Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Uutta virtaa nuorten kanssa toimimiseen, koulutoimintaan tai organisaation toiminnan kehittämiseen? Tutustu koulutuksiimme!

Kaipaako organisaationne nuorten tarpeet huomioivaa ja tulevaisuuslähtöistä strategiaa? Haluatteko olla mukana tukemassa nuorten omia projekteja teille tärkeistä teemoista? Tarvitseeko organisaationne osaamista osallistaviin menetelmiin? Kaipaatteko konkreettisia työkaluja nuorten kanssa toimimiseen?

Vastasitko yhteenkään kysymykseen kyllä? Jatka siis lukemista ja tutustu koulutuspalveluihimme! Koulutamme nuorten kanssa toimivia aikuisia koulumaailmassa ja sen ulkopuolella.

MAHIS
Mahiksessa tuemme haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia 13–17-vuotiaita nuoria oman elämän hallinnan vahvistamisessa. Olemme jo 20 vuoden ajan kouluttaneet Mahis-ohjaajia, jotka voivat hakea meiltä jopa 1000 € toimintatukea nuorten suunnitteleman projektin toteuttamiseen.

Mahis-koulutuksessa ohjaaja saa valmiuksia nuorten osallisuuden mahdollistamiseen sekä haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien nuorten kohtaamiseen. Koulutus sopii jokaiselle nuorten parissa toimivalle aikuiselle, joka pohtii, miten monenlaiset nuoret saa innostettua mukaan yhteiseen toimintaan ja sen myötä vahvistettua nuoren elämän haltuunottoa, itsetuntemusta ja tulevaisuususkoa.

Koulutuksen käynyt Mahis-ohjaaja voi hakea jopa 1000 euron Mahis-tukea nuorten ryhmän suunnitteleman ja toteuttaman projektin toimintakuluihin.

Kaksipäiväisen koulutuksen hinta on 120e / osallistuja. Lisätietoa koulutuksen tilaamisesta.

Tutustu Mahikseen tarkemmin: www.mahis.info

KEHITTÄMISTREFFIT
Kehittämistreffit koostuu kolmesta eri työpajasarjasta: Palvelumuotoilua ja kokeilukulttuuria, Nuoret mukaan ja Yhdessä paremmin. Työpajasarjat sisältävät kolme toiminnallista työpajaa, joissa ideoidaan ja kehitetään ratkaisuja valittuun teemaan. Työpajan lopussa työstetään konkreettinen toteutussuunnitelma.

Kehittämistreffit auttavat esimerkiksi:

Räätälöimme sisällön tilaajan toiveiden mukaisesti. Tilaajana voi olla kunnan nuorisopalvelut, järjestö, seurakunta, koulu tai muu nuorten kanssa työskentelevä taho.

Yhden työpajasarjan (sis. kolme työpajaa) hinta on 950e. Voit myös tilata yksittäisiä työpajoja hintaan 450e/kpl.

Tutustu Kehittämistreffeihin ja työpajojen sisältöön täällä.

OSALLISUUSKOULUTUS
Koulutuskokonaisuudessa innostetaan opettajia ja kouluyhteisöä osallistavien menetelmien käyttöön opetuksessa. Osallisuuskoulutuksesta saatte kattavat ja käytännönläheiset työkalut oppilaiden osallisuuden vahvistamiseen sekä toiminnalliseen opetukseen.

Nuorten Akatemian vetämä koulutuspäivä rakentuu opettajien koulutuksesta sekä  nuorille suunnatusta Idealaboratoriosta. Nuorten Akatemia koostaa opettajien koulutuksen ja Idealaboratorion pohjalta raportin ja toimenpide-ehdotukset toiminnan jatkolle.

Koulutuspäivän keskeisiä päämääriä ovat:

Koulutus soveltuu niin ala- kuin yläkouluun, lukioon sekä ammatilliseen opetukseen. Koulutuspäivän hinta on 1200 e / 1 fasilitaattori (+ matkat).

Lue lisää osallisuuskoulutuksesta.

Uutta virtaa nuorten kanssa toimimiseen, koulutoimintaan tai organisaation toiminnan kehittämiseen? Tutustu koulutuksiimme!

Uutta virtaa nuorten kanssa toimimiseen, koulutoimintaan tai organisaation toiminnan kehittämiseen? Tutustu koulutuksiimme!

Kaipaako organisaationne nuorten tarpeet huomioivaa ja tulevaisuuslähtöistä strategiaa? Haluatteko olla mukana tukemassa nuorten omia projekteja teille tärkeistä teemoista? Tarvitseeko organisaationne osaamista osallistaviin menetelmiin? Kaipaatteko konkreettisia työkaluja nuorten kanssa toimimiseen?

Vastasitko yhteenkään kysymykseen kyllä? Jatka siis lukemista ja tutustu koulutuspalveluihimme! Koulutamme nuorten kanssa toimivia aikuisia koulumaailmassa ja sen ulkopuolella.

MAHIS
Mahiksessa tuemme haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia 13–17-vuotiaita nuoria oman elämän hallinnan vahvistamisessa. Olemme jo 20 vuoden ajan kouluttaneet Mahis-ohjaajia, jotka voivat hakea meiltä jopa 1000 € toimintatukea nuorten suunnitteleman projektin toteuttamiseen.

Mahis-koulutuksessa ohjaaja saa valmiuksia nuorten osallisuuden mahdollistamiseen sekä haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien nuorten kohtaamiseen. Koulutus sopii jokaiselle nuorten parissa toimivalle aikuiselle, joka pohtii, miten monenlaiset nuoret saa innostettua mukaan yhteiseen toimintaan ja sen myötä vahvistettua nuoren elämän haltuunottoa, itsetuntemusta ja tulevaisuususkoa.

Koulutuksen käynyt Mahis-ohjaaja voi hakea jopa 1000 euron Mahis-tukea nuorten ryhmän suunnitteleman ja toteuttaman projektin toimintakuluihin.

Kaksipäiväisen koulutuksen hinta on 120e / osallistuja. Lisätietoa koulutuksen tilaamisesta.

Tutustu Mahikseen tarkemmin: www.mahis.info

KEHITTÄMISTREFFIT
Kehittämistreffit koostuu kolmesta eri työpajasarjasta: Palvelumuotoilua ja kokeilukulttuuria, Nuoret mukaan ja Yhdessä paremmin. Työpajasarjat sisältävät kolme toiminnallista työpajaa, joissa ideoidaan ja kehitetään ratkaisuja valittuun teemaan. Työpajan lopussa työstetään konkreettinen toteutussuunnitelma.

Kehittämistreffit auttavat esimerkiksi:

Räätälöimme sisällön tilaajan toiveiden mukaisesti. Tilaajana voi olla kunnan nuorisopalvelut, järjestö, seurakunta, koulu tai muu nuorten kanssa työskentelevä taho.

Yhden työpajasarjan (sis. kolme työpajaa) hinta on 950e. Voit myös tilata yksittäisiä työpajoja hintaan 450e/kpl.

Tutustu Kehittämistreffeihin ja työpajojen sisältöön täällä.

OSALLISUUSKOULUTUS
Koulutuskokonaisuudessa innostetaan opettajia ja kouluyhteisöä osallistavien menetelmien käyttöön opetuksessa. Osallisuuskoulutuksesta saatte kattavat ja käytännönläheiset työkalut oppilaiden osallisuuden vahvistamiseen sekä toiminnalliseen opetukseen.

Nuorten Akatemian vetämä koulutuspäivä rakentuu opettajien koulutuksesta sekä  nuorille suunnatusta Idealaboratoriosta. Nuorten Akatemia koostaa opettajien koulutuksen ja Idealaboratorion pohjalta raportin ja toimenpide-ehdotukset toiminnan jatkolle.

Koulutuspäivän keskeisiä päämääriä ovat:

Koulutus soveltuu niin ala- kuin yläkouluun, lukioon sekä ammatilliseen opetukseen. Koulutuspäivän hinta on 1200 e / 1 fasilitaattori (+ matkat).

Lue lisää osallisuuskoulutuksesta.