Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Terveisiä Opetushallituksen kuulemistyöpajasta: Nuoret haluavat osallistua ja tulla kuulluksi! 

Järjestimme elokuussa Opetushallituksen kanssa Vaikuttamisen paikka -kuulemistyöpajan. Etätyöpajassa haluttiin kuulla tulevaisuusväittämien avulla nuorten mielipiteitä ja ajatuksia heille ajankohtaisiin aiheisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan, sukupuolten tasa-arvoon ja laadukkaaseen etäopetukseen liittyen. 

Etätyöpajaan osallistui noin 30 nuorta ympäri Suomen ja se oli osa laajempaa kuulemisprosessia, jossa kerättiin tärkeimpien sidosryhmien näkemyksiä Opetushallituksen tulevaisuuden painopisteiden suunnittelun tueksi. Etätyöpajaan osallistui ammattikoulun ja lukion opiskelijoita sekä yläkoulun oppilaita.   

Asioihin voisi vaikuttaa enemmän

Erityisesti hiilineutraaliuden ja sukupuolten tasa-arvon suhteen nuoret uskovat, että asioihin voisi vaikuttaa paljon nykyistä enemmän. Ilmastonmuutokseen liittyvää osaamista ja valistusta kaivattiin lisää kouluihin. Sukupuolien tasa-arvo koettiin tärkeänä asiana, johon pystyy jo jonkun verran vaikuttamaan koulumaailmassa. Useaa nuorta kuitenkin turhautti koulujen binäärinen tapakulttuuri: jako tyttöihin ja poikiin tuntui heistä vanhanaikaiselta ja merkityksettömältä.

”Opetuksen kuuluu, ihan ensimmäisestä luokasta alkaen, olla sukupuolisensitiivistä ja tätä pitää painottaa useaan kertaan esimerkiksi opettajankoulutuksissa. Ei saisi tulla ”vahvat pojat kantamaan” tai muita erottelevia kommentteja.” 

Etäopetusta on ollut poikkeuksellisen paljon ja nuoret suhtautuivat siihen vaihtelevasti. Vastauksissa nousi kuitenkin selvästi esiin nuorten tarve tulla kuulluksi etäopetukseen liittyen. He ajattelivat, että heitä olisi tärkeää kuulla siirtymävaiheessa, jos etäopetus lisääntyy jälleen tulevaisuudessa. Myös opettajan rooli korostuu etäopetuksessa ja nuoret näkivät opettajien kouluttamisen tärkeänä mahdollistajana laadukkaalle ja toimivalle etäopetukselle.  

Nuorilla on tarve tulla kuulluksi

Käydyn keskustelun ja saadun palautteen perusteella viesti oli selvä. Työpajaan osallistuneet nuoret haluavat osallistua itseään koskeviin keskusteluihin ja tulla kuulluksi. Tämä sama viesti on kuultu myös muissa prosesseissamme ja hankkeissamme sekä esimerkiksi alkuvuonna Valtion nuorisoneuvoston julkaisemassa vuoden 2020 Nuorisobarometrissä.  

Vaikuttamisen paikka -työpajassa kerätyssä palautteessa tuli selvästi ilmi, että nuorille oli tärkeää päästä osallistumaan kuulemisprosessiin ja ilmaisemaan kantansa heille tärkeisiin teemoihin. Heiltä löytyi myös tahtoa ja kiinnostusta osallistua vastaaviin prosesseihin myös tulevaisuudessa.

”Tuli olo, että omia ajatuksia sai ilmaista ja niillä pystyy vaikuttamaan.” 
”Tärkeä vaikuttajan fiilis, toivottavasti ehdotukset otetaan avosylin vastaan.”

Nuoret ovat Opetushallitukselle tärkeä sidosryhmä ja oli hienoa, että saimme olla mukana varmistamassa, että nuorten ääni kuuluu heidän suunnitteluprosessissaan. Nuorten osallisuus yhteiskunnassa on tärkeää ja jääkin meidän aikuisten tehtäväksi järjestää, että vastaavanlaisia kuulemisen- ja vaikuttamisenpaikkoja tulee vastaan jokaisen nuorten arjessa. Nuorilla pitää olla matala kynnys osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

————————————————————————————————

Kiinnostaako nuorten kuuleminen yhteiskehittämismenetelmin? Lue lisää täältä!
Teksti: Emma Veini, Nuorten Akatemian viestintäassistentti

Terveisiä Opetushallituksen kuulemistyöpajasta: Nuoret haluavat osallistua ja tulla kuulluksi! 

Terveisiä Opetushallituksen kuulemistyöpajasta: Nuoret haluavat osallistua ja tulla kuulluksi! 

Järjestimme elokuussa Opetushallituksen kanssa Vaikuttamisen paikka -kuulemistyöpajan. Etätyöpajassa haluttiin kuulla tulevaisuusväittämien avulla nuorten mielipiteitä ja ajatuksia heille ajankohtaisiin aiheisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan, sukupuolten tasa-arvoon ja laadukkaaseen etäopetukseen liittyen. 

Etätyöpajaan osallistui noin 30 nuorta ympäri Suomen ja se oli osa laajempaa kuulemisprosessia, jossa kerättiin tärkeimpien sidosryhmien näkemyksiä Opetushallituksen tulevaisuuden painopisteiden suunnittelun tueksi. Etätyöpajaan osallistui ammattikoulun ja lukion opiskelijoita sekä yläkoulun oppilaita.   

Asioihin voisi vaikuttaa enemmän

Erityisesti hiilineutraaliuden ja sukupuolten tasa-arvon suhteen nuoret uskovat, että asioihin voisi vaikuttaa paljon nykyistä enemmän. Ilmastonmuutokseen liittyvää osaamista ja valistusta kaivattiin lisää kouluihin. Sukupuolien tasa-arvo koettiin tärkeänä asiana, johon pystyy jo jonkun verran vaikuttamaan koulumaailmassa. Useaa nuorta kuitenkin turhautti koulujen binäärinen tapakulttuuri: jako tyttöihin ja poikiin tuntui heistä vanhanaikaiselta ja merkityksettömältä.

”Opetuksen kuuluu, ihan ensimmäisestä luokasta alkaen, olla sukupuolisensitiivistä ja tätä pitää painottaa useaan kertaan esimerkiksi opettajankoulutuksissa. Ei saisi tulla ”vahvat pojat kantamaan” tai muita erottelevia kommentteja.” 

Etäopetusta on ollut poikkeuksellisen paljon ja nuoret suhtautuivat siihen vaihtelevasti. Vastauksissa nousi kuitenkin selvästi esiin nuorten tarve tulla kuulluksi etäopetukseen liittyen. He ajattelivat, että heitä olisi tärkeää kuulla siirtymävaiheessa, jos etäopetus lisääntyy jälleen tulevaisuudessa. Myös opettajan rooli korostuu etäopetuksessa ja nuoret näkivät opettajien kouluttamisen tärkeänä mahdollistajana laadukkaalle ja toimivalle etäopetukselle.  

Nuorilla on tarve tulla kuulluksi

Käydyn keskustelun ja saadun palautteen perusteella viesti oli selvä. Työpajaan osallistuneet nuoret haluavat osallistua itseään koskeviin keskusteluihin ja tulla kuulluksi. Tämä sama viesti on kuultu myös muissa prosesseissamme ja hankkeissamme sekä esimerkiksi alkuvuonna Valtion nuorisoneuvoston julkaisemassa vuoden 2020 Nuorisobarometrissä.  

Vaikuttamisen paikka -työpajassa kerätyssä palautteessa tuli selvästi ilmi, että nuorille oli tärkeää päästä osallistumaan kuulemisprosessiin ja ilmaisemaan kantansa heille tärkeisiin teemoihin. Heiltä löytyi myös tahtoa ja kiinnostusta osallistua vastaaviin prosesseihin myös tulevaisuudessa.

”Tuli olo, että omia ajatuksia sai ilmaista ja niillä pystyy vaikuttamaan.” 
”Tärkeä vaikuttajan fiilis, toivottavasti ehdotukset otetaan avosylin vastaan.”

Nuoret ovat Opetushallitukselle tärkeä sidosryhmä ja oli hienoa, että saimme olla mukana varmistamassa, että nuorten ääni kuuluu heidän suunnitteluprosessissaan. Nuorten osallisuus yhteiskunnassa on tärkeää ja jääkin meidän aikuisten tehtäväksi järjestää, että vastaavanlaisia kuulemisen- ja vaikuttamisenpaikkoja tulee vastaan jokaisen nuorten arjessa. Nuorilla pitää olla matala kynnys osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

————————————————————————————————

Kiinnostaako nuorten kuuleminen yhteiskehittämismenetelmin? Lue lisää täältä!
Teksti: Emma Veini, Nuorten Akatemian viestintäassistentti