Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Meidän projektin webinaarisarjassa tutkittiin vapaa-ajan ja koulun rajapintoja, oppimista ja osaamisen näkyväksi tekemistä

Meidän projekti! – Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hankkeen webinaarisarjassa pohdittiin syksyllä asiantuntijavieraiden ja hankkeessa kertyneiden kokemusten kautta vapaaehtois- ja harrastustoiminnassa tapahtuvaa oppimista ja sen yhdistämistä opintoihin.

Tuotimme webinaarien teemoista ajatuksia herättämään myös verkkopaneelin, jossa keskustelimme asiantuntijapanelistien kanssa vapaaehtoistoiminnan ja harrastustoiminnan merkityksestä ja kytköksistä oppilaitosympäristöön sekä niissä hankitun osaamisen näkyväksi tekemistä. Paneelin aikana vieraamme antoivat erilaisia hyödyllisiä käytännön vinkkejä näihin teemoihin liittyen, joten sukellus webinaarisarjaan on hyvä aloittaa katsomalla Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -verkkopaneelin tallenne.

Tässä blogisarjassa on nostoja jokaisesta webinaarista ja linkit kaikkien tallenteisiin. Webinaarisarjassa on kolme osaa, joiden otsikoiden kohdalta pääset klikkaamaan itsesi kyseiseen 0saan liittyvään tekstiin ja webinaarin tallenteeseen.

1) Vapaaehtoistoiminta oppimisympäristönä (blogikirjoitus ja tallenne)

2) Liikunta ja harrastustoiminta osana opintoja (blogikirjoitus ja tallenne)

3) Vapaaehtois- ja harrastustoiminnassa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen opinnoissa (blogikirjoitus ja tallenne)

Jokaisessa webinaarisarjan osassa käsitellään teemaa ensin asiantuntijavieraiden kanssa ja sen jälkeen esitellään tarkemmin sitä, miten se on näkynyt Meidän projekti! -hankkeen toiminnassa ja erityisesti hankkeen aikana pidetyillä kursseilla. Webinaareissa esitellään myös hankkeen aikana tuotettuja materiaaleja, joiden avulla kuka tahansa opettaja tai ohjaaja voi toteuttaa kurssin osana omaa työtään nuorten ryhmien kanssa. Kaikki materiaalit löytyvät verkkoversioina hankkeen nettisivuilta ja painoversioita voi tilata maksutta MLL:n verkkokaupasta. Voit lukea kurssin kokemuksista lisää tästä blogikirjoituksesta.

Keskustelimme webinaareissa asiantuntijoiden kanssa mm. siitä, miten perinteisesti vapaa-ajalle sijoittuvan, nuorten omiin mielenkiinnonkohteisiin ja vapaaehtoisuuteen perustuvan toiminnan tuominen osaksi koulupäivää ja oppilaitoksen arkea ei ole täysin ongelmatonta, mutta miten siinä silti on valtavasti mahdollisuuksia. Pohdimme, voiko vapaaehtois- tai harrastustoiminnan merkityksellisyys kärsiä siitä, jos se tapahtuu oppilaitoksen velvollisuuksien kontekstissa ja toisaalta, miten nuorille voitaisiin tarjota enemmän mahdollisuuksia kokea juuri sitä merkityksellisyyttä ja madaltaa heidän kynnyksiään uusien asioiden kokeilemiseen.

Vapaa-ajalla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen näkyväksi tekeminen nuorten erilaisilla tutkintopoluilla taas on hyvin haasteellista (mutta ei mahdotonta!) tehdä yhteismitallisesti ja tasapuolisesti. Olimme kuitenkin vieraidemme kanssa yhtä mieltä siitä, että esimerkiksi Partion tällä saralla aloittamaa työtä olisi tärkeää jatkaa eteenpäin sekä laajentaa erilaiseen vapaaehtois- ja harrastustoimintaan  ja eri oppilaitoksiin.

Meidän projekti!- hanke on omalta osaltaan tarttunut näihin haasteisiin ja tuottanut valmiin projektikurssin, jonka avulla opettajien olisi helpompi tuoda vapaa-ajan toiminnan elementtejä osaksi nuorten koulupäivää ja tehdä näkyväksi heidän vahvuuksiaan, mielenkiinnonkohteitaan ja osaamistaan. Meidän projekti -kurssilla opettaja pääsee näkemään nuoria kouluroolia laajemmin sekä tunnistamaan ja sanoittamaan nuorten sellaisia vahvuuksia, jotka muuten voisivat jäädä koulutyössä näkymättömiin. Tästä sanoittamisesta on vielä ehkä matkaa osaamisten viralliseen tunnustamiseen osaksi opintosuorituksia, mutta nuorelle sillä voi silti olla mittaamaton arvo. Kurssilla nuoret pääsevät pohtimaan omia unelmiaan ja kokemaan miltä oman yhteisön auttaminen tuntuu. Sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia siihen, miten nuori näkee itsensä ja omat voimavaransa.

Mitä asiantuntijavieraamme näistä teemoista ajattelevat ja mihin lopputuloksiin heidän kanssaan tultiin? Klikkaa sinua kiinnostavaa teemaa ylempää ja ota selvää!

Jos et ehdi juuri nyt perehtyä webinaareihin tai niistä tehtyihin kirjoituksiin, niin tässä keskeisin pähkinänkuoressa:

Tulimme webinaarisarjan aikana yhdessä asiantuntijoiden kanssa siihen tulokseen, että mahdollisuudet kokeilla erilaista toimintaa, tehdä itselleen merkityksellisiä asioita ja hyödyntää omia vahvuuksiaan ovat niin tärkeitä, että niitä olisi hyvä tarjota enemmän myös oppilaitoksissa. Lisäksi ajattelemme, että vapaaehtois- ja harrastustoiminnassa opitaan valtavasti erilaisia hyödyllisiä taitoja ja kehitetään jatkuvasti sellaista osaamista, josta varmasti on hyötyä myös opinnoissa ja työelämässä. Meidän mielestämme tätä osaamista olisi hyödyllistä tehdä näkyväksi myös oppilaitosten arjessa. Mihin tulokseen sinä tulit?

Meidän projektin webinaarisarjassa tutkittiin vapaa-ajan ja koulun rajapintoja, oppimista ja osaamisen näkyväksi tekemistä

Meidän projektin webinaarisarjassa tutkittiin vapaa-ajan ja koulun rajapintoja, oppimista ja osaamisen näkyväksi tekemistä

Meidän projekti! – Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hankkeen webinaarisarjassa pohdittiin syksyllä asiantuntijavieraiden ja hankkeessa kertyneiden kokemusten kautta vapaaehtois- ja harrastustoiminnassa tapahtuvaa oppimista ja sen yhdistämistä opintoihin.

Tuotimme webinaarien teemoista ajatuksia herättämään myös verkkopaneelin, jossa keskustelimme asiantuntijapanelistien kanssa vapaaehtoistoiminnan ja harrastustoiminnan merkityksestä ja kytköksistä oppilaitosympäristöön sekä niissä hankitun osaamisen näkyväksi tekemistä. Paneelin aikana vieraamme antoivat erilaisia hyödyllisiä käytännön vinkkejä näihin teemoihin liittyen, joten sukellus webinaarisarjaan on hyvä aloittaa katsomalla Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -verkkopaneelin tallenne.

Tässä blogisarjassa on nostoja jokaisesta webinaarista ja linkit kaikkien tallenteisiin. Webinaarisarjassa on kolme osaa, joiden otsikoiden kohdalta pääset klikkaamaan itsesi kyseiseen 0saan liittyvään tekstiin ja webinaarin tallenteeseen.

1) Vapaaehtoistoiminta oppimisympäristönä (blogikirjoitus ja tallenne)

2) Liikunta ja harrastustoiminta osana opintoja (blogikirjoitus ja tallenne)

3) Vapaaehtois- ja harrastustoiminnassa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen opinnoissa (blogikirjoitus ja tallenne)

Jokaisessa webinaarisarjan osassa käsitellään teemaa ensin asiantuntijavieraiden kanssa ja sen jälkeen esitellään tarkemmin sitä, miten se on näkynyt Meidän projekti! -hankkeen toiminnassa ja erityisesti hankkeen aikana pidetyillä kursseilla. Webinaareissa esitellään myös hankkeen aikana tuotettuja materiaaleja, joiden avulla kuka tahansa opettaja tai ohjaaja voi toteuttaa kurssin osana omaa työtään nuorten ryhmien kanssa. Kaikki materiaalit löytyvät verkkoversioina hankkeen nettisivuilta ja painoversioita voi tilata maksutta MLL:n verkkokaupasta. Voit lukea kurssin kokemuksista lisää tästä blogikirjoituksesta.

Keskustelimme webinaareissa asiantuntijoiden kanssa mm. siitä, miten perinteisesti vapaa-ajalle sijoittuvan, nuorten omiin mielenkiinnonkohteisiin ja vapaaehtoisuuteen perustuvan toiminnan tuominen osaksi koulupäivää ja oppilaitoksen arkea ei ole täysin ongelmatonta, mutta miten siinä silti on valtavasti mahdollisuuksia. Pohdimme, voiko vapaaehtois- tai harrastustoiminnan merkityksellisyys kärsiä siitä, jos se tapahtuu oppilaitoksen velvollisuuksien kontekstissa ja toisaalta, miten nuorille voitaisiin tarjota enemmän mahdollisuuksia kokea juuri sitä merkityksellisyyttä ja madaltaa heidän kynnyksiään uusien asioiden kokeilemiseen.

Vapaa-ajalla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen näkyväksi tekeminen nuorten erilaisilla tutkintopoluilla taas on hyvin haasteellista (mutta ei mahdotonta!) tehdä yhteismitallisesti ja tasapuolisesti. Olimme kuitenkin vieraidemme kanssa yhtä mieltä siitä, että esimerkiksi Partion tällä saralla aloittamaa työtä olisi tärkeää jatkaa eteenpäin sekä laajentaa erilaiseen vapaaehtois- ja harrastustoimintaan  ja eri oppilaitoksiin.

Meidän projekti!- hanke on omalta osaltaan tarttunut näihin haasteisiin ja tuottanut valmiin projektikurssin, jonka avulla opettajien olisi helpompi tuoda vapaa-ajan toiminnan elementtejä osaksi nuorten koulupäivää ja tehdä näkyväksi heidän vahvuuksiaan, mielenkiinnonkohteitaan ja osaamistaan. Meidän projekti -kurssilla opettaja pääsee näkemään nuoria kouluroolia laajemmin sekä tunnistamaan ja sanoittamaan nuorten sellaisia vahvuuksia, jotka muuten voisivat jäädä koulutyössä näkymättömiin. Tästä sanoittamisesta on vielä ehkä matkaa osaamisten viralliseen tunnustamiseen osaksi opintosuorituksia, mutta nuorelle sillä voi silti olla mittaamaton arvo. Kurssilla nuoret pääsevät pohtimaan omia unelmiaan ja kokemaan miltä oman yhteisön auttaminen tuntuu. Sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia siihen, miten nuori näkee itsensä ja omat voimavaransa.

Mitä asiantuntijavieraamme näistä teemoista ajattelevat ja mihin lopputuloksiin heidän kanssaan tultiin? Klikkaa sinua kiinnostavaa teemaa ylempää ja ota selvää!

Jos et ehdi juuri nyt perehtyä webinaareihin tai niistä tehtyihin kirjoituksiin, niin tässä keskeisin pähkinänkuoressa:

Tulimme webinaarisarjan aikana yhdessä asiantuntijoiden kanssa siihen tulokseen, että mahdollisuudet kokeilla erilaista toimintaa, tehdä itselleen merkityksellisiä asioita ja hyödyntää omia vahvuuksiaan ovat niin tärkeitä, että niitä olisi hyvä tarjota enemmän myös oppilaitoksissa. Lisäksi ajattelemme, että vapaaehtois- ja harrastustoiminnassa opitaan valtavasti erilaisia hyödyllisiä taitoja ja kehitetään jatkuvasti sellaista osaamista, josta varmasti on hyötyä myös opinnoissa ja työelämässä. Meidän mielestämme tätä osaamista olisi hyödyllistä tehdä näkyväksi myös oppilaitosten arjessa. Mihin tulokseen sinä tulit?