Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Osallisuus on Nuorten Akatemian ydin

Nuorten Akatemian vuosi 2019 oli nopean kasvun aikaa. Vuodesta 2018 taloutemme kasvoi 46 %. Toimistomme arjessa tämä on näkynyt uusina työkavereina. Olemme rekrytoineet kuusi uutta ammattilaista. Kasvumme on mahdollistanut uudet toiminnot: VALMA-nuorten kanssa tehdyt vapaaehtoisprojektit, uusien yhteistyökumppaneiden Finanssialan, Energiateollisuuden ja KELAn kanssa aloitetut ja/tai toteutetut hankkeet sekä uusien palveluiden kehittäminen mm. pakopelin tekeminen yhdessä Liikenneturvan kanssa.

Kasvun ja tulevaisuuden hallitsemiseksi olemme laatineet uuden strategian, jonka päämäärä on osallisuusosaamisemme kirkastaminen. Toimintamme seurauksena ehkäisemme polarisoitumista ja radikalisoitumista, ja sitä kautta edistämme turvallisuutta, rauhaa ja ihmisten välistä ymmärrystä.

Mistä kasvu johtuu? Rinne-Marinin hallitusohjelman nimi on Osallistava ja osaava Suomi. Samoin useiden kaupunkien ja kuntien keskeiseksi tavoitteeksi on tullut kuntalaisten ottaminen mukaan osaksi päätöksentekoa muulloinkin kuin vaalien aikaan. Nuorisotyössä osallisuus ei ole uusi asia, mutta nyt on kysyntää konkreettisista käytännön menetelmistä osallisuuden kehittämiseksi. Yritykset ja julkisten palveluiden tuottajat ovat havainneet, että palvelut tulee muotoilla asiakkaiden kanssa, ja nuorille suunnatut palvelut nuorten kanssa. Tässä tilanteessa Nuorten Akatemia on ollut hyvä kumppani toiminnallisen osallisuuden asiantuntijana ja meillä on ollut keinoja tavoittaa nuoret. Menestykseen ei riitä löysät puheet osallisuuden tärkeydestä. Olemme tarjonneet konkreettisia työtapoja: fasilitointia, palvelumuotoilua sekä vuorovaikutusosaamista ja lisäksi meillä on työvälineitä: pelejä, menetelmäpakkoja ja materiaaleja. Ja aivan lopuksi palvelu pitää kääriä kauniiseen pakettiin.

Uusi strategia vaatii meiltä asiantuntijuuden vahvistamista

Olemme vuoden 2019 ajan rakentaneet yhdessä uutta strategiaa, jonka mukaan Nuorten Akatemia tärkein tehtävä on vahvistaa nuorten osallisuutta ja osallisuuden asemaa yhteiskunnassa. Kysymys on siis aikuisten vuorovaikutustaitojen kehittämisestä sekä mahdollisuuksien luomisesta toimia nuorten kanssa. Ravistelemme nuorten ja heidän parissaan toimivien aikuisten ajattelua ja toimintatapoja, luovien ja innostavien toiminnallisten menetelmien avulla. Onnistuaksemme tässä tehtävässä, vahvistamme henkilöstön roolia nuorten osallisuuden asiantuntijoina ja viestimällä vahvemmin ulospäin.

Nuorten Akatemian kasvu ja strategia vaativat meiltä uutta toimintatapaa ja asiantuntijoillemme mahdollisuutta fokusoitua. Olemme keskittäneet toimintamme kolmeen kohderyhmään. Yksi kohderyhmistä on haavoittuvassa elämäntilanteessa elävien nuorten parissa toimivat aikuiset. Jatkamme myös edelleen tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, ja pyrimme koulujen tukemiseen toimimalla yhteistyössä opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa. Lisäksi yksi kohderyhmämme on eri yhteisöt ja niiden tukeminen, kun he haluavat toimia vuorovaikutteisesti nuorten kanssa.

Tavoittelemme edelleen hallittua kasvua lisäämällä yhteistyötä, kansainvälistymistä, digitaalisuutta sekä tunnettuutta. Strategiamme mukaan meidän tunnistaa edelleen siitä, että lyhyilläkin hankkeilla saadaan nopeasti tuloksia aikaan, tuomme yhteen toimijoita eri toimialoilta, olemme menetelmien ennakkoluuloton ja ketterä kehittäjä, paketoimme toimintamalleja, olemme yhteiskehittämisen fasilitaattori sekä lopuksi meidän vahvuutta osoittaa se, että jäsenenämme ovat Suomen suurimmat nuoriso- ja liikuntajärjestöt.

Haluamme, että nuorten kyky ja halu toimia ja vaikuttaa paranevat

Nuorten Akatemian toiminnan seurauksena nuorten kyky ja halu toimia ja vaikuttaa paranevat. Nuoret saavat kokeilla, oppia, ymmärtää ja kohdata tulevaisuuden ja muutoksen. Heidän elämänhallintataitonsa vahvistuvat ja heidän itsenäisyytensä kasvaa.

Vahvistamme nuorten kanssa toimivien aikuisten valmiuksia jakaa ajatuksia ja kokemuksia nuorten kanssa. Tuotamme käytännön työkaluja, joilla nuorten kanssa työskentelevät aikuiset onnistuvat omassa työssään. Vahvistamme myös aikuisten kykyjä tukea haavoittuvassa asemassa tai elämäntilanteessa olevia nuoria, tukea yhteisöllistä ryhmätoimintaa ja nuorten omaa toimintaa. Luomme puitteet aidoille kohtaamisille yrityskumppani- ja yhteiskehittämishankkeissa, joissa aikuiset pääsevät kuulemaan nuoria ja oppimaan.

Nuorten osallisuuden vahvistamisen kautta edistämme suuria yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten kansalaisten hyvinvoinnin parantaminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen, huono-osaisuuden vähentäminen, eriarvoisuuden poistaminen ja kansalaisaktiivisuuden lisääminen. Toimintamme tukee moninaisuutta sekä ehkäisee polarisoitumista ja radikalisoitumista, ja sitä kautta edistää turvallisuutta, rauhaa ja ihmisten välistä ymmärrystä.

Heikki Vuojakoski
Nuorten Akatemian toimitusjohtaja

Osallisuus on Nuorten Akatemian ydin

Osallisuus on Nuorten Akatemian ydin

Nuorten Akatemian vuosi 2019 oli nopean kasvun aikaa. Vuodesta 2018 taloutemme kasvoi 46 %. Toimistomme arjessa tämä on näkynyt uusina työkavereina. Olemme rekrytoineet kuusi uutta ammattilaista. Kasvumme on mahdollistanut uudet toiminnot: VALMA-nuorten kanssa tehdyt vapaaehtoisprojektit, uusien yhteistyökumppaneiden Finanssialan, Energiateollisuuden ja KELAn kanssa aloitetut ja/tai toteutetut hankkeet sekä uusien palveluiden kehittäminen mm. pakopelin tekeminen yhdessä Liikenneturvan kanssa.

Kasvun ja tulevaisuuden hallitsemiseksi olemme laatineet uuden strategian, jonka päämäärä on osallisuusosaamisemme kirkastaminen. Toimintamme seurauksena ehkäisemme polarisoitumista ja radikalisoitumista, ja sitä kautta edistämme turvallisuutta, rauhaa ja ihmisten välistä ymmärrystä.

Mistä kasvu johtuu? Rinne-Marinin hallitusohjelman nimi on Osallistava ja osaava Suomi. Samoin useiden kaupunkien ja kuntien keskeiseksi tavoitteeksi on tullut kuntalaisten ottaminen mukaan osaksi päätöksentekoa muulloinkin kuin vaalien aikaan. Nuorisotyössä osallisuus ei ole uusi asia, mutta nyt on kysyntää konkreettisista käytännön menetelmistä osallisuuden kehittämiseksi. Yritykset ja julkisten palveluiden tuottajat ovat havainneet, että palvelut tulee muotoilla asiakkaiden kanssa, ja nuorille suunnatut palvelut nuorten kanssa. Tässä tilanteessa Nuorten Akatemia on ollut hyvä kumppani toiminnallisen osallisuuden asiantuntijana ja meillä on ollut keinoja tavoittaa nuoret. Menestykseen ei riitä löysät puheet osallisuuden tärkeydestä. Olemme tarjonneet konkreettisia työtapoja: fasilitointia, palvelumuotoilua sekä vuorovaikutusosaamista ja lisäksi meillä on työvälineitä: pelejä, menetelmäpakkoja ja materiaaleja. Ja aivan lopuksi palvelu pitää kääriä kauniiseen pakettiin.

Uusi strategia vaatii meiltä asiantuntijuuden vahvistamista

Olemme vuoden 2019 ajan rakentaneet yhdessä uutta strategiaa, jonka mukaan Nuorten Akatemia tärkein tehtävä on vahvistaa nuorten osallisuutta ja osallisuuden asemaa yhteiskunnassa. Kysymys on siis aikuisten vuorovaikutustaitojen kehittämisestä sekä mahdollisuuksien luomisesta toimia nuorten kanssa. Ravistelemme nuorten ja heidän parissaan toimivien aikuisten ajattelua ja toimintatapoja, luovien ja innostavien toiminnallisten menetelmien avulla. Onnistuaksemme tässä tehtävässä, vahvistamme henkilöstön roolia nuorten osallisuuden asiantuntijoina ja viestimällä vahvemmin ulospäin.

Nuorten Akatemian kasvu ja strategia vaativat meiltä uutta toimintatapaa ja asiantuntijoillemme mahdollisuutta fokusoitua. Olemme keskittäneet toimintamme kolmeen kohderyhmään. Yksi kohderyhmistä on haavoittuvassa elämäntilanteessa elävien nuorten parissa toimivat aikuiset. Jatkamme myös edelleen tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, ja pyrimme koulujen tukemiseen toimimalla yhteistyössä opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa. Lisäksi yksi kohderyhmämme on eri yhteisöt ja niiden tukeminen, kun he haluavat toimia vuorovaikutteisesti nuorten kanssa.

Tavoittelemme edelleen hallittua kasvua lisäämällä yhteistyötä, kansainvälistymistä, digitaalisuutta sekä tunnettuutta. Strategiamme mukaan meidän tunnistaa edelleen siitä, että lyhyilläkin hankkeilla saadaan nopeasti tuloksia aikaan, tuomme yhteen toimijoita eri toimialoilta, olemme menetelmien ennakkoluuloton ja ketterä kehittäjä, paketoimme toimintamalleja, olemme yhteiskehittämisen fasilitaattori sekä lopuksi meidän vahvuutta osoittaa se, että jäsenenämme ovat Suomen suurimmat nuoriso- ja liikuntajärjestöt.

Haluamme, että nuorten kyky ja halu toimia ja vaikuttaa paranevat

Nuorten Akatemian toiminnan seurauksena nuorten kyky ja halu toimia ja vaikuttaa paranevat. Nuoret saavat kokeilla, oppia, ymmärtää ja kohdata tulevaisuuden ja muutoksen. Heidän elämänhallintataitonsa vahvistuvat ja heidän itsenäisyytensä kasvaa.

Vahvistamme nuorten kanssa toimivien aikuisten valmiuksia jakaa ajatuksia ja kokemuksia nuorten kanssa. Tuotamme käytännön työkaluja, joilla nuorten kanssa työskentelevät aikuiset onnistuvat omassa työssään. Vahvistamme myös aikuisten kykyjä tukea haavoittuvassa asemassa tai elämäntilanteessa olevia nuoria, tukea yhteisöllistä ryhmätoimintaa ja nuorten omaa toimintaa. Luomme puitteet aidoille kohtaamisille yrityskumppani- ja yhteiskehittämishankkeissa, joissa aikuiset pääsevät kuulemaan nuoria ja oppimaan.

Nuorten osallisuuden vahvistamisen kautta edistämme suuria yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten kansalaisten hyvinvoinnin parantaminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen, huono-osaisuuden vähentäminen, eriarvoisuuden poistaminen ja kansalaisaktiivisuuden lisääminen. Toimintamme tukee moninaisuutta sekä ehkäisee polarisoitumista ja radikalisoitumista, ja sitä kautta edistää turvallisuutta, rauhaa ja ihmisten välistä ymmärrystä.

Heikki Vuojakoski
Nuorten Akatemian toimitusjohtaja