Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Tee itsesi näkyväksi - vapaaehtoistyön avulla oman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista

Meidän projekti! -vapaaehtoistyön projektikurssi on pyörähtänyt kevään aikana vauhdilla käyntiin. Tällä hetkellä kurssi pyörii kolmessa oppilaitoksessa: Jämsässä Gradiassa, Lahdessa Salpauksessa sekä Espoossa Omniassa. Nuorten Akatemia toteuttaa projektia yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja WAU ry:n kanssa. Hankkeessa kehitetään nuorten tekemään vapaaehtoistoimintaa ja tuotetaan vapaaehtoistoiminnan projektikurssi ammattioppilaitosten käyttöön. Erityisesti hankkeessa huomioidaan VALMA-opiskelijat ammattioppilaitoksissa.

Meidän projekti! toteutetaan jokaisessa oppilaitoksessa tapauskohtaisesti räätälöitynä. Kaikki kurssit sisältävät tiettyjä yhtäläisyyksiä, mutta muuten kurssien sisällöt ja kestot vaihtelevat oppilaitosten toiveiden mukaan aina parista viikosta kokonaiseen lukukauteen. Kurssin aikana nuoret toteuttavat vapaaehtoistyön projekteja haluamalleen taholle oman kiinnostuksensa mukaan. Meidän projektin tarkoituksena on opettaa nuorille esimerkiksi tiimityötä, budjetin tekoa, vaikuttamista, vuorovaikutustaitoja ja vahvistaa ajatusta nuorten omasta pystyvyydestä.

Meidän projektissa tärkeintä ei kuitenkaan ole mahdollisimman iso ja hieno vapaaehtoistyön projekti, vaan sitä tärkeämpänä pidetään yhdessä kuljettua matkaa ja sen aikana opittuja taitoja. Tarkoituksena on, että vapaaehtoistyön avulla nuori voi tunnistaa omaa osaamistaan ja muut voivat tätä tunnustaa. Nuorilta löytyy mielettömän paljon osaamista esimerkiksi harrastusten ja muun vapaa-ajan toiminnan parista, mutta kaikki se taustalla oleva osaaminen ei aina tule näkyville kouluympäristössä. Meidän projektissa halutaan tuoda nuoret näkyväksi ja tunnustaa heidän monenlaista osaamistaan.

Meidän projektin nettisivut

Lisätietoja:

Maija Vuorjoki
Projektipäällikkö
maija.vuorjoki@nuortenakatemia.fi
+358 50 460 1091

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Tee itsesi näkyväksi - vapaaehtoistyön avulla oman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista

Tee itsesi näkyväksi - vapaaehtoistyön avulla oman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista

Meidän projekti! -vapaaehtoistyön projektikurssi on pyörähtänyt kevään aikana vauhdilla käyntiin. Tällä hetkellä kurssi pyörii kolmessa oppilaitoksessa: Jämsässä Gradiassa, Lahdessa Salpauksessa sekä Espoossa Omniassa. Nuorten Akatemia toteuttaa projektia yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja WAU ry:n kanssa. Hankkeessa kehitetään nuorten tekemään vapaaehtoistoimintaa ja tuotetaan vapaaehtoistoiminnan projektikurssi ammattioppilaitosten käyttöön. Erityisesti hankkeessa huomioidaan VALMA-opiskelijat ammattioppilaitoksissa.

Meidän projekti! toteutetaan jokaisessa oppilaitoksessa tapauskohtaisesti räätälöitynä. Kaikki kurssit sisältävät tiettyjä yhtäläisyyksiä, mutta muuten kurssien sisällöt ja kestot vaihtelevat oppilaitosten toiveiden mukaan aina parista viikosta kokonaiseen lukukauteen. Kurssin aikana nuoret toteuttavat vapaaehtoistyön projekteja haluamalleen taholle oman kiinnostuksensa mukaan. Meidän projektin tarkoituksena on opettaa nuorille esimerkiksi tiimityötä, budjetin tekoa, vaikuttamista, vuorovaikutustaitoja ja vahvistaa ajatusta nuorten omasta pystyvyydestä.

Meidän projektissa tärkeintä ei kuitenkaan ole mahdollisimman iso ja hieno vapaaehtoistyön projekti, vaan sitä tärkeämpänä pidetään yhdessä kuljettua matkaa ja sen aikana opittuja taitoja. Tarkoituksena on, että vapaaehtoistyön avulla nuori voi tunnistaa omaa osaamistaan ja muut voivat tätä tunnustaa. Nuorilta löytyy mielettömän paljon osaamista esimerkiksi harrastusten ja muun vapaa-ajan toiminnan parista, mutta kaikki se taustalla oleva osaaminen ei aina tule näkyville kouluympäristössä. Meidän projektissa halutaan tuoda nuoret näkyväksi ja tunnustaa heidän monenlaista osaamistaan.

Meidän projektin nettisivut

Lisätietoja:

Maija Vuorjoki
Projektipäällikkö
maija.vuorjoki@nuortenakatemia.fi
+358 50 460 1091

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.