Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

TIEDOTE: Saamelaiskäräjien ja Nuorten Akatemian yhteinen hanke tekee saamelaiskulttuuria tutuksi kouluissa

JULKAISUVAPAA HETI

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hankkeelle rahoituksen. Hankkeella tehdään saamelaiskulttuuria tutuksi kouluissa.

Saamelaiset ovat Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa, mutta Suomen kouluissa saamelaisista opetetaan hyvin vähän ja monesti oppikirjoissa oleva tieto on suppeaa ja vanhentunutta. Tänä päivänä jo yli 70 % saamelaisnuorista ja –lapsista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, jossa he voivat tiedon vähäisyyden vuoksi kokea syrjintää ja kiusaamista. Myös saamelaisnuoret, jotka ovat aktiivisia somessa, kokevat paljon vihapuhetta. Yhtenä syynä tähän on median luoma yksipuolinen kuva saamelaisista.

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on lisätä valtaväestöön kuuluvien nuorten tietoisuutta saamelaisista ja ehkäistä sitä kautta saamelaislapsiin ja -nuoriin kohdistuvaa syrjintää. Samalla voidaan vahvistaa saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaislasten ja -nuorten identiteettiä.

Saamelaisten kansallispäivää juhlitaan 6. helmikuuta eri puolilla saamenmaata, ja Suomen saamelaisalueen kouluissa vietetään silloin juhlapäivää. Hankkeessa lanseerataan saamelaisten kansallispäivä valtakunnalliseksi teemapäiväksi koko Suomen kouluissa. Teemapäivän lisäksi keväällä järjestetään kouluissa osallistavia ja toiminnallisia työpajoja, joita pitävät saamelaisnuoret. Työpajoihin osallistuvilla nuorilla on mahdollisuus harjaannuttaa tietojaan saamelaisista ja saamelaiskulttuurista, sekä pohtia valtakulttuurin ja saamelaiskulttuurin suhdetta ja omia vaikuttamismahdollisuuksiaan.

”Hienoa, että OKM myönsi hankkeelle rahoitusta. Lähdemme innolla käynnistämään hanketta, sillä teema on tärkeä ja meille myös uusi. Uskon, että opimme myös itse paljon tästä.” toteaa Nuorten Akatemian kehittämispäällikkö Niina Salmi.

 

Lisätietoja:

Hilla Aaltio
Projektikoordinaattori, Nuorten Akatemia
+358 45 260 8801
hilla.aaltio@nuortenakatemia.fi

 

Kaisa Tapiola-Länsman
Saamelaiskäräjien nuorisosihteeri
+358 50 382 5179
kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi

 

Nuorten Akatemia on nuorten osallisuutta edistävä yhteistyöorganisaatio. Nuorten Akatemian toiminnan tuloksena nuorilla on mahdollisuus osallistua, oppia, vaikuttaa ja toteuttaa itseään. Nuorten Akatemian taustalla ovat Suomen suurimmat nuoriso- ja liikuntajärjestöt.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia ympäri Suomen sekä vahvistaa saamelaisnuorten kuuluvuutta saamelaiskulttuuriin. Lisäksi se valmistelee ne saamelaiskäräjien lausunnot, aloitteet ja muut kannanotot, jotka koskevat saamelaisnuoria tai saamelaisnuorten elinoloja. Hankkeen Saamelaiskäräjien työntekijäksi on valittu kulttuurituotantoa (AMK) opiskeleva inarinsaamelainen Minna Lehtola (kuvassa).

TIEDOTE: Saamelaiskäräjien ja Nuorten Akatemian yhteinen hanke tekee saamelaiskulttuuria tutuksi kouluissa

TIEDOTE: Saamelaiskäräjien ja Nuorten Akatemian yhteinen hanke tekee saamelaiskulttuuria tutuksi kouluissa

JULKAISUVAPAA HETI

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hankkeelle rahoituksen. Hankkeella tehdään saamelaiskulttuuria tutuksi kouluissa.

Saamelaiset ovat Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa, mutta Suomen kouluissa saamelaisista opetetaan hyvin vähän ja monesti oppikirjoissa oleva tieto on suppeaa ja vanhentunutta. Tänä päivänä jo yli 70 % saamelaisnuorista ja –lapsista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, jossa he voivat tiedon vähäisyyden vuoksi kokea syrjintää ja kiusaamista. Myös saamelaisnuoret, jotka ovat aktiivisia somessa, kokevat paljon vihapuhetta. Yhtenä syynä tähän on median luoma yksipuolinen kuva saamelaisista.

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on lisätä valtaväestöön kuuluvien nuorten tietoisuutta saamelaisista ja ehkäistä sitä kautta saamelaislapsiin ja -nuoriin kohdistuvaa syrjintää. Samalla voidaan vahvistaa saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaislasten ja -nuorten identiteettiä.

Saamelaisten kansallispäivää juhlitaan 6. helmikuuta eri puolilla saamenmaata, ja Suomen saamelaisalueen kouluissa vietetään silloin juhlapäivää. Hankkeessa lanseerataan saamelaisten kansallispäivä valtakunnalliseksi teemapäiväksi koko Suomen kouluissa. Teemapäivän lisäksi keväällä järjestetään kouluissa osallistavia ja toiminnallisia työpajoja, joita pitävät saamelaisnuoret. Työpajoihin osallistuvilla nuorilla on mahdollisuus harjaannuttaa tietojaan saamelaisista ja saamelaiskulttuurista, sekä pohtia valtakulttuurin ja saamelaiskulttuurin suhdetta ja omia vaikuttamismahdollisuuksiaan.

”Hienoa, että OKM myönsi hankkeelle rahoitusta. Lähdemme innolla käynnistämään hanketta, sillä teema on tärkeä ja meille myös uusi. Uskon, että opimme myös itse paljon tästä.” toteaa Nuorten Akatemian kehittämispäällikkö Niina Salmi.

 

Lisätietoja:

Hilla Aaltio
Projektikoordinaattori, Nuorten Akatemia
+358 45 260 8801
hilla.aaltio@nuortenakatemia.fi

 

Kaisa Tapiola-Länsman
Saamelaiskäräjien nuorisosihteeri
+358 50 382 5179
kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi

 

Nuorten Akatemia on nuorten osallisuutta edistävä yhteistyöorganisaatio. Nuorten Akatemian toiminnan tuloksena nuorilla on mahdollisuus osallistua, oppia, vaikuttaa ja toteuttaa itseään. Nuorten Akatemian taustalla ovat Suomen suurimmat nuoriso- ja liikuntajärjestöt.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia ympäri Suomen sekä vahvistaa saamelaisnuorten kuuluvuutta saamelaiskulttuuriin. Lisäksi se valmistelee ne saamelaiskäräjien lausunnot, aloitteet ja muut kannanotot, jotka koskevat saamelaisnuoria tai saamelaisnuorten elinoloja. Hankkeen Saamelaiskäräjien työntekijäksi on valittu kulttuurituotantoa (AMK) opiskeleva inarinsaamelainen Minna Lehtola (kuvassa).