Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Kouluissa, kunnissa, teteissä ja idealabroissa. Vuosi 2018 on ollut täynnä osallistavia kohtaamisia!

Vuosi 2018 on pian pulkassa! Syksyn aikana kouluvierailutoimintamme on rullannut tuttuun tapaan. Lisäksi Sporttitetti sai omat uudet nettisivut ja tettitoiminta on sujunut vauhdikkaasti mielekkäiden työtehtävien ja eri lajien parissa. Osallisuuden osaamiskeskus on kohdannut syksyn aikana kuntapäättäjiä ja nuoria ympäri Suomen ja työ kunnissa jatkuu vuoden 2019 aikana. Juhlimme myös koko vuoden ajan 20-vuotiasta Mahista!

Koulumaailmassa mukana livenä ja mobiilina

Kouluvierailukentällä on ollut jälleen kuhinaa, jopa niin paljon, että välillä olemme joutuneet myymään ”ei oota” kun suosituimmat kouluvierailut on varattu loppuun. Osa kouluvierailuhankkeista päättyy vuoden 2018 myötä, osa tutuista vierailuista saa jatkoa ja uuttakin on jälleen luvassa. Alkava vuosi 2019 on myös kouluille suunnatun Note-toimintamme 20-vuotis juhlavuosi! Tulevana juhlavuonna tulemme ainakin muistelemaan Noten historian havinoita vuosien takaa. Oletko tilannut meiltä joskus kouluvierailun, toiminut kouluvierailijanamme tai osallistunut tarjoamaamme työpajaan oppilaana? Lähetä oma Note-muistosi sähköpostitse osoitteeseen info@nuortenakatemia.fi! Julkaisemme vuoden 2019 aikana kertyneitä Note-muistoja sosiaalisen median kanavissamme.

Tarinoita solidaarisuudesta -kouluvierailun kautta oppilaat ovat päässeet tutustumaan solidaarisuuden käsitteeseen ja hyviin tekoihin.  Kaksivuotinen kouluvierailuhanke päättyy vuoden 2018 lopussa. Globaalikasvatusta tukeva Tarinoita solidaarisuudesta -mobiilipeli on kuitenkin edelleen tilattavissa vuoden 2019 aikana. Mobiilipelissä nuoret liikkuvat ympäri maailman pohtien tehtävien ja esimerkkien avulla, mitä solidaarisuus tarkoittaa. Vastaan tulee historiaa ja monivalintatehtäviä, mutta nuoret pääsevät myös miettimään kiperiäkin kysymyksiä, kuten pakolaisen reittiä ja sitä voiko laki aina olla oikeudenmukainen. Pelissä annetaan vastauksia esimerkiksi videon tai ääniklipin muodossa.

”Suosittelen. Hyvä kokonaisuus, jossa oli toiminnallisuutta. Opittiin uutta.”
”Teema on aina ja kaiken ikäisten kanssa ajankohtainen.”

Opettajien kommentteja Tarinoita solidaarisuudesta -kouluvierailusta

Mahdollinen Maailma -mobiilipeli on johdattanut peruskoulun ysejä ilmastokysymysten äärelle pitkin vuotta ympäri Suomen. Nuoret tutustuvat tässä seppo-alustalla toimivassa pelissä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja ratkaisuihin. Pelissä nuoret saavat tulevaisuudesta haasteita ratkaistavakseen, matkaavat maailmalla tutustumassa Vennin arkistoihin ja etenevät pelitasolta toiselle tehden yhdessä kestävää tulevaisuutta rakentavia tehtäviä.

”Pelin tehtävät ovat monipuolisia ja koukuttavia.”
”Pelissä oli parasta monipuoliset tehtävät ja yhdessä tekeminen.”

Opettajien kommentteja Mahdollinen Maailma -pelistä

Vuoden vaihteessa 2017-2018 käynnistettiin #verottaako-kouluvierailuhanke, jossa nuoret ovat päässeet pohtimaan verotukseen liittyviä kysymyksiä. Työpajan aikana käydään läpi muun muassa, miksi veroja maksetaan ja miten eri elämänvaiheissa veroista hyödytään? #verottaako on ollut yksi kaikkien aikojen suosituimmista kouluvierailuistamme ja sen ensimmäiset 100 työpajaa varattiin loppuun hetkessä. Syksylle 2018 järjestimme 50 lisätyöpajaa ja iloksemme voimme kertoa, että hanke jatkuu edelleen ensi vuonna!

”Suosittelen, vahvistaa hyvinvointivaltion oikeutusta ja olemassaoloa.”
”Hyödyllinen ja innostava.”
”Paja herätti opiskelijat ajattelemaan, mitä kaikkia palveluja verovaroilla tuotetaan.”
”Käytännönläheisiä esimerkkejä ja selkeästi mietitty kokonaisuus.”
”Haluan ehdottomasti työpajan toisellekin yrittäjyyskasvatusryhmälleni, koska verotus on monelle vieras asia.”

Opettajien kommentteja #verottaako-kouluvierailuista

Opettajille järjestetyissä Osallisuutta kuluttajakasvatukseen -koulutuksissa teemoina ovat nuoret kuluttajina, kuluttajaksi kasvaminen ja kestävä kuluttajuus. Syksyn aikana olemme järjestäneet kaksi kolmen päivän koulutuskokonaisuutta Helsingissä ja Tampereella. Näihin koulutuskokonaisuuksiin osallistui yhteensä 17 opettajaa. Opettajat kokivat saaneensa koulutuksista konkreettisia työkaluja arkeensa ja apua siihen, kuinka käsitellä osallistavilla tavoilla kuluttajakasvatusta nuorten kanssa. Osallisuutta kuluttajakasvatukseen -koulutukset jatkuvat vielä vuoden 2019 aikana Jyväskylässä, Turussa ja Joensuussa! Ilmoittautumistietoihin voit tutustua täällä. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Kuluttajakasvatusteemoja on käsitelty myös ammatillisissa oppilaitoksissa Osaava ostaja -työpajoissa. Työpajojen aikana kuluttajuutta käsiteltiin ostopolku-ajattelun kautta eri näkökulmista kuten ostopäätöksen tekemisestä, reklamoinnista ja kuluttajan oikeuksista. Työpajojen päätteeksi nuoret tekivät oppimastaan ryhmätöinä viestinnällisiä tuotoksia, kuten meemejä.

Kouluvierailuista tuttuja teemoja ja materiaaleja löytyy nettisivuiltamme materiaalipankista.

Syksyn aikana olemme viestineet Dihtosis-hankkeesta, jonka tavoitteena on tehdä saamelaisuutta tutuksi. Vuoden 2019 aikana julkaisemme Dihtosis-menetelmäpakan, jonka avulla saamelaisuuteen voidaan tutustua osallistavin menetelmin. Toteutamme hanketta yhteistyössä Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvoston kanssa ja tavoitteenamme on, että saamelaisten kansallispäivää 6.2., juhlittaisiin kouluissa ympäri Suomen! Menetelmäpakan lisäksi vuoden 2019 aikana luvassa on myös kouluvierailuja, joissa vierailijoina toimivat saamelaiset nuoret aikuiset.

Vuoden 2019 aikana luvassa on myös uusi vakuutuksia ja vakuuttamista käsittelevä Vakuuttaak(k)o?-kouluvierailuhanke. Näissä työpajoissa toisen asteen opiskelijat pääsevät pohtimaan sitä, millaisia vakuutuksia on olemassa, mitä vakuutuksia itse tulisi ottaa ja millaisten asioiden varalta yhteiskunta on jo vakuuttanut meidät. Vakuuttaak(k)o?-kouluvierailun ennakkotilaukset alkavat alkuvuodesta 2019 ja työpajat käynnistyvät helmikuun lopulla.

Kaiken kaikkiaan kouluvierailutoimintamme on tavoittanut koko vuoden 2018 aikana yli 3300 oppilasta. Kiitos kaikille opettajille, opoille ja muulle koulun henkilökunnalle palveluidemme hyödyntämisestä!

Tilaamalla noin 10 kertaa vuodessa ilmestyvän Note-viestimme saat ajankohtaisen tiedon siitä, millaisia palveluita meillä on oppilaitoksille tarjolla. Oppilaitoksille suunnatut palvelumme löytyvät myös kootusti täältä.

Osallisuutta osaamiskeskuksen ja tettien myötä

 

Sporttitetin avulla haluamme olla avaamassa nuorille näkökulmia liikunta-alaan työntekijän silmin. Sporttitetti-paikkoja on ympäri Suomen jo peräti neljäkymmentä! Osallistavan tetin toteutumiseksi tarjoamme tettipaikoille maksuttoman osallisuuskoulutuksen. Osallisuuskoulutuksissa on pohdittu yhdessä osallistujien kanssa sitä, mitä osallisuus liikunta-alalla merkitsee. Osallistujat ovat nostaneet esimerkkeinä osallisuuden toteutumisesta muun muassa sen, että nuoret pääsevät mukaan vaikuttamaan ja kehittämään liikunta-alaa. Osana osallisuuden toteutumista on nähty myös se, että nuoret pääsevät kertomaan, millaista toimintaa he toivoisivat nuorille järjestettävän. Tärkeänä on pidetty myös sitä, että nuoret itse oivaltavat, mitä he haluavat tehdä ja millaisia muutoksia he kaipaavat. Mahtavia huomioita!

Sporttitetille avattiin syksyn aikana omat nettisivut osoitteeseen www.sporttitetti.fi. Sivuston kautta nuori voi etsiä tettipaikkaa ja tutustua tettiläisen oppaaseen. TET-paikat puolestaan pystyvät sivuston kautta ilmoittautumaan tettipaikaksi. Sivuston avulla opot ja muut nuoria tettiin kannustavat aikuiset voivat myös tutustua hankkeeseen ja vinkata siitä omille nuorilleen! Sporttiteteissä nuoret ovat kokeneet onnistumisia ja päässeet hyödyntämään omia kykyjään heitä itseään kiinnostavissa työtehtävissä. Kokosimme yhteen syksyn TET-onnistumisia yhdessä oman sporttitettiläisemme kanssa.

Alkuvuodesta 2018 opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi Nuorten Akatemian yhdeksi Osallisuuden osaamiskeskuksista. Osaamiskeskuksemme syksy 2018 on ollut työntäyteinen, kun olemme ympäri Suomen käynnistäneet kunnissa prosessikoulutuksia, joiden myötä olemme kohdanneet noin 270 nuorta ja 180 kunnanviranomaista. Nostimme keskusteluun myös havaintomme siitä, onko nuorilla lupa näkyä ja kuulua, ja tähän haluaisimme edelleen haastaa kaikkia meitä aikuisia vuoden 2019 aikana. Koulutukset jatkuvat vuonna 2019, kun suuntaamme uusiin kuntiin. Myös työmme osallisuuden laatukysymysten ja nuorisovaikutusten arvioinnin kehittämiseksi jatkuvat osaavien yhteistyökumppaneiden, asiantuntijaverkoston ja tietenkin nuorten kanssa.

Pitkäikäisin hankkeemme Mahis täytti tänä vuonna huimat 20 vuotta! Mahista on juhlittu tammikuusta joulukuuhun: julkaisimme muun muassa Mahiksen uudet nettisivut ja uudistimme Ohjaajan kansiota. Muistimme myös Mahis-tukea saaneita Mahis-ohjaajia taskukokoisella Harkkapakalla. Mahiksen juhlavuoden kuulumiset on koottu kokonaisuudessaan tänne.

Syksyn aikana olimme Aivovammaliiton Tee kypärätemppu -hankkeessa mukana järjestämässä idealaboratorioita. Tee kypärätemppu -hankkeessa nuoret pääsivät tutustumaan paremmin aivojen ihmeelliseen maailmaan ja ennen kaikkea aivojen suojaamiseen. Idealaboratorioita järjestettiin yhteensä kolmella eri paikkakunnalla; Tampereella, Saarijärvellä ja Espoossa ja työpajoihin osallistui yhteensä n. 170 5.-luokkalaista. Työpajojen myötä nuoret innovoivat yli 30 uutta konseptia kypärän käytön edistämiseksi! Ehdotuksista löytyi muun muassa pyörätutkaa, jolloin pyörän lukko ei aukea, ennen kuin kypärä on päässä, pyöräilykypärää, joka mahdollistaisi hiusten pitämisen ponnarilla, pimeässä hohtavaa kypärää ja sitä, että uuden pyörän ostaja saisi aina kaupan päälle valitsemansa kypärän.

Sosiaalisen median puolella olemme halunneet päättää vuoden 2018 nostamalla esiin osan niistä ihmisistä ja yhteistyökumppaneista, joiden parissa meillä on ollut ilo kohdata ja työskennellä tämän vuoden aikana. Käy kurkkimassa joulukalenteriluukkujamme esimerkiksi Facebookin tai Instagramin puolella!

Kiitos kaikille kuluneesta yhteisestä vuodesta. Ilolla ja tarmolla kuljemme kohti vuotta 2019!

Kouluissa, kunnissa, teteissä ja idealabroissa. Vuosi 2018 on ollut täynnä osallistavia kohtaamisia!

Kouluissa, kunnissa, teteissä ja idealabroissa. Vuosi 2018 on ollut täynnä osallistavia kohtaamisia!

Vuosi 2018 on pian pulkassa! Syksyn aikana kouluvierailutoimintamme on rullannut tuttuun tapaan. Lisäksi Sporttitetti sai omat uudet nettisivut ja tettitoiminta on sujunut vauhdikkaasti mielekkäiden työtehtävien ja eri lajien parissa. Osallisuuden osaamiskeskus on kohdannut syksyn aikana kuntapäättäjiä ja nuoria ympäri Suomen ja työ kunnissa jatkuu vuoden 2019 aikana. Juhlimme myös koko vuoden ajan 20-vuotiasta Mahista!

Koulumaailmassa mukana livenä ja mobiilina

Kouluvierailukentällä on ollut jälleen kuhinaa, jopa niin paljon, että välillä olemme joutuneet myymään ”ei oota” kun suosituimmat kouluvierailut on varattu loppuun. Osa kouluvierailuhankkeista päättyy vuoden 2018 myötä, osa tutuista vierailuista saa jatkoa ja uuttakin on jälleen luvassa. Alkava vuosi 2019 on myös kouluille suunnatun Note-toimintamme 20-vuotis juhlavuosi! Tulevana juhlavuonna tulemme ainakin muistelemaan Noten historian havinoita vuosien takaa. Oletko tilannut meiltä joskus kouluvierailun, toiminut kouluvierailijanamme tai osallistunut tarjoamaamme työpajaan oppilaana? Lähetä oma Note-muistosi sähköpostitse osoitteeseen info@nuortenakatemia.fi! Julkaisemme vuoden 2019 aikana kertyneitä Note-muistoja sosiaalisen median kanavissamme.

Tarinoita solidaarisuudesta -kouluvierailun kautta oppilaat ovat päässeet tutustumaan solidaarisuuden käsitteeseen ja hyviin tekoihin.  Kaksivuotinen kouluvierailuhanke päättyy vuoden 2018 lopussa. Globaalikasvatusta tukeva Tarinoita solidaarisuudesta -mobiilipeli on kuitenkin edelleen tilattavissa vuoden 2019 aikana. Mobiilipelissä nuoret liikkuvat ympäri maailman pohtien tehtävien ja esimerkkien avulla, mitä solidaarisuus tarkoittaa. Vastaan tulee historiaa ja monivalintatehtäviä, mutta nuoret pääsevät myös miettimään kiperiäkin kysymyksiä, kuten pakolaisen reittiä ja sitä voiko laki aina olla oikeudenmukainen. Pelissä annetaan vastauksia esimerkiksi videon tai ääniklipin muodossa.

”Suosittelen. Hyvä kokonaisuus, jossa oli toiminnallisuutta. Opittiin uutta.”
”Teema on aina ja kaiken ikäisten kanssa ajankohtainen.”

Opettajien kommentteja Tarinoita solidaarisuudesta -kouluvierailusta

Mahdollinen Maailma -mobiilipeli on johdattanut peruskoulun ysejä ilmastokysymysten äärelle pitkin vuotta ympäri Suomen. Nuoret tutustuvat tässä seppo-alustalla toimivassa pelissä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja ratkaisuihin. Pelissä nuoret saavat tulevaisuudesta haasteita ratkaistavakseen, matkaavat maailmalla tutustumassa Vennin arkistoihin ja etenevät pelitasolta toiselle tehden yhdessä kestävää tulevaisuutta rakentavia tehtäviä.

”Pelin tehtävät ovat monipuolisia ja koukuttavia.”
”Pelissä oli parasta monipuoliset tehtävät ja yhdessä tekeminen.”

Opettajien kommentteja Mahdollinen Maailma -pelistä

Vuoden vaihteessa 2017-2018 käynnistettiin #verottaako-kouluvierailuhanke, jossa nuoret ovat päässeet pohtimaan verotukseen liittyviä kysymyksiä. Työpajan aikana käydään läpi muun muassa, miksi veroja maksetaan ja miten eri elämänvaiheissa veroista hyödytään? #verottaako on ollut yksi kaikkien aikojen suosituimmista kouluvierailuistamme ja sen ensimmäiset 100 työpajaa varattiin loppuun hetkessä. Syksylle 2018 järjestimme 50 lisätyöpajaa ja iloksemme voimme kertoa, että hanke jatkuu edelleen ensi vuonna!

”Suosittelen, vahvistaa hyvinvointivaltion oikeutusta ja olemassaoloa.”
”Hyödyllinen ja innostava.”
”Paja herätti opiskelijat ajattelemaan, mitä kaikkia palveluja verovaroilla tuotetaan.”
”Käytännönläheisiä esimerkkejä ja selkeästi mietitty kokonaisuus.”
”Haluan ehdottomasti työpajan toisellekin yrittäjyyskasvatusryhmälleni, koska verotus on monelle vieras asia.”

Opettajien kommentteja #verottaako-kouluvierailuista

Opettajille järjestetyissä Osallisuutta kuluttajakasvatukseen -koulutuksissa teemoina ovat nuoret kuluttajina, kuluttajaksi kasvaminen ja kestävä kuluttajuus. Syksyn aikana olemme järjestäneet kaksi kolmen päivän koulutuskokonaisuutta Helsingissä ja Tampereella. Näihin koulutuskokonaisuuksiin osallistui yhteensä 17 opettajaa. Opettajat kokivat saaneensa koulutuksista konkreettisia työkaluja arkeensa ja apua siihen, kuinka käsitellä osallistavilla tavoilla kuluttajakasvatusta nuorten kanssa. Osallisuutta kuluttajakasvatukseen -koulutukset jatkuvat vielä vuoden 2019 aikana Jyväskylässä, Turussa ja Joensuussa! Ilmoittautumistietoihin voit tutustua täällä. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Kuluttajakasvatusteemoja on käsitelty myös ammatillisissa oppilaitoksissa Osaava ostaja -työpajoissa. Työpajojen aikana kuluttajuutta käsiteltiin ostopolku-ajattelun kautta eri näkökulmista kuten ostopäätöksen tekemisestä, reklamoinnista ja kuluttajan oikeuksista. Työpajojen päätteeksi nuoret tekivät oppimastaan ryhmätöinä viestinnällisiä tuotoksia, kuten meemejä.

Kouluvierailuista tuttuja teemoja ja materiaaleja löytyy nettisivuiltamme materiaalipankista.

Syksyn aikana olemme viestineet Dihtosis-hankkeesta, jonka tavoitteena on tehdä saamelaisuutta tutuksi. Vuoden 2019 aikana julkaisemme Dihtosis-menetelmäpakan, jonka avulla saamelaisuuteen voidaan tutustua osallistavin menetelmin. Toteutamme hanketta yhteistyössä Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvoston kanssa ja tavoitteenamme on, että saamelaisten kansallispäivää 6.2., juhlittaisiin kouluissa ympäri Suomen! Menetelmäpakan lisäksi vuoden 2019 aikana luvassa on myös kouluvierailuja, joissa vierailijoina toimivat saamelaiset nuoret aikuiset.

Vuoden 2019 aikana luvassa on myös uusi vakuutuksia ja vakuuttamista käsittelevä Vakuuttaak(k)o?-kouluvierailuhanke. Näissä työpajoissa toisen asteen opiskelijat pääsevät pohtimaan sitä, millaisia vakuutuksia on olemassa, mitä vakuutuksia itse tulisi ottaa ja millaisten asioiden varalta yhteiskunta on jo vakuuttanut meidät. Vakuuttaak(k)o?-kouluvierailun ennakkotilaukset alkavat alkuvuodesta 2019 ja työpajat käynnistyvät helmikuun lopulla.

Kaiken kaikkiaan kouluvierailutoimintamme on tavoittanut koko vuoden 2018 aikana yli 3300 oppilasta. Kiitos kaikille opettajille, opoille ja muulle koulun henkilökunnalle palveluidemme hyödyntämisestä!

Tilaamalla noin 10 kertaa vuodessa ilmestyvän Note-viestimme saat ajankohtaisen tiedon siitä, millaisia palveluita meillä on oppilaitoksille tarjolla. Oppilaitoksille suunnatut palvelumme löytyvät myös kootusti täältä.

Osallisuutta osaamiskeskuksen ja tettien myötä

 

Sporttitetin avulla haluamme olla avaamassa nuorille näkökulmia liikunta-alaan työntekijän silmin. Sporttitetti-paikkoja on ympäri Suomen jo peräti neljäkymmentä! Osallistavan tetin toteutumiseksi tarjoamme tettipaikoille maksuttoman osallisuuskoulutuksen. Osallisuuskoulutuksissa on pohdittu yhdessä osallistujien kanssa sitä, mitä osallisuus liikunta-alalla merkitsee. Osallistujat ovat nostaneet esimerkkeinä osallisuuden toteutumisesta muun muassa sen, että nuoret pääsevät mukaan vaikuttamaan ja kehittämään liikunta-alaa. Osana osallisuuden toteutumista on nähty myös se, että nuoret pääsevät kertomaan, millaista toimintaa he toivoisivat nuorille järjestettävän. Tärkeänä on pidetty myös sitä, että nuoret itse oivaltavat, mitä he haluavat tehdä ja millaisia muutoksia he kaipaavat. Mahtavia huomioita!

Sporttitetille avattiin syksyn aikana omat nettisivut osoitteeseen www.sporttitetti.fi. Sivuston kautta nuori voi etsiä tettipaikkaa ja tutustua tettiläisen oppaaseen. TET-paikat puolestaan pystyvät sivuston kautta ilmoittautumaan tettipaikaksi. Sivuston avulla opot ja muut nuoria tettiin kannustavat aikuiset voivat myös tutustua hankkeeseen ja vinkata siitä omille nuorilleen! Sporttiteteissä nuoret ovat kokeneet onnistumisia ja päässeet hyödyntämään omia kykyjään heitä itseään kiinnostavissa työtehtävissä. Kokosimme yhteen syksyn TET-onnistumisia yhdessä oman sporttitettiläisemme kanssa.

Alkuvuodesta 2018 opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi Nuorten Akatemian yhdeksi Osallisuuden osaamiskeskuksista. Osaamiskeskuksemme syksy 2018 on ollut työntäyteinen, kun olemme ympäri Suomen käynnistäneet kunnissa prosessikoulutuksia, joiden myötä olemme kohdanneet noin 270 nuorta ja 180 kunnanviranomaista. Nostimme keskusteluun myös havaintomme siitä, onko nuorilla lupa näkyä ja kuulua, ja tähän haluaisimme edelleen haastaa kaikkia meitä aikuisia vuoden 2019 aikana. Koulutukset jatkuvat vuonna 2019, kun suuntaamme uusiin kuntiin. Myös työmme osallisuuden laatukysymysten ja nuorisovaikutusten arvioinnin kehittämiseksi jatkuvat osaavien yhteistyökumppaneiden, asiantuntijaverkoston ja tietenkin nuorten kanssa.

Pitkäikäisin hankkeemme Mahis täytti tänä vuonna huimat 20 vuotta! Mahista on juhlittu tammikuusta joulukuuhun: julkaisimme muun muassa Mahiksen uudet nettisivut ja uudistimme Ohjaajan kansiota. Muistimme myös Mahis-tukea saaneita Mahis-ohjaajia taskukokoisella Harkkapakalla. Mahiksen juhlavuoden kuulumiset on koottu kokonaisuudessaan tänne.

Syksyn aikana olimme Aivovammaliiton Tee kypärätemppu -hankkeessa mukana järjestämässä idealaboratorioita. Tee kypärätemppu -hankkeessa nuoret pääsivät tutustumaan paremmin aivojen ihmeelliseen maailmaan ja ennen kaikkea aivojen suojaamiseen. Idealaboratorioita järjestettiin yhteensä kolmella eri paikkakunnalla; Tampereella, Saarijärvellä ja Espoossa ja työpajoihin osallistui yhteensä n. 170 5.-luokkalaista. Työpajojen myötä nuoret innovoivat yli 30 uutta konseptia kypärän käytön edistämiseksi! Ehdotuksista löytyi muun muassa pyörätutkaa, jolloin pyörän lukko ei aukea, ennen kuin kypärä on päässä, pyöräilykypärää, joka mahdollistaisi hiusten pitämisen ponnarilla, pimeässä hohtavaa kypärää ja sitä, että uuden pyörän ostaja saisi aina kaupan päälle valitsemansa kypärän.

Sosiaalisen median puolella olemme halunneet päättää vuoden 2018 nostamalla esiin osan niistä ihmisistä ja yhteistyökumppaneista, joiden parissa meillä on ollut ilo kohdata ja työskennellä tämän vuoden aikana. Käy kurkkimassa joulukalenteriluukkujamme esimerkiksi Facebookin tai Instagramin puolella!

Kiitos kaikille kuluneesta yhteisestä vuodesta. Ilolla ja tarmolla kuljemme kohti vuotta 2019!