oppiaineisiin sekä eri kielillä. Viime vuonna kehittämämme pelit käsittelivät saamelaiskulttuuria, energia-alaa ja ilmastonmuutosta, tekijänoikeuksia, aivotietoutta sekä köyhyyttä ja taloudellista eriarvoisuutta. 

Kehitämme siis pelejä, jotka parhaimmillaan lisäävät vuorovaikuista ja osallisuutta luokassa. Pyrimme kuitenkin myös ottamaan nuorten osallisuuden huomioon jo pelien kehittämisvaiheessa. Nuorille suunnattujen pelien ei tarvitse olla pelkästään aikuisten ajatustyön tulos. Kun nuoret otetaan mukaan kehittämään pelejä, tulee peleistä enemmän nuorten näköisiä ja heitä innostavia. Nuorilta voi löytyä tuoreita ajatuksia ja näkökulmia esimerkiksi pelin tehtäviin, mutta heitä voi osallistaa mukaan pelinkehittämiseen oikeastaan missä vaiheessa tahansa.   

 Kevyimmillään nuorten mukaan ottaminen onnistuu testauttamalla peliprototyyppejä ja keräämällä niistä palautetta ja kehittämisehdotuksia. Olemme myös osallistaneet nuoria toteuttamalla fasilitoituja työpajoja, joissa nuoret pääsevät yhdessä pohtimaan, mitä ajatuksia pelin teema heissä herättää, ja mitä aiheesta olisi hyvä tietää ja oppia. Yhteistä pelinkehittämisprosessia voi myös viedä pidemmälle. Dihtosis-hankkeessa saamelaisnuoret ja Tunne Eurooppa -hankkeessa vapaaehtoiset ideoivat pelin teemojen lisäksi myös konkreettisia tehtäviä, keksivät pelille nimen sekä suunnittelivat, mille pelin tausta tulee näyttämään. 

Tänä keväänä meillä on käynnissä Kestävästi 2030 -hanke.  Siinä peleistä ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneet nuoret suunnittelevat kevään 2021 aikana pelin kolmessa virtuaalisessa työpajassa. Pelinkehittäjätiimi koostuu suomalais-, ruotsalais- ja islantilaisnuorista, jotka ideoivat peliin tavoitteita, asiasisältöjä, visuaalista ilmettä ja videoita. Nuorista on ollut hauskaa ja mielenkiintoista osallistua työpajoihin, ja kuulla omanikäisten nuorten ajatuksia kestävästä kehityksestä. Nuoria kiinnostaa myös pelin suunnittelu, joten heitä on ollut yllättävän helppo innostaa mukaan työpajoihin.  

Vuorovaikutteiset pelit lisäävät ymmärrystä pelikavereiden ajattelutavasta ja kokemuksista. Parhaimmillaan ne avaavat dialogia ja laittavat pelaajan asettumaan toisen henkilön asemaan kasvattaen empatiakykyä. Aivotietoutta lisäävässä Päästä pyörällä -pelissä pohditaan tiiminä muun muassa sitä, miltä jännitys pelaajissa tuntuu. Taloudellista eriarvoisuutta käsittelevässä Globaalit pelinrakentajat -pelissä keskustellaan puolestaan kestävän kehityksen tavoitteista ja pohditaan, mikä niistä on kullekin pelaajalle tärkein. Tehtävien oppimistavoitteet eivät suoraan liity asiasisältöihin ja oikean vastauksen löytämiseen, vaan niiden tarkoituksena on harjoittaa keskustelu ja argumentointitaitoja sekä luoda ymmärrystä toistemme välille. Pedagogisilla peleillä pystytään parhaimmillaan luomaan turvallista tilaa keskustelulle ja kasvattamaan kunnioittavaa dialogia. Siksi ne ovat erityisen tärkeitä oppimisympäristöjä.

Teksti:

Niina Salmi
Kehittämispäällikkö, Nuorten Akatemia

Ulla Saalasti
projektipäällikkö, Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemian oppilaitoksille suunnatut palvelut löydät kootusti täältä. Tarjoamamme kouluvierailut sekä mobiilipelit ovat oppilaitoksille maksuttomia. Kouluvierailujen etätoteutus on mahdollista tilata minnepäin Suomea tahansa, lähivierailuissa pätevät hankkeissa määritellyt vierailualueet.