Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Liikunta ja harrastustoiminta osana opiskelua

Linkki tallenteeseen

Liikuntaan ja harrastustoimintaan liittyvässä webinaarissa pohdimme asiantuntijavieraidemme kanssa sitä, miten liikuntaa voisi sisällyttää paremmin osaksi kouluarkea ja miten sitä voisi erilaisille liikkujille sopivilla tavoilla toteuttaa osana toisen asteen oppilaitosten opiskelijahyvinvoinnin edistämistä? Pohdimme liikunnan ja mielekkään harrastustoiminnan merkitystä nuoren hyvinvoinnin näkökulmasta, nuorten tukemista itselle mielekkään harrastuksen löytämisessä ja kokemuksia Meidän projekti! -hankkeen projektien harrastuskokeiluista. Mukana webinaarissa on hanketyöntekijöitämme sekä asiantuntijavieraina Elli Keisteri-Sipilä (Suomen latu, Luode-hanke), Sonja Hämäläinen (Nuorten Akatemia, Pelaa! -hanke), Sanni Kummala (Opiskelija, Suomen urheiluopisto Vierumäki), Katri Halonen (Metropolia AMK, Osuma -hanke) sekä Jenni Helenius (MLL, Meidän projekti! -hanke).

Erilaiset vapaa-ajan toimijat tekevät jo paljon yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja monilla on suoraan kouluihin räätälöityjä kokonaisuuksia. Nämä kokonaisuudet voivat olla, oppitunteja tai TET-materiaaleja, tapahtumia tai pidempiä yhteisiä prosesseja. Suomen latu esimerkiksi tarjoaa kouluille Koulu ilman seiniä -projektia ja Suuntamysteeri -peliä. Nuorten Akatemiassa taas tuotetaan parhaillaan harrastustoiminnan käsittelyyn lautapeliä toisen asteen oppilaitoksille. Meidän projekti -kurssi tukee opettajaa tuomaan vapaa-ajan toiminnan elementtejä osaksi opintoja. Kouluissa ja oppilaitoksissa nuorilla voi siis parhaimmillaan olla mahdollisuus ohjatusti, turvallisesti ja maksutta kokeilla erilaisia harrastuksia ja löytää itselleen mielekästä vapaa-ajantoimintaa. Yhteistyössä nähdään paljon potentiaalia!

Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa voi olla väylä päästä tutustumaan Suomen Ladun toimintaan, jossa voi suorittaa vaikka osan opintoja, kokeilla ohjaamista ja tutustua eri lajeihin. – Elli Keisteri-Sipilä

Harrastuksiin mukaan lähteminen voi olla osalle nuorista haasteellista, siksi kynnyksiä olisi tarpeen madaltaa. Harrastusmahdollisuuksista pitäisi Sanni Kummalan mukaan tiedottaa paremmin ja oikeasti kertoa nuorille mitä kaikkea voi tehdä ja missä. Parhaiten mieluisa harrastus hänen mukaansa löytyy niin, että lähtee vain kokeilemaan, mieluiten jonkun tutun ihmisen kanssa yhdessä. Jos kynnys lähteä kokeilemaan on liian korkea tai ei ole ketään kaveria, jonka kanssa mennä, voisivat koululla tapahtuvat matalan kynnyksen harrastuskokeilut ja mahdollisuudet olla hyvä ratkaisu.

Isoimpana olen ainakin oppinut sen, että voittaminen ei ole tärkeintä, vaan se, että sä näet sun oman kehityksen siinä lajissa. – Sanni Kummala

Nuorten Akatemiassa kehitetään ammattioppilaitosten opiskelijaryhmien kanssa parhaillaan lautapeliä, jonka tarkoitus on avata keskustelua harrastustoiminnasta ja mielekkään harrastuksen löytämiseen liittyvistä haasteista. Pelinkehitysprosessi on osa Nuorten Akatemian, Lasten ja nuorten säätiön ja Saku ry:n yhteistä ESR-rahoitteista Pelaa -hanketta, joka on käynnistynyt nyt syksyllä 2020. Pelinkehittämisessä ja siihen liittyvässä prosessissa mukana olevat opiskelijat työskentelevät projektimaisesti ja työelämälähtöisesti ja paitsi kehittävät muille hyödyllistä peliä, pohtivat itse myös samalla omia harrastustoimintaan liittyviä ajatuksiaan. Harrastustoiminnan pohtiminen pelin kautta perustuu toiminnallisuuteen ja kokemuksellisuuteen – peli on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten käyttöön, kun opettaja haluaa keskusteluttaa ryhmää harrastustoiminnan teemoista. Meidän projekti -kurssilla etsitään myös itselle sopivaa, mielekästä vapaa-ajan tekemistä ja kartoitetaan omia toiveita ja unelmia harrastustoimintaan liittyen.

Nuoret voivat itse reflektoida asiaa ja miettiä omakohtaisesti – ei pelkästään sitä, mitä lajeja on tarjolla, vaan miten pääsisin parhaiten itselle mielekkään harrastuksen pariin ja miten pystyisin ylittämään mahdollisia haasteita ja esteitä.  – Sonja Hämäläinen

Yhdessä harrastaminen, omiin tavoitteisiin, mielenkiinnonkohteisiin ja vahvuuksiin keskittyminen ja uusien asioiden kokeileminen tukevat nuorten hyvinvointia ja kasvua. Miten näitä voisi vielä vahvistaa oppilaitoksissa, osana opiskelun arkea?

Liikunta ja harrastustoiminta osana opiskelua

Liikunta ja harrastustoiminta osana opiskelua

Linkki tallenteeseen

Liikuntaan ja harrastustoimintaan liittyvässä webinaarissa pohdimme asiantuntijavieraidemme kanssa sitä, miten liikuntaa voisi sisällyttää paremmin osaksi kouluarkea ja miten sitä voisi erilaisille liikkujille sopivilla tavoilla toteuttaa osana toisen asteen oppilaitosten opiskelijahyvinvoinnin edistämistä? Pohdimme liikunnan ja mielekkään harrastustoiminnan merkitystä nuoren hyvinvoinnin näkökulmasta, nuorten tukemista itselle mielekkään harrastuksen löytämisessä ja kokemuksia Meidän projekti! -hankkeen projektien harrastuskokeiluista. Mukana webinaarissa on hanketyöntekijöitämme sekä asiantuntijavieraina Elli Keisteri-Sipilä (Suomen latu, Luode-hanke), Sonja Hämäläinen (Nuorten Akatemia, Pelaa! -hanke), Sanni Kummala (Opiskelija, Suomen urheiluopisto Vierumäki), Katri Halonen (Metropolia AMK, Osuma -hanke) sekä Jenni Helenius (MLL, Meidän projekti! -hanke).

Erilaiset vapaa-ajan toimijat tekevät jo paljon yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja monilla on suoraan kouluihin räätälöityjä kokonaisuuksia. Nämä kokonaisuudet voivat olla, oppitunteja tai TET-materiaaleja, tapahtumia tai pidempiä yhteisiä prosesseja. Suomen latu esimerkiksi tarjoaa kouluille Koulu ilman seiniä -projektia ja Suuntamysteeri -peliä. Nuorten Akatemiassa taas tuotetaan parhaillaan harrastustoiminnan käsittelyyn lautapeliä toisen asteen oppilaitoksille. Meidän projekti -kurssi tukee opettajaa tuomaan vapaa-ajan toiminnan elementtejä osaksi opintoja. Kouluissa ja oppilaitoksissa nuorilla voi siis parhaimmillaan olla mahdollisuus ohjatusti, turvallisesti ja maksutta kokeilla erilaisia harrastuksia ja löytää itselleen mielekästä vapaa-ajantoimintaa. Yhteistyössä nähdään paljon potentiaalia!

Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa voi olla väylä päästä tutustumaan Suomen Ladun toimintaan, jossa voi suorittaa vaikka osan opintoja, kokeilla ohjaamista ja tutustua eri lajeihin. – Elli Keisteri-Sipilä

Harrastuksiin mukaan lähteminen voi olla osalle nuorista haasteellista, siksi kynnyksiä olisi tarpeen madaltaa. Harrastusmahdollisuuksista pitäisi Sanni Kummalan mukaan tiedottaa paremmin ja oikeasti kertoa nuorille mitä kaikkea voi tehdä ja missä. Parhaiten mieluisa harrastus hänen mukaansa löytyy niin, että lähtee vain kokeilemaan, mieluiten jonkun tutun ihmisen kanssa yhdessä. Jos kynnys lähteä kokeilemaan on liian korkea tai ei ole ketään kaveria, jonka kanssa mennä, voisivat koululla tapahtuvat matalan kynnyksen harrastuskokeilut ja mahdollisuudet olla hyvä ratkaisu.

Isoimpana olen ainakin oppinut sen, että voittaminen ei ole tärkeintä, vaan se, että sä näet sun oman kehityksen siinä lajissa. – Sanni Kummala

Nuorten Akatemiassa kehitetään ammattioppilaitosten opiskelijaryhmien kanssa parhaillaan lautapeliä, jonka tarkoitus on avata keskustelua harrastustoiminnasta ja mielekkään harrastuksen löytämiseen liittyvistä haasteista. Pelinkehitysprosessi on osa Nuorten Akatemian, Lasten ja nuorten säätiön ja Saku ry:n yhteistä ESR-rahoitteista Pelaa -hanketta, joka on käynnistynyt nyt syksyllä 2020. Pelinkehittämisessä ja siihen liittyvässä prosessissa mukana olevat opiskelijat työskentelevät projektimaisesti ja työelämälähtöisesti ja paitsi kehittävät muille hyödyllistä peliä, pohtivat itse myös samalla omia harrastustoimintaan liittyviä ajatuksiaan. Harrastustoiminnan pohtiminen pelin kautta perustuu toiminnallisuuteen ja kokemuksellisuuteen – peli on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten käyttöön, kun opettaja haluaa keskusteluttaa ryhmää harrastustoiminnan teemoista. Meidän projekti -kurssilla etsitään myös itselle sopivaa, mielekästä vapaa-ajan tekemistä ja kartoitetaan omia toiveita ja unelmia harrastustoimintaan liittyen.

Nuoret voivat itse reflektoida asiaa ja miettiä omakohtaisesti – ei pelkästään sitä, mitä lajeja on tarjolla, vaan miten pääsisin parhaiten itselle mielekkään harrastuksen pariin ja miten pystyisin ylittämään mahdollisia haasteita ja esteitä.  – Sonja Hämäläinen

Yhdessä harrastaminen, omiin tavoitteisiin, mielenkiinnonkohteisiin ja vahvuuksiin keskittyminen ja uusien asioiden kokeileminen tukevat nuorten hyvinvointia ja kasvua. Miten näitä voisi vielä vahvistaa oppilaitoksissa, osana opiskelun arkea?