Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Vieraskynä: Ostajan askeleet avuksi kuluttajataitojen opettamiseen

Ostajan askeleet on opetustapa, joka antaa oppijoille kokonaisvaltaisen kuvan ostamisesta. Ostajan askeleet helpottavat kuluttajien oikeuksien ja vastuiden, taloustaitojen, mainonnanlukutaidon ja kestävän kulutuksen oppimista.

Monet kuluttajakasvatuksen osa-alueet ovat lunastaneet teemapäivien ja -viikkojen avulla paikkansa koulujen toiminnassa. Kuluttajaoikeuksilta se on tähän asti puuttunut. Syynä lienee se, että kaupankäyntiin liittyvät taidot olivat aiemmin aikuisuuden taitoja.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut opetusmateriaalin perusopetuksen yläluokille. Ostajan askeleet -testi ja opettajan materiaali kiteyttävät kuluttajakasvatukseen kehitetyn ostopolkumallin niin, että opetuksessa voi sen avulla käsitellä kulloinkin ajankohtaisia kuluttajailmiöitä. Ostajan askeleissa lähtökohta on kokonaisvaltainen oppiminen: perinteisiä kuluttajakasvatuksen sisältöalueita tarkastellaan samanaikaisesti kaupanteon toimintatapojen ja ikäkaudelle tyypillisten ostosten tekemisen kautta.

Yhdessä tehty ja testattu ostopolkumalli

Ostajan askeleet perustuvat ostopolkumalliin. Sitä käytettiin Nuorten Akatemian OPH:n rahoituksella järjestämän Osallisuutta kuluttajakasvatukseen -opettajan täydennyskoulutusten aikana. Koulutuksessa opettajat opiskelivat osallistavia kuluttajakasvatuksen menetelmiä. Opettajille annetuissa välitehtävissä opettajat ja oppilaat pohtivat kuluttajuutta yhdessä mm. ostopolkumallin mukaan.

Ostopolun käytöstä saatuja opettajien käytännön kokemuksia hyödynnettiin Ostajan askeleiden suunnittelussa. Nyt julkaistun kokonaisuuden on suunnitellut opettaja Minttu Virkki ja aineisto on testattu sekä oppilailla että opettajilla. Kuluttajan oikeudet on usein koettu vaikeaksi asiaksi opettaa. Aineisto sisältää kahdet eri askeleet, pienet ja isot, jolloin opettaja voi eriyttää opetustaan oman ryhmänsä mukaan.

Ostajan askeleet on opetustapa (menetelmä) ja sen avulla opetuksesta tulee oppijoiden näkökulmasta relevantti ja heitä puhutteleva.

Jatkossa ostajan askeleet julkaistaan vuosittain; kulloisenkin ajankohtaisen kuluttajailmiön kautta autetaan oppijoita hahmottamaan ja ymmärtämään mitä kulutusprosessissa tapahtuu.

Kansainvälisenä kuluttajan oikeuksien päivänä 15.3. on hyvä vinkata meille kaikille siitä, että taloustaitoja ei voi hallita ilman kaupankäynnin taitojen eli mainonnanlukutaidon, sopimusten tekemisen ja irtisanomisen tai reklamoinnin käsittelemistä.

Taina Mäntylä
Johtava asiantuntija, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Opettaja voi hyödyntää ostajan askeleet -menetelmää myös itsenäisesti. Tutustu oppimateriaaleihin täällä.

Kuluttajakasvatukseen liittyvä aamunavaus löytyy täältä

Vieraskynä: Ostajan askeleet avuksi kuluttajataitojen opettamiseen

Vieraskynä: Ostajan askeleet avuksi kuluttajataitojen opettamiseen

Ostajan askeleet on opetustapa, joka antaa oppijoille kokonaisvaltaisen kuvan ostamisesta. Ostajan askeleet helpottavat kuluttajien oikeuksien ja vastuiden, taloustaitojen, mainonnanlukutaidon ja kestävän kulutuksen oppimista.

Monet kuluttajakasvatuksen osa-alueet ovat lunastaneet teemapäivien ja -viikkojen avulla paikkansa koulujen toiminnassa. Kuluttajaoikeuksilta se on tähän asti puuttunut. Syynä lienee se, että kaupankäyntiin liittyvät taidot olivat aiemmin aikuisuuden taitoja.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut opetusmateriaalin perusopetuksen yläluokille. Ostajan askeleet -testi ja opettajan materiaali kiteyttävät kuluttajakasvatukseen kehitetyn ostopolkumallin niin, että opetuksessa voi sen avulla käsitellä kulloinkin ajankohtaisia kuluttajailmiöitä. Ostajan askeleissa lähtökohta on kokonaisvaltainen oppiminen: perinteisiä kuluttajakasvatuksen sisältöalueita tarkastellaan samanaikaisesti kaupanteon toimintatapojen ja ikäkaudelle tyypillisten ostosten tekemisen kautta.

Yhdessä tehty ja testattu ostopolkumalli

Ostajan askeleet perustuvat ostopolkumalliin. Sitä käytettiin Nuorten Akatemian OPH:n rahoituksella järjestämän Osallisuutta kuluttajakasvatukseen -opettajan täydennyskoulutusten aikana. Koulutuksessa opettajat opiskelivat osallistavia kuluttajakasvatuksen menetelmiä. Opettajille annetuissa välitehtävissä opettajat ja oppilaat pohtivat kuluttajuutta yhdessä mm. ostopolkumallin mukaan.

Ostopolun käytöstä saatuja opettajien käytännön kokemuksia hyödynnettiin Ostajan askeleiden suunnittelussa. Nyt julkaistun kokonaisuuden on suunnitellut opettaja Minttu Virkki ja aineisto on testattu sekä oppilailla että opettajilla. Kuluttajan oikeudet on usein koettu vaikeaksi asiaksi opettaa. Aineisto sisältää kahdet eri askeleet, pienet ja isot, jolloin opettaja voi eriyttää opetustaan oman ryhmänsä mukaan.

Ostajan askeleet on opetustapa (menetelmä) ja sen avulla opetuksesta tulee oppijoiden näkökulmasta relevantti ja heitä puhutteleva.

Jatkossa ostajan askeleet julkaistaan vuosittain; kulloisenkin ajankohtaisen kuluttajailmiön kautta autetaan oppijoita hahmottamaan ja ymmärtämään mitä kulutusprosessissa tapahtuu.

Kansainvälisenä kuluttajan oikeuksien päivänä 15.3. on hyvä vinkata meille kaikille siitä, että taloustaitoja ei voi hallita ilman kaupankäynnin taitojen eli mainonnanlukutaidon, sopimusten tekemisen ja irtisanomisen tai reklamoinnin käsittelemistä.

Taina Mäntylä
Johtava asiantuntija, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Opettaja voi hyödyntää ostajan askeleet -menetelmää myös itsenäisesti. Tutustu oppimateriaaleihin täällä.

Kuluttajakasvatukseen liittyvä aamunavaus löytyy täältä