Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Esittelyssä syyslukukauden kouluvierailut sekä oppilaitoksille suunnatut mobiilipelit

Syyslukukaudella tarjoamme sekä kouluvierailujen että mobiilipelien puolella vanhoja tuttuja teemoja, mutta luvassa on myös paljon uutta. Lisäksi opettajien toiveita on kuultu ja nyt voimme tarjota alakouluille entistä enemmän palveluita! Kaikki alla mainitut palvelut ovat oppilaitoksille maksuttomia ja sama oppilaitos voi tilata meiltä useamman vierailun ja/tai pelin.

Kaikki syksyn kouluvierailumme on suunniteltu niin, että ne voidaan tarvittaessa toteuttaa etänä.

Osasta mobiilipelejä on saatavilla myös etäpeliversio, jotka on luotu keväällä 2020 vallinneen koronatilanteen vuoksi. Mobiilipelien peruspeliversiot on suunniteltu pelattavaksi pareittain tai pienryhmissä. Etäpeliversion pelaaminen onnistuu myös ilman pelikaveria. Suosittelemme etäpeliversion tilaamista, mikäli lähikontakteja halutaan välttää.

Kouluvierailut

#verottaako-kouluvierailun aikana nuoret tutustuvat verotukseen ja siihen, kuinka hyödymme yhteisistä verovaroista elämän eri vaiheissa. #verottaako-kouluvierailuihin on tartuttu innolla jo vuodesta 2017 alkaen ja vierailut ovat olleet todella kysyttyjä koko hankkeen ajan. Opettajat ovat kiitelleet työpajan sisältöjä ja muotoa esimerkiksi siitä, että se on saanut oppilaat innostumaan ja kiinnostumaan yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta.
Kenelle? 9. luokka sekä 2. asteen oppilaitokset
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Joensuu, Kuopio, Oulu ja Jyväskylä.

Vakuutustyöpajoissa käydään läpi, millaisten asioiden varalta yhteiskunta on meidät jo vakuuttanut ja millaisista vakuutuksista tulisi huolehtia itse ja miten vakuutukset ylipäätään toimivat. Työpajassa asiat käydään läpi nuorten näkökulmasta käsin, toiminnallisten ja vuorovaikutteisten menetelmien avulla. Vakuutuskysymykset ovat nuorille ajankohtaisia itsenäiseen elämään astumisen kynnyksellä.
Kenelle? 2. asteen oppilaitokset
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Joensuu, Oulu ja Jyväskylä.

Globaalit pelinrakentajat -pelivierailut koostuvat kahdesta vierailukerrasta. Ensimmäisellä työpajakerralla nuoret pohtivat taloudellista eriarvoisuutta eri näkökulmista sekä pohtivat sen taustalla olevia rakenteita Seppo-alustalla toimivan pelin avulla. Toisella kerralla etsitään ratkaisuja tulevaisuuden kehityskysymyksiin pelaamalla Tivoli Utopia -keskustelupeliä. Kahdesta eri vierailukerrasta koostuva kokonaisuus herättelee, opettaa ja oivalluttaa pelillisiä menetelmiä hyödyntäen.
Kenelle? Yläkoulut ja 2. asteen oppilaitokset
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Oulu, Kuopio, Jyväskylä, Joensuu, Turku ja Tampere
Vinkki! Globaalit pelinrakentajat -Seppo-peli on mahdollista tilata myös ilman vierailukokonaisuutta.

#TarkkaFyrkka-vierailut palaavat taas kouluihin! #TarkkaFyrkka – Rahahuolia? -työpajojen tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten ylivelkaantumista ja maksuhäiriömerkintöjen syntyä. Kouluvierailun aikana puhutaan rahasta ja pohditaan sitä, miksi siitä on niin vaikeaa puhua. Työpajat kannustavat hakemaan apua rahahuoliin riittävän aikaisessa vaiheessa.
Kenelle? 9.- ja 10. luokat ja 2. asteen oppilaitokset
Kouluvierailualueet: Pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku

Energiamaailmakouluvierailut tutustuttavat nuoria kestäviin energiaratkaisuihin sekä energia-alaan kestävän tulevaisuuden rakentajana. Vierailulla pelataan Energiamaailma-mobiilipeliä.
Kenelle? Yläkoulujen 8.- ja 9. luokille
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Lappeenranta.

Kurkista kemiaan -työpajoissa käsitellään kemiaa ja ilmastonmuutosta. Tavoitteena on innostaa nuoria kemiaan ja luonnontieteisiin. Vierailulla pohditaan, mitä kemia on, piirretään oma hiilijalan -kädenjälki sekä pelataan Maailmanpelastus-peliä.
Kenelle? Alakoulun 5.- ja 6. luokille.
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Lappeenranta.

Mobiilipelit

Mobiilipelivalikoimamme on päivittynyt kahdella uudella pelillä! Lisäksi tarjolla on laaja valikoima jo vanhoja tuttuja pelejä liittyen esimerkiksi ilmasto-, globaali- ja ihmisoikeuskasvatukseen. Kaikki pelimme toimivat Seppo-alustalla ja ne ovat tilaajille täysin maksuttomia. Oppilaitoksella (tai muulla tilaajataholla) ei siis tarvitse olla Seppo-lisenssiä omasta takaa.

Jokaisesta pelistä löytyy monenlaisia ja eri tasoisia tehtäviä. Tarjolla on nopeita yhden tähden tehtäviä tai haastavampia kolmen tähden tehtäviä. Pelitehtävissä on myös mahdollisuus käyttää luovuutta, eli vastausta saatetaan pyytää kuvan, ääni- tai videotiedoston muodossa. Osassa peleistä pelaajien on mahdollista valita itse, mitä tehtäviä lähtee tekemään ja mikä eniten kiinnostaa- näissä peleissä tekemistä on enemmän kuin tarjolla olevaa peliaikaa. Osassa peleistä seurataan valmista tehtäväpolkua.

Tie tekijänoikeuteen -pelissä nuoret oppivat tekijänoikeuksista innostavalla tavalla ja samalla ymmärrys luovia aloja kohtaan kasvaa. Pelissä pelaaja saa valita, mitä pelipolkua hän etenee ja vastaantulevat esimerkit voivat koskettaa nuoria jo nyt, mikäli nuori julkaisee omaa materiaalia esimerkiksi sosiaalisen median eri kanavissa. Tie tekijänoikeuteen -pelistä ei ole tarjolla erikseen etäpeliversiota. Tarvittaessa pelin pelaaminen onnistuu myös ilman pelikaveria, mutta kuten kaikkien mobiilipeliemme kohdalla, suosittelemme pelin pelaamista ensisijaisesti pareittain tai pienryhmissä. Pelistä on saatavilla myös ruotsinkielinen versio.
Kenelle? Yläkoulu ja toinen aste

Päästä pyörällä -pelissä sukelletaan suoraan pään sisälle, opetellaan hellimään omia aivoja ja motivoidutaan käyttämään pyöräilykypärää.  Aivovammaliiton kanssa kehitetty peli pelillistää aivotietoutta. Pelillisyyden avulla pyritään kasvattamaan oppilaiden mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota aiheeseen.
Huom! Päästä pyörällä -pelistä on tulossa myöhemmin syksyn 2020 aikana etäpeliversio. Julkaistu peruspeliversio on suunniteltu ensisijaisesti pienryhmissä pelattavaksi, mutta tarvittaessa myös tätä peliä voi pelata ilman pelikaveria tai etäopetuksessa.
Kenelle? Erityisesti alakoulujen 5.- ja 6. luokat

Sukellus saamelaiskulttuuriin -pelissä käsittellään monipuolisesti saamelaisten historiaa, ja se vie pohtimaan tämän päivän saamelaisuutta. Pelitehtävät käsittelevät muun muassa saamen kieliä, elinkeinoja, saamenpukua sekä kulttuurista omimista. Peli on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa.
Kenelle? Yläkoulu ja toinen aste
Vinkki! Saamelaisuutta käsitteleviä kouluvierailuja on tarjolla vielä muutamia. Lue täältä lisää.

Tunne Eurooppa -pelissä tutustuaan muun muassa EU:n arvoihin, tavoitteisiin, toimielimiin ja päätöksentekoon. Peli on tarjolla suomenkielisen version lisäksi englanniksi (Know Your Europe) ja ruotsiksi (Känn Europa). Kaikki kieliversiot sisältävät samat kysymykset, kieli valitaan tilauslomakkeen täyttövaiheessa. Sama oppilaitos voi tietenkin hyödyntää kaikkia tarjolla olevia kieliversioita! Kuten kaikissa Seppo-peleissämme, myös Tunne Euroopassa osaan tehtävistä vastaus tulee antaa ääni- tai videotiedoston tai tekstin muodossa. Eri kieliversioissa EU-tietämyksen kasvattamisen lisäksi, nuoret voivat harjoitella esimerkiksi englannin tai ruotsin kielen ääntämistä tai kirjoittamista. Suomenkielisestä pelistä on tarjolla räätälöity etäpeliversio, joka sopii myös yksinpelattavaksi.
Kenelle? Yläkoulut ja toinen aste
Vinkki! Tunne Euroopasta on luvassa syksyllä 2020 hankekumppani EYP Finlandin vetämiä pelivierailuja. Kerromme, kun pelivierailun tilaaminen on mahdollista.

Globaalit pelinrakentajat -peli johdattaa nuoret pohtimaan taloudellista eriarvoisuutta eri näkökulmista sekä etsimään sen taustalla olevia rakenteita. Pelaajat pääsevät tutustumaan esimerkiksi reiluun kauppaan ja siirtomaa-aikaan, sekä pohtimaan mitä on epävirallinen työ tai millainen vaikutus sukupuolella on köyhyyteen.
Kenelle? Yläkoulut ja toinen aste

Kestävä tulevaisuus 2030 -pelissä nuoret tutustuvat Agenda 2030 -tavoitteisiin. Tavoitteisiin tutustutaan erityisesti tasa-arvon, muuttoliikkeiden ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Pelin tavoitteena on vahvistaa nuorten ymmärrystä kestävän kehityksen tavoitteista, niiden vaikutuksista sekä niihin vaikuttamisesta.
Kenelle? 5.–9. luokat sekä toinen aste

Ilmastokasvatuksen tueksi tarjoamme Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupeliä, joka houkuttelee nuoria perehtymään ilmastonmuutoksen globaaleihin vaikutuksiin ja ratkaisuihin. Pelitehtävissä mm. tavataan lumilautailija Enni Rukajärvi, mietitään miksi Greta Thunbergin viesti pitäisi ottaa tosissaan, tutustutaan ilmastonmuutoksen ratkaisuihin maailmalla sekä ideoidaan omia tapoja vaikuttaa yhteiskunnassa.
Kenelle? Ensisijaisesti yläkoulut, voidaan hyödyntää myös toisen asteen oppilaitoksissa

Tarinoita solidaarisuudesta -mobiilipeliä on pelattu jo muutaman vuoden ajan oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Tässä pelissä nuoret pohtivat solidaarisuutta, empatiaa ja hyvän tekemistä eri näkökulmista. Pelissä liikutaan ympäri maailmaa selvittämässä, mitä kaikkea solidaarisuus tarkoittaa. Samalla testataan onko nuorista hyvien tekojen agentiksi.
Kenelle? Yläkoulut ja toinen aste

Osassa mobiilipeleistämme on tällä hetkellä tarjolla peruspeliversio sekä etäopetusta varten luotu versio. Peruspeliä suositellaan pelattavaksi pareittain tai pienissä ryhmissä. Etäpeliversion pelaaminen onnistuu hyvin myös ilman pelikaveria.

Materiaalit

Osana Dihtosis-hanketta toteutettuja menetelmäpakkoja on vielä saatavilla! Pakkoja on tarjolla suomeksi vielä muutamia ja vähän suurempi määrä ruotsiksi. Pakan molemmat versiot löytyvät myös nettisivuiltamme. Dihtosis-menetelmäpakka sisältää 18 saamelaisaiheista toiminnallista harjoitusta, jotka on jaettu kolmen teeman alle: saamelaiset, alkuperäiskansat ja kulttuuri. Harjoitukset sopivat vedettäviksi yläkoulujen lisäksi myös alakoulun ylemmille luokille sekä toisen asteen oppilaitoksiin. Pakka on oppilaitoksille maksuton ja sen tilaaminen onnistuu täyttämällä tämä lomake.

Lisäksi nettisivujemme Materiaalit-osiosta löytyy paljon valmiita työpajamateriaaleja ja erilaisia harjoituksia, jotka ovat vapaasti oppilaitosten hyödynnettävissä. Kirsikkana kakun päällä tarjoamme laajan valikoiman aamunavauksia, joista löytyy sopivia tekstejä hyödynnettäväksi läpi lukuvuoden!

Tilausten tekeminen

Kaikki oppilaitoksille suunnatut palvelumme löytyvät kootusti myös Opettajalle-välilehden kautta. Tilausten tekeminen onnistuu täyttämällä tämä lomake. Valtaosa peleistä ja vierailuista on jo tilattavissa, muutamien tuotteiden osalta tilausmahdollisuus avautuu elokuun alkuun mennessä. Huomioithan, että kouluvierailuja pystymme tarjoamaan aina rajatun määrän tietylle alueelle, joten niiden suhteen suosittelemme olemaan nopea.

Esittelyssä syyslukukauden kouluvierailut sekä oppilaitoksille suunnatut mobiilipelit

Esittelyssä syyslukukauden kouluvierailut sekä oppilaitoksille suunnatut mobiilipelit

Syyslukukaudella tarjoamme sekä kouluvierailujen että mobiilipelien puolella vanhoja tuttuja teemoja, mutta luvassa on myös paljon uutta. Lisäksi opettajien toiveita on kuultu ja nyt voimme tarjota alakouluille entistä enemmän palveluita! Kaikki alla mainitut palvelut ovat oppilaitoksille maksuttomia ja sama oppilaitos voi tilata meiltä useamman vierailun ja/tai pelin.

Kaikki syksyn kouluvierailumme on suunniteltu niin, että ne voidaan tarvittaessa toteuttaa etänä.

Osasta mobiilipelejä on saatavilla myös etäpeliversio, jotka on luotu keväällä 2020 vallinneen koronatilanteen vuoksi. Mobiilipelien peruspeliversiot on suunniteltu pelattavaksi pareittain tai pienryhmissä. Etäpeliversion pelaaminen onnistuu myös ilman pelikaveria. Suosittelemme etäpeliversion tilaamista, mikäli lähikontakteja halutaan välttää.

Kouluvierailut

#verottaako-kouluvierailun aikana nuoret tutustuvat verotukseen ja siihen, kuinka hyödymme yhteisistä verovaroista elämän eri vaiheissa. #verottaako-kouluvierailuihin on tartuttu innolla jo vuodesta 2017 alkaen ja vierailut ovat olleet todella kysyttyjä koko hankkeen ajan. Opettajat ovat kiitelleet työpajan sisältöjä ja muotoa esimerkiksi siitä, että se on saanut oppilaat innostumaan ja kiinnostumaan yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta.
Kenelle? 9. luokka sekä 2. asteen oppilaitokset
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Joensuu, Kuopio, Oulu ja Jyväskylä.

Vakuutustyöpajoissa käydään läpi, millaisten asioiden varalta yhteiskunta on meidät jo vakuuttanut ja millaisista vakuutuksista tulisi huolehtia itse ja miten vakuutukset ylipäätään toimivat. Työpajassa asiat käydään läpi nuorten näkökulmasta käsin, toiminnallisten ja vuorovaikutteisten menetelmien avulla. Vakuutuskysymykset ovat nuorille ajankohtaisia itsenäiseen elämään astumisen kynnyksellä.
Kenelle? 2. asteen oppilaitokset
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Joensuu, Oulu ja Jyväskylä.

Globaalit pelinrakentajat -pelivierailut koostuvat kahdesta vierailukerrasta. Ensimmäisellä työpajakerralla nuoret pohtivat taloudellista eriarvoisuutta eri näkökulmista sekä pohtivat sen taustalla olevia rakenteita Seppo-alustalla toimivan pelin avulla. Toisella kerralla etsitään ratkaisuja tulevaisuuden kehityskysymyksiin pelaamalla Tivoli Utopia -keskustelupeliä. Kahdesta eri vierailukerrasta koostuva kokonaisuus herättelee, opettaa ja oivalluttaa pelillisiä menetelmiä hyödyntäen.
Kenelle? Yläkoulut ja 2. asteen oppilaitokset
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Oulu, Kuopio, Jyväskylä, Joensuu, Turku ja Tampere
Vinkki! Globaalit pelinrakentajat -Seppo-peli on mahdollista tilata myös ilman vierailukokonaisuutta.

#TarkkaFyrkka-vierailut palaavat taas kouluihin! #TarkkaFyrkka – Rahahuolia? -työpajojen tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten ylivelkaantumista ja maksuhäiriömerkintöjen syntyä. Kouluvierailun aikana puhutaan rahasta ja pohditaan sitä, miksi siitä on niin vaikeaa puhua. Työpajat kannustavat hakemaan apua rahahuoliin riittävän aikaisessa vaiheessa.
Kenelle? 9.- ja 10. luokat ja 2. asteen oppilaitokset
Kouluvierailualueet: Pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku

Energiamaailmakouluvierailut tutustuttavat nuoria kestäviin energiaratkaisuihin sekä energia-alaan kestävän tulevaisuuden rakentajana. Vierailulla pelataan Energiamaailma-mobiilipeliä.
Kenelle? Yläkoulujen 8.- ja 9. luokille
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Lappeenranta.

Kurkista kemiaan -työpajoissa käsitellään kemiaa ja ilmastonmuutosta. Tavoitteena on innostaa nuoria kemiaan ja luonnontieteisiin. Vierailulla pohditaan, mitä kemia on, piirretään oma hiilijalan -kädenjälki sekä pelataan Maailmanpelastus-peliä.
Kenelle? Alakoulun 5.- ja 6. luokille.
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Lappeenranta.

Mobiilipelit

Mobiilipelivalikoimamme on päivittynyt kahdella uudella pelillä! Lisäksi tarjolla on laaja valikoima jo vanhoja tuttuja pelejä liittyen esimerkiksi ilmasto-, globaali- ja ihmisoikeuskasvatukseen. Kaikki pelimme toimivat Seppo-alustalla ja ne ovat tilaajille täysin maksuttomia. Oppilaitoksella (tai muulla tilaajataholla) ei siis tarvitse olla Seppo-lisenssiä omasta takaa.

Jokaisesta pelistä löytyy monenlaisia ja eri tasoisia tehtäviä. Tarjolla on nopeita yhden tähden tehtäviä tai haastavampia kolmen tähden tehtäviä. Pelitehtävissä on myös mahdollisuus käyttää luovuutta, eli vastausta saatetaan pyytää kuvan, ääni- tai videotiedoston muodossa. Osassa peleistä pelaajien on mahdollista valita itse, mitä tehtäviä lähtee tekemään ja mikä eniten kiinnostaa- näissä peleissä tekemistä on enemmän kuin tarjolla olevaa peliaikaa. Osassa peleistä seurataan valmista tehtäväpolkua.

Tie tekijänoikeuteen -pelissä nuoret oppivat tekijänoikeuksista innostavalla tavalla ja samalla ymmärrys luovia aloja kohtaan kasvaa. Pelissä pelaaja saa valita, mitä pelipolkua hän etenee ja vastaantulevat esimerkit voivat koskettaa nuoria jo nyt, mikäli nuori julkaisee omaa materiaalia esimerkiksi sosiaalisen median eri kanavissa. Tie tekijänoikeuteen -pelistä ei ole tarjolla erikseen etäpeliversiota. Tarvittaessa pelin pelaaminen onnistuu myös ilman pelikaveria, mutta kuten kaikkien mobiilipeliemme kohdalla, suosittelemme pelin pelaamista ensisijaisesti pareittain tai pienryhmissä. Pelistä on saatavilla myös ruotsinkielinen versio.
Kenelle? Yläkoulu ja toinen aste

Päästä pyörällä -pelissä sukelletaan suoraan pään sisälle, opetellaan hellimään omia aivoja ja motivoidutaan käyttämään pyöräilykypärää.  Aivovammaliiton kanssa kehitetty peli pelillistää aivotietoutta. Pelillisyyden avulla pyritään kasvattamaan oppilaiden mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota aiheeseen.
Huom! Päästä pyörällä -pelistä on tulossa myöhemmin syksyn 2020 aikana etäpeliversio. Julkaistu peruspeliversio on suunniteltu ensisijaisesti pienryhmissä pelattavaksi, mutta tarvittaessa myös tätä peliä voi pelata ilman pelikaveria tai etäopetuksessa.
Kenelle? Erityisesti alakoulujen 5.- ja 6. luokat

Sukellus saamelaiskulttuuriin -pelissä käsittellään monipuolisesti saamelaisten historiaa, ja se vie pohtimaan tämän päivän saamelaisuutta. Pelitehtävät käsittelevät muun muassa saamen kieliä, elinkeinoja, saamenpukua sekä kulttuurista omimista. Peli on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa.
Kenelle? Yläkoulu ja toinen aste
Vinkki! Saamelaisuutta käsitteleviä kouluvierailuja on tarjolla vielä muutamia. Lue täältä lisää.

Tunne Eurooppa -pelissä tutustuaan muun muassa EU:n arvoihin, tavoitteisiin, toimielimiin ja päätöksentekoon. Peli on tarjolla suomenkielisen version lisäksi englanniksi (Know Your Europe) ja ruotsiksi (Känn Europa). Kaikki kieliversiot sisältävät samat kysymykset, kieli valitaan tilauslomakkeen täyttövaiheessa. Sama oppilaitos voi tietenkin hyödyntää kaikkia tarjolla olevia kieliversioita! Kuten kaikissa Seppo-peleissämme, myös Tunne Euroopassa osaan tehtävistä vastaus tulee antaa ääni- tai videotiedoston tai tekstin muodossa. Eri kieliversioissa EU-tietämyksen kasvattamisen lisäksi, nuoret voivat harjoitella esimerkiksi englannin tai ruotsin kielen ääntämistä tai kirjoittamista. Suomenkielisestä pelistä on tarjolla räätälöity etäpeliversio, joka sopii myös yksinpelattavaksi.
Kenelle? Yläkoulut ja toinen aste
Vinkki! Tunne Euroopasta on luvassa syksyllä 2020 hankekumppani EYP Finlandin vetämiä pelivierailuja. Kerromme, kun pelivierailun tilaaminen on mahdollista.

Globaalit pelinrakentajat -peli johdattaa nuoret pohtimaan taloudellista eriarvoisuutta eri näkökulmista sekä etsimään sen taustalla olevia rakenteita. Pelaajat pääsevät tutustumaan esimerkiksi reiluun kauppaan ja siirtomaa-aikaan, sekä pohtimaan mitä on epävirallinen työ tai millainen vaikutus sukupuolella on köyhyyteen.
Kenelle? Yläkoulut ja toinen aste

Kestävä tulevaisuus 2030 -pelissä nuoret tutustuvat Agenda 2030 -tavoitteisiin. Tavoitteisiin tutustutaan erityisesti tasa-arvon, muuttoliikkeiden ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Pelin tavoitteena on vahvistaa nuorten ymmärrystä kestävän kehityksen tavoitteista, niiden vaikutuksista sekä niihin vaikuttamisesta.
Kenelle? 5.–9. luokat sekä toinen aste

Ilmastokasvatuksen tueksi tarjoamme Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupeliä, joka houkuttelee nuoria perehtymään ilmastonmuutoksen globaaleihin vaikutuksiin ja ratkaisuihin. Pelitehtävissä mm. tavataan lumilautailija Enni Rukajärvi, mietitään miksi Greta Thunbergin viesti pitäisi ottaa tosissaan, tutustutaan ilmastonmuutoksen ratkaisuihin maailmalla sekä ideoidaan omia tapoja vaikuttaa yhteiskunnassa.
Kenelle? Ensisijaisesti yläkoulut, voidaan hyödyntää myös toisen asteen oppilaitoksissa

Tarinoita solidaarisuudesta -mobiilipeliä on pelattu jo muutaman vuoden ajan oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Tässä pelissä nuoret pohtivat solidaarisuutta, empatiaa ja hyvän tekemistä eri näkökulmista. Pelissä liikutaan ympäri maailmaa selvittämässä, mitä kaikkea solidaarisuus tarkoittaa. Samalla testataan onko nuorista hyvien tekojen agentiksi.
Kenelle? Yläkoulut ja toinen aste

Osassa mobiilipeleistämme on tällä hetkellä tarjolla peruspeliversio sekä etäopetusta varten luotu versio. Peruspeliä suositellaan pelattavaksi pareittain tai pienissä ryhmissä. Etäpeliversion pelaaminen onnistuu hyvin myös ilman pelikaveria.

Materiaalit

Osana Dihtosis-hanketta toteutettuja menetelmäpakkoja on vielä saatavilla! Pakkoja on tarjolla suomeksi vielä muutamia ja vähän suurempi määrä ruotsiksi. Pakan molemmat versiot löytyvät myös nettisivuiltamme. Dihtosis-menetelmäpakka sisältää 18 saamelaisaiheista toiminnallista harjoitusta, jotka on jaettu kolmen teeman alle: saamelaiset, alkuperäiskansat ja kulttuuri. Harjoitukset sopivat vedettäviksi yläkoulujen lisäksi myös alakoulun ylemmille luokille sekä toisen asteen oppilaitoksiin. Pakka on oppilaitoksille maksuton ja sen tilaaminen onnistuu täyttämällä tämä lomake.

Lisäksi nettisivujemme Materiaalit-osiosta löytyy paljon valmiita työpajamateriaaleja ja erilaisia harjoituksia, jotka ovat vapaasti oppilaitosten hyödynnettävissä. Kirsikkana kakun päällä tarjoamme laajan valikoiman aamunavauksia, joista löytyy sopivia tekstejä hyödynnettäväksi läpi lukuvuoden!

Tilausten tekeminen

Kaikki oppilaitoksille suunnatut palvelumme löytyvät kootusti myös Opettajalle-välilehden kautta. Tilausten tekeminen onnistuu täyttämällä tämä lomake. Valtaosa peleistä ja vierailuista on jo tilattavissa, muutamien tuotteiden osalta tilausmahdollisuus avautuu elokuun alkuun mennessä. Huomioithan, että kouluvierailuja pystymme tarjoamaan aina rajatun määrän tietylle alueelle, joten niiden suhteen suosittelemme olemaan nopea.