Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Osaamiskeskuksen työpajoissa kehitetään kunnista entistä parempia

”Osallisuus on yhteistyötä. Sitä, että kaikki tulevat kuulluksi ja antavat oman panoksensa. Se on oikeutta olla hiljaa, mutta osallisuus on vahvinta kontaktissa toisiin ihmisiin. Silloin, kun meillä on yhteinen tavoite.” Näin nuoret Tampereella ja Vihdissä ovat määritelleet osallisuutta, kun osaamiskeskuksemme ensimmäiset koulutukset ovat käynnistyneet pilottikunnissamme. Ilmassa on ollut suorastaan neroutta! Osaisivatko kaikki aikuisetkaan määritellä osallisuutta vuorovaikutukseksi, kuulluksi tulemiseksi, ryhmädynamiikaksi ja työskentelyksi yhteisen tavoitteen eteen?

Osaamiskeskuksemme haluaa vahvistaa nuorten ääntä kuntien kehittämisessä ja päätöksenteossa. Vain nuoret tietävät, minkälaiset asiat ovat ratkaisevia heidän arjessaan. Kun koulubussi kulkee iltapäivän aikana vain kerran, viimeinen koulutunti jää turhan usein väliin. Mikäli paikallisbussivuoroja on liian harvoin, harrastaminen vaatii autokyytejä tai sosiaalinen elämä voi kaventua kodin sijainnin vuoksi. Kun sallittuja hengailupaikkoja ei ole, mopoilla rällätään asuinalueilla kaverilta kaverille tai hermostutetaan paikallismarketin vartija lämmittelemällä kaupan eteisessä.

Nuorten kehittämisehdotukset ovat perusteltuja. Turvalliset, hyväkuntoiset ja valaistut tiet tarjoavat mahdollisuuden itsenäiseen liikkumiseen ja asiointiin oman kunnan alueella. Mielekäs tekeminen, hyvät harrastusmahdollisuudet, sallitut kokoontumispaikat ja omaehtoiseen liikkumiseen kannustava ympäristö lisäävät nuorten viihtymistä ja vastuunottoa itsestä ja muista. Kun arvot ovat kohdillaan ja ne näkyvät arjessa, nuoret kokevat kunnan omakseen. Nuoret eivät halua hyvää vain itselleen, vaan he toivovat kotikunniltaan vahvempaa profiloitumista perheystävällisinä, ympäristömyönteisinä sekä monipuolisia vapaa-ajan mahdollisuuksia ja työpaikkoja tarjoavina alueina.

Kuntien johtavat viranhaltijat ovat olleet kuulemassa nuorten kehittämisehdotuksia nuorten työpajoissa. Seuraavaksi johtajien kanssa tartutaankin haasteeseen miettimällä, millainen rooli nuorille kunnassa tulisi antaa ja miten heidän toimijuuttaan voisi lisätä. Kunnan johtoa ja työntekijöitä yli toimialarajojen rohkaistaan dialogiin nuorten kanssa ja yhdessä pohditaan, miten nuoria innostetaan oman kotikuntansa kehittämiseen. Syksyn aikana pohditaan myös, mitä on laadukas osallisuus ja minkälaisilla työkaluilla sitä kehitetään eri puolilla Suomea.

Mikä vaikutus nuorten osallisuuden lisäämisellä oikein on? Kyse ei ole vain nuorista yksilöinä tai ryhmänä. Eikä myöskään aikuisille esitettävästä loputtomien toiveiden tynnyristä. Kyse on kuntien elinvoimasta ja tulevaisuudesta. Siitä, että sitä kehitetään yhdessä. Korvat hörölle ja ammatillinen sydän auki – nuorilla on tärkeää asiaa!

 

Kirjoittajana Heidi Rosbäck, osaamiskeskuksemme projektipäällikkö, joka on viime aikoina innostunut erityisesti nuorten kohtaamisista eri puolilla Suomea ja haluaa haastaa aikuiset vahvempaan dialogiin nuorten kanssa.

Osaamiskeskuksemme tehtävänä on lisätä johtavien viranhaltijoiden osaamista ja ymmärystä nuorten osallisuuden merkityksestä kehittämisessä ja päätöksenteossa. Olemme aloittaneet työn yhdessä eri kuntien kanssa. Lisäksi osaamiskeskuksemme kehittää osallisuuteen liittyviä laatukriteereitä ja laatii työkaluja nuorisovaikutusten arviointiin yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

Osaamiskeskuksen työpajoissa kehitetään kunnista entistä parempia

Osaamiskeskuksen työpajoissa kehitetään kunnista entistä parempia

”Osallisuus on yhteistyötä. Sitä, että kaikki tulevat kuulluksi ja antavat oman panoksensa. Se on oikeutta olla hiljaa, mutta osallisuus on vahvinta kontaktissa toisiin ihmisiin. Silloin, kun meillä on yhteinen tavoite.” Näin nuoret Tampereella ja Vihdissä ovat määritelleet osallisuutta, kun osaamiskeskuksemme ensimmäiset koulutukset ovat käynnistyneet pilottikunnissamme. Ilmassa on ollut suorastaan neroutta! Osaisivatko kaikki aikuisetkaan määritellä osallisuutta vuorovaikutukseksi, kuulluksi tulemiseksi, ryhmädynamiikaksi ja työskentelyksi yhteisen tavoitteen eteen?

Osaamiskeskuksemme haluaa vahvistaa nuorten ääntä kuntien kehittämisessä ja päätöksenteossa. Vain nuoret tietävät, minkälaiset asiat ovat ratkaisevia heidän arjessaan. Kun koulubussi kulkee iltapäivän aikana vain kerran, viimeinen koulutunti jää turhan usein väliin. Mikäli paikallisbussivuoroja on liian harvoin, harrastaminen vaatii autokyytejä tai sosiaalinen elämä voi kaventua kodin sijainnin vuoksi. Kun sallittuja hengailupaikkoja ei ole, mopoilla rällätään asuinalueilla kaverilta kaverille tai hermostutetaan paikallismarketin vartija lämmittelemällä kaupan eteisessä.

Nuorten kehittämisehdotukset ovat perusteltuja. Turvalliset, hyväkuntoiset ja valaistut tiet tarjoavat mahdollisuuden itsenäiseen liikkumiseen ja asiointiin oman kunnan alueella. Mielekäs tekeminen, hyvät harrastusmahdollisuudet, sallitut kokoontumispaikat ja omaehtoiseen liikkumiseen kannustava ympäristö lisäävät nuorten viihtymistä ja vastuunottoa itsestä ja muista. Kun arvot ovat kohdillaan ja ne näkyvät arjessa, nuoret kokevat kunnan omakseen. Nuoret eivät halua hyvää vain itselleen, vaan he toivovat kotikunniltaan vahvempaa profiloitumista perheystävällisinä, ympäristömyönteisinä sekä monipuolisia vapaa-ajan mahdollisuuksia ja työpaikkoja tarjoavina alueina.

Kuntien johtavat viranhaltijat ovat olleet kuulemassa nuorten kehittämisehdotuksia nuorten työpajoissa. Seuraavaksi johtajien kanssa tartutaankin haasteeseen miettimällä, millainen rooli nuorille kunnassa tulisi antaa ja miten heidän toimijuuttaan voisi lisätä. Kunnan johtoa ja työntekijöitä yli toimialarajojen rohkaistaan dialogiin nuorten kanssa ja yhdessä pohditaan, miten nuoria innostetaan oman kotikuntansa kehittämiseen. Syksyn aikana pohditaan myös, mitä on laadukas osallisuus ja minkälaisilla työkaluilla sitä kehitetään eri puolilla Suomea.

Mikä vaikutus nuorten osallisuuden lisäämisellä oikein on? Kyse ei ole vain nuorista yksilöinä tai ryhmänä. Eikä myöskään aikuisille esitettävästä loputtomien toiveiden tynnyristä. Kyse on kuntien elinvoimasta ja tulevaisuudesta. Siitä, että sitä kehitetään yhdessä. Korvat hörölle ja ammatillinen sydän auki – nuorilla on tärkeää asiaa!

 

Kirjoittajana Heidi Rosbäck, osaamiskeskuksemme projektipäällikkö, joka on viime aikoina innostunut erityisesti nuorten kohtaamisista eri puolilla Suomea ja haluaa haastaa aikuiset vahvempaan dialogiin nuorten kanssa.

Osaamiskeskuksemme tehtävänä on lisätä johtavien viranhaltijoiden osaamista ja ymmärystä nuorten osallisuuden merkityksestä kehittämisessä ja päätöksenteossa. Olemme aloittaneet työn yhdessä eri kuntien kanssa. Lisäksi osaamiskeskuksemme kehittää osallisuuteen liittyviä laatukriteereitä ja laatii työkaluja nuorisovaikutusten arviointiin yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.