Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

TET-paikan tarjoaminen on tärkeää juuri nyt, kun tapamme tehdä töitä muuttuvat

On itsestään selvää, että Nuorten Akatemia -nimisenä organisaationa tarjoamme vuosittain tettiläisille harjoittelupaikkaa. Samalla kohtaamme vuosittain nuoria, jotka saavat meillä ensimmäisen kosketuksensa työelämään ja joiden kanssa opimme jatkuvasti itsekin uutta. 

Nuorten kohtaaminen on palkitsevaa, mutta usein uuden tettijakson alkaessa kaikkia osapuolia hieman jännittää, myös meitä! Kuinka kohtaamme nuoren toimistoarjen keskellä? Otammeko häntä tarpeeksi huomioon? Osaammeko tarjota oikeanlaista tukea ja sopivan haastavia ja kiinnostavia työtehtäviä? Aina ei ole helppo muistaa, että se mikä itselle on arkista ja tuttua on toiselle vierasta ja uutta. Nuoren voi olla vaikea sanoittaa, millaisia työtehtäviä hän haluaisi tehdä, eikä hänellä luultavasti ole tietoa siitä, mitä kaikkea ylipäätään on mahdollista tehdä. Tästäkin syystä pidämme tettiläisen kanssa säännöllisiä keskustelutuokioita siitä, onko TET-jakso menossa toivottuun suuntaan. 

Oman työn ohessa nuoren ohjaaminen voi alkuun tuntua lisävaivalta, mutta TET-jakson jälkeen positiiviset, myötäilon ja -onnen tunteet ovat joka ikinen kerta päällimmäisinä. Hyvä etukäteissuunnittelu, erilaisten työtehtävien pohdinta ja vastuiden jakaminen keventävät ohjausvastuuta ja luovat myös tetttiläiselle hyvät ja turvalliset raamit. Olemme kokeneet esimerkiksi virtuaalisen lukujärjestyksen erinomaiseksi käytännön ratkaisuksi tettiviikon järjestämiseen. Näin nuori pystyy helposti itse seuraamaan, mitkä ovat hänen seuraavia työtehtäviään ja vastaavasti koko toimistomme väki voi käydä katsomassa tettiläiselle suunniteltuja tehtäviä, ja samalla lisätä uusia hommia tettiläistä varten.

Tettiläiset osallistuvat meillä kaikkiin perustoimintoihin ja pääsevät näkemään, millaista ja miten monipuolista toimistoarkemme onTettiläiset ovat hyvin erilaisia, aivan kuten me kaikki aikuisetkin olemme. Yksi tykkää kirjoittaa ja tehdä haastatteluja, toinen tykkää valokuvata ja kolmas tehdä käsillään jotain konkreettista, esimerkiksi postitusta. Pyrimme muodostamaan TET-jaksot nuorten toiveita kuunnellen ja heidän vahvuuksiaan hyödyntäen. Lisäksi pyrimme myös siihen, että halutessaan nuori pääsee meillä myös haastamaan itseään omien kehityskohteidensa parissa. Erityisen paljon olemme pyytäneet nuoria esimerkiksi pelien, nettisivujen ja erilaisten materiaalien testaajiksi. Heillä on ymmärrys siitä, millaisin silmin nuori palveluamme tai tuotettamme katsoo. 

Nuorten ottaminen mukaan työelämään on erityisen tärkeää juuri nyt. Tettipaikat ovat olleet kiven alla ja viime kesänä moni nuori jäi ilman kesätöitä: tähän me vastasimme ottamalla kesällä 2020 yhden kesätyöläisen sijaan kaksi nuorta kesätyöntekijää. Pieni ele yhdeltä organisaatiolta, mutta sen vaikutus voi olla merkittävä juuri sille nuorelle, joka olisi muuten saattanut jäädä ilman kesätyöpaikkaa. 

Vaikka valtaosa työntekijöistämme on ollut koko syksyn etänä, ovat meillä toteutuneet TET-jaksot siitä huolimatta onnistuneet mallikkaasti. Oikeastaan etätyöskentely on voinut tarjota nuorille entistä monipuolisemman kuvan työelämästä. Nuoret ovat TET-jaksojen aikana päässeet näkemään sekä perinteisempää toimistolla työskentelyä että sitä, kuinka asiat hoidetaan videopuheluiden avulla, ja millaisia erilaisia verkkoalustoja etätyöskentelyn tukena voidaan käyttää. 

Pandemia jättää varmasti jälkensä työelämään ja tapoihin tehdä töitä. Nyt kun alkujärkytyksen jälkeen monissa paikoissa on löydetty vallitsevaan tilanteeseen sopivat tavat toimia, niin käsillä on myös mitä otollisin hetki ottaa nuori tutustumaan muuttuvaan työelämään. 

Teksti:
Viivi Ylönen,
projektikoordinaattori

Amanda Stavén,
tiedottaja

TET-jaksonsa Nuorten Akatemiassa on syksyn 2020 aikana suorittanut kaksi nuorta. Nuorten Akatemian TET-paikasta kiinnostuneet nuoret voivat laittaa hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen info@nuortenakatemia.fi.

TET-paikan tarjoaminen on tärkeää juuri nyt, kun tapamme tehdä töitä muuttuvat

TET-paikan tarjoaminen on tärkeää juuri nyt, kun tapamme tehdä töitä muuttuvat

On itsestään selvää, että Nuorten Akatemia -nimisenä organisaationa tarjoamme vuosittain tettiläisille harjoittelupaikkaa. Samalla kohtaamme vuosittain nuoria, jotka saavat meillä ensimmäisen kosketuksensa työelämään ja joiden kanssa opimme jatkuvasti itsekin uutta. 

Nuorten kohtaaminen on palkitsevaa, mutta usein uuden tettijakson alkaessa kaikkia osapuolia hieman jännittää, myös meitä! Kuinka kohtaamme nuoren toimistoarjen keskellä? Otammeko häntä tarpeeksi huomioon? Osaammeko tarjota oikeanlaista tukea ja sopivan haastavia ja kiinnostavia työtehtäviä? Aina ei ole helppo muistaa, että se mikä itselle on arkista ja tuttua on toiselle vierasta ja uutta. Nuoren voi olla vaikea sanoittaa, millaisia työtehtäviä hän haluaisi tehdä, eikä hänellä luultavasti ole tietoa siitä, mitä kaikkea ylipäätään on mahdollista tehdä. Tästäkin syystä pidämme tettiläisen kanssa säännöllisiä keskustelutuokioita siitä, onko TET-jakso menossa toivottuun suuntaan. 

Oman työn ohessa nuoren ohjaaminen voi alkuun tuntua lisävaivalta, mutta TET-jakson jälkeen positiiviset, myötäilon ja -onnen tunteet ovat joka ikinen kerta päällimmäisinä. Hyvä etukäteissuunnittelu, erilaisten työtehtävien pohdinta ja vastuiden jakaminen keventävät ohjausvastuuta ja luovat myös tetttiläiselle hyvät ja turvalliset raamit. Olemme kokeneet esimerkiksi virtuaalisen lukujärjestyksen erinomaiseksi käytännön ratkaisuksi tettiviikon järjestämiseen. Näin nuori pystyy helposti itse seuraamaan, mitkä ovat hänen seuraavia työtehtäviään ja vastaavasti koko toimistomme väki voi käydä katsomassa tettiläiselle suunniteltuja tehtäviä, ja samalla lisätä uusia hommia tettiläistä varten.

Tettiläiset osallistuvat meillä kaikkiin perustoimintoihin ja pääsevät näkemään, millaista ja miten monipuolista toimistoarkemme onTettiläiset ovat hyvin erilaisia, aivan kuten me kaikki aikuisetkin olemme. Yksi tykkää kirjoittaa ja tehdä haastatteluja, toinen tykkää valokuvata ja kolmas tehdä käsillään jotain konkreettista, esimerkiksi postitusta. Pyrimme muodostamaan TET-jaksot nuorten toiveita kuunnellen ja heidän vahvuuksiaan hyödyntäen. Lisäksi pyrimme myös siihen, että halutessaan nuori pääsee meillä myös haastamaan itseään omien kehityskohteidensa parissa. Erityisen paljon olemme pyytäneet nuoria esimerkiksi pelien, nettisivujen ja erilaisten materiaalien testaajiksi. Heillä on ymmärrys siitä, millaisin silmin nuori palveluamme tai tuotettamme katsoo. 

Nuorten ottaminen mukaan työelämään on erityisen tärkeää juuri nyt. Tettipaikat ovat olleet kiven alla ja viime kesänä moni nuori jäi ilman kesätöitä: tähän me vastasimme ottamalla kesällä 2020 yhden kesätyöläisen sijaan kaksi nuorta kesätyöntekijää. Pieni ele yhdeltä organisaatiolta, mutta sen vaikutus voi olla merkittävä juuri sille nuorelle, joka olisi muuten saattanut jäädä ilman kesätyöpaikkaa. 

Vaikka valtaosa työntekijöistämme on ollut koko syksyn etänä, ovat meillä toteutuneet TET-jaksot siitä huolimatta onnistuneet mallikkaasti. Oikeastaan etätyöskentely on voinut tarjota nuorille entistä monipuolisemman kuvan työelämästä. Nuoret ovat TET-jaksojen aikana päässeet näkemään sekä perinteisempää toimistolla työskentelyä että sitä, kuinka asiat hoidetaan videopuheluiden avulla, ja millaisia erilaisia verkkoalustoja etätyöskentelyn tukena voidaan käyttää. 

Pandemia jättää varmasti jälkensä työelämään ja tapoihin tehdä töitä. Nyt kun alkujärkytyksen jälkeen monissa paikoissa on löydetty vallitsevaan tilanteeseen sopivat tavat toimia, niin käsillä on myös mitä otollisin hetki ottaa nuori tutustumaan muuttuvaan työelämään. 

Teksti:
Viivi Ylönen,
projektikoordinaattori

Amanda Stavén,
tiedottaja

TET-jaksonsa Nuorten Akatemiassa on syksyn 2020 aikana suorittanut kaksi nuorta. Nuorten Akatemian TET-paikasta kiinnostuneet nuoret voivat laittaa hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen info@nuortenakatemia.fi.