Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Vapaaehtoistoiminta oppimisympäristönä

Linkki tallenteeseen

Vapaaehtoistoimintaan liittyvässä webinaarissa pohdimme, mitä vapaaehtoistyössä voi oppia ja jaoimme kokemuksia vapaaehtoistoiminnasta järjestäjän, tekijän ja kokijan näkökulmasta. Keskustelimme verkkovapaaehtoisuuden mahdollisuuksista ja jaoimme Meidän projekti! -hankkeen vapaaehtoistyön projektien kokemuksia. Mukana webinaarissamme oli hanketyöntekijöidemme lisäksi asiantuntijavieraina Riikka Kaukinen (MLL Nuortennetti), Katariina Kuronen (Nuortennetin vapaaehtoinen nuori) , Anu Molarius (Vanhusten Palvelutaloyhdistys MEREO), Mai Salmenkangas (Metropolia AMK, Osuma -hanke) ja Jenni Helenius (MLL, Meidän projekti! -hanke).

Keskusteluissa nousi esille paitsi vapaaehtoistoiminnan vapaaehtoisuus, eli että vapaaehtoistyöntekijä saa itse valita miten, missä ja milloin osallistuu, myös erityisesti vapaaehtoistyön monipuolisuus – jokaiselle löytyy varmasti oma tapa osallistua omien resurssien, osaamisten ja mielenkiinnonkohteiden perusteella.

Tosi paljon lähtee vapaaehtoisista itsestään, että mikä heitä kiinnostaa, mutta sosiaalinen kohtaaminen on se juttu.
– Anu Molarius

Vapaaehtoistyö on yleensä aina työtä yhteisössä tai yhteisön hyväksi ja vähintään välillistä ihmisten välistä kohtaamista. Keskeistä vapaaehtoistyössä, erityisesti nuorille on toisten, yleensä heitä itseään heikommassa asemassa olevien auttaminen. Lisäksi siinä ovat vahvasti läsnä erilaiset tunteet, oppiminen, omat luovat ideat ja osallisuus omaan yhteisöön ja vaikuttaminen yhteiskuntaan. Nuoret toimivat usein hetkessä ja heidän elämässään tapahtuu nopeasti suuriakin muutoksia, mielenkiinnonkohteet ja elämäntilanteet saattavat muuttua äkistikin nuoren etsiessä omaa polkuaan. Näissä tilanteissa aikuiset ja organisaatiot eivät aina pysy mukana ja vapaaehtoistoiminnan nuorten maailmassa hidas mukautuminen nuorten toiveisiin haastaa heitä ohjaavia aikuisia ja toimintaorganisaatioita pyrkimään ketteryyteen ja osallisuutta edistäviin prosesseihin.

Ole vain oma itsesi, se riittää, koska kaikilla nuorilla on kykyjä ja osaamista ja jotain annettavaa!  – Riikka Kaukinen

Vapaaehtoistoiminnassa kehittyy sekä rohkeus tuoda omia ideoita esille että ymmärrys oman toiminnan vaikutuksista. Erityisesti alkuun nuorille voi olla haastavaa tunnistaa, että oma toiminta on hyödyllistä, jos toiminta ei ole suoraan konkreettista auttamistyötä, vaan vaikka omien kokemusten jakamista. Ohjaus ja aikuisten tuki vapaaehtoistoiminnassa auttaa nuoria tunnistamaan vaikutusten virtoja ja hyötyjä paremmin ja myös tunnistamaan omaa rajallisuuttaan. Katariina Kuronen kannustaa kaikkia nuoria kokeilemaan vapaaehtoistyötä Nuortennetissä. Hänen mukaansa toiminta sopii varmasti ihan kaikille nuorille, jotka vain ovat kiinnostuneita kokeilemaan. Hän korostaa lisäksi vielä, että toiminta on aina vapaaehtoista, eli sisältöjä saa tehdä juuri sen verran kuin haluaa ja tehdä juuri sellaisia juttuja kuin itseä kiinnostaa. Taukoja voi aina pitää välissä, jos elämässä tapahtuu jotain muuta, tai ei oikein ole energiaa. Aina voi tulla sitten uudestaan mukaan toimintaan!

Anu Molarius kertoo, että avoin, reipas ja oma-aloitteinen asenne auttaa vapaaehtoistyössä pärjäämisessä. Tehtäviin perehdytetään ja niiden tekemisessä tuetaan, mutta aina kannattaa myös kysyä, jos ei tiedä. Omia ideoita kannattaa ehdottomasti tuoda esille ja erityisesti omia toiveita ja odotuksia toiminnalle, jotta saa varmasti tehdä sellaista itselle mieluista hommaa. Kynnys on kuitenkin matala, yksin ei tarvitse ikinä jäädä.

Kun nuoria kohtaa somekanavissa tai keskustelupalstoilla, niin kaikkia ei voi aina auttaa, vaan oma rajallisuus on tunnistettava. Aina voi ohjata eteenpäin, vaikka lasten ja nuorten puhelimeen, mutta voi kuunnella ja kannustaa, mutta kaikkia ei voi aina pelastaa. Se on pitänyt itse hyväksyä. – Katriina Kuronen

Riikka Kaukinen korostaa Nuortennetin toimittajien ja muiden vapaaehtoisten toimijuutta vapaaehtoistyössä. Esimerkiksi Nuortennetin somekanavat ovat kokonaan nuorten käsissä, ja aikuiset saavat tuottaa sinne sisältöä vain erityisissä poikkeustilanteissa. Myös Meidän projekti! -kurssilla korostetaan nuorten omia vahvuuksia, mielenkiinnonkohteita ja toimintaa. Nuoret oppivat projekteissa esimerkiksi tiimityötä, vaikuttamista ja vuorovaikutustaitoja. Kurssilla voidaan vahvistaa nuorten kokemusta omasta pystyvyydestä ja mahdollistaa heille vaikuttavia auttamisen kokemuksia. Kurssin aikana voidaan myös tehdä näkyväksi erityisesti opiskelijoiden normaalissa koulutyössä näkymättömäksi jäävää osaamista.

Sekä MEREO:ssa että Nuortennetissä oli jo positiivisia kokemuksia yhteistyöstä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Koululuokat ja opiskelijaryhmät ovat tehneet vapaaehtoistyötä heidän toiminnassaan ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Opettajien kannattaa siis olla yhteydessä erilaisiin vapaaehtoistyön kentän toimijoihin ja ehdottaa yhteistyötä. Toimintaa voidaan monin paikoin sovittaa eri oppiaineisiin tai osaamistavoitteisiin hyvin joustavasti, mutta näistä on hyvä käydä keskusteluja toimintapaikan kanssa etukäteen, jotta toiminnasta ja sen tavoitteista on varmasti yhteinen ymmärrys. Meidän projekti! -kurssi on valmis paketti vapaehtoistoiminnan integroimiseksi osaksi opetusta ja se taipuu palvelemaan hyvin monenlaisia erilaisia ryhmiä ja oppimistavoitteita.

Oisin itse nuorempana kaivannut enemmän vertaistukea, niin se, että voin itse tarjota sitä muille nuorille, sai lähtemään mukaan Nuortennetin toimintaan.
– Katariina Kuronen

Vapaaehtoistoiminta voisi siis olla erittäin antoisa osa myös nuorten kouluarkea, jos yhteistyötä saataisiin sujuvasti käynnistettyä vapaaehtoistoimintaa tarjoavien organisaatioiden ja oppilaitosten välille. Miten toimintapaikat voisivat vielä paremmin sanoittaa nuorille konkreettisesti omaa toimintaansa ja sitoa vähemmän konkreettisiakin töitä erityisesti auttamiseen?

Vapaaehtoistoiminta oppimisympäristönä

Vapaaehtoistoiminta oppimisympäristönä

Linkki tallenteeseen

Vapaaehtoistoimintaan liittyvässä webinaarissa pohdimme, mitä vapaaehtoistyössä voi oppia ja jaoimme kokemuksia vapaaehtoistoiminnasta järjestäjän, tekijän ja kokijan näkökulmasta. Keskustelimme verkkovapaaehtoisuuden mahdollisuuksista ja jaoimme Meidän projekti! -hankkeen vapaaehtoistyön projektien kokemuksia. Mukana webinaarissamme oli hanketyöntekijöidemme lisäksi asiantuntijavieraina Riikka Kaukinen (MLL Nuortennetti), Katariina Kuronen (Nuortennetin vapaaehtoinen nuori) , Anu Molarius (Vanhusten Palvelutaloyhdistys MEREO), Mai Salmenkangas (Metropolia AMK, Osuma -hanke) ja Jenni Helenius (MLL, Meidän projekti! -hanke).

Keskusteluissa nousi esille paitsi vapaaehtoistoiminnan vapaaehtoisuus, eli että vapaaehtoistyöntekijä saa itse valita miten, missä ja milloin osallistuu, myös erityisesti vapaaehtoistyön monipuolisuus – jokaiselle löytyy varmasti oma tapa osallistua omien resurssien, osaamisten ja mielenkiinnonkohteiden perusteella.

Tosi paljon lähtee vapaaehtoisista itsestään, että mikä heitä kiinnostaa, mutta sosiaalinen kohtaaminen on se juttu.
– Anu Molarius

Vapaaehtoistyö on yleensä aina työtä yhteisössä tai yhteisön hyväksi ja vähintään välillistä ihmisten välistä kohtaamista. Keskeistä vapaaehtoistyössä, erityisesti nuorille on toisten, yleensä heitä itseään heikommassa asemassa olevien auttaminen. Lisäksi siinä ovat vahvasti läsnä erilaiset tunteet, oppiminen, omat luovat ideat ja osallisuus omaan yhteisöön ja vaikuttaminen yhteiskuntaan. Nuoret toimivat usein hetkessä ja heidän elämässään tapahtuu nopeasti suuriakin muutoksia, mielenkiinnonkohteet ja elämäntilanteet saattavat muuttua äkistikin nuoren etsiessä omaa polkuaan. Näissä tilanteissa aikuiset ja organisaatiot eivät aina pysy mukana ja vapaaehtoistoiminnan nuorten maailmassa hidas mukautuminen nuorten toiveisiin haastaa heitä ohjaavia aikuisia ja toimintaorganisaatioita pyrkimään ketteryyteen ja osallisuutta edistäviin prosesseihin.

Ole vain oma itsesi, se riittää, koska kaikilla nuorilla on kykyjä ja osaamista ja jotain annettavaa!  – Riikka Kaukinen

Vapaaehtoistoiminnassa kehittyy sekä rohkeus tuoda omia ideoita esille että ymmärrys oman toiminnan vaikutuksista. Erityisesti alkuun nuorille voi olla haastavaa tunnistaa, että oma toiminta on hyödyllistä, jos toiminta ei ole suoraan konkreettista auttamistyötä, vaan vaikka omien kokemusten jakamista. Ohjaus ja aikuisten tuki vapaaehtoistoiminnassa auttaa nuoria tunnistamaan vaikutusten virtoja ja hyötyjä paremmin ja myös tunnistamaan omaa rajallisuuttaan. Katariina Kuronen kannustaa kaikkia nuoria kokeilemaan vapaaehtoistyötä Nuortennetissä. Hänen mukaansa toiminta sopii varmasti ihan kaikille nuorille, jotka vain ovat kiinnostuneita kokeilemaan. Hän korostaa lisäksi vielä, että toiminta on aina vapaaehtoista, eli sisältöjä saa tehdä juuri sen verran kuin haluaa ja tehdä juuri sellaisia juttuja kuin itseä kiinnostaa. Taukoja voi aina pitää välissä, jos elämässä tapahtuu jotain muuta, tai ei oikein ole energiaa. Aina voi tulla sitten uudestaan mukaan toimintaan!

Anu Molarius kertoo, että avoin, reipas ja oma-aloitteinen asenne auttaa vapaaehtoistyössä pärjäämisessä. Tehtäviin perehdytetään ja niiden tekemisessä tuetaan, mutta aina kannattaa myös kysyä, jos ei tiedä. Omia ideoita kannattaa ehdottomasti tuoda esille ja erityisesti omia toiveita ja odotuksia toiminnalle, jotta saa varmasti tehdä sellaista itselle mieluista hommaa. Kynnys on kuitenkin matala, yksin ei tarvitse ikinä jäädä.

Kun nuoria kohtaa somekanavissa tai keskustelupalstoilla, niin kaikkia ei voi aina auttaa, vaan oma rajallisuus on tunnistettava. Aina voi ohjata eteenpäin, vaikka lasten ja nuorten puhelimeen, mutta voi kuunnella ja kannustaa, mutta kaikkia ei voi aina pelastaa. Se on pitänyt itse hyväksyä. – Katriina Kuronen

Riikka Kaukinen korostaa Nuortennetin toimittajien ja muiden vapaaehtoisten toimijuutta vapaaehtoistyössä. Esimerkiksi Nuortennetin somekanavat ovat kokonaan nuorten käsissä, ja aikuiset saavat tuottaa sinne sisältöä vain erityisissä poikkeustilanteissa. Myös Meidän projekti! -kurssilla korostetaan nuorten omia vahvuuksia, mielenkiinnonkohteita ja toimintaa. Nuoret oppivat projekteissa esimerkiksi tiimityötä, vaikuttamista ja vuorovaikutustaitoja. Kurssilla voidaan vahvistaa nuorten kokemusta omasta pystyvyydestä ja mahdollistaa heille vaikuttavia auttamisen kokemuksia. Kurssin aikana voidaan myös tehdä näkyväksi erityisesti opiskelijoiden normaalissa koulutyössä näkymättömäksi jäävää osaamista.

Sekä MEREO:ssa että Nuortennetissä oli jo positiivisia kokemuksia yhteistyöstä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Koululuokat ja opiskelijaryhmät ovat tehneet vapaaehtoistyötä heidän toiminnassaan ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Opettajien kannattaa siis olla yhteydessä erilaisiin vapaaehtoistyön kentän toimijoihin ja ehdottaa yhteistyötä. Toimintaa voidaan monin paikoin sovittaa eri oppiaineisiin tai osaamistavoitteisiin hyvin joustavasti, mutta näistä on hyvä käydä keskusteluja toimintapaikan kanssa etukäteen, jotta toiminnasta ja sen tavoitteista on varmasti yhteinen ymmärrys. Meidän projekti! -kurssi on valmis paketti vapaehtoistoiminnan integroimiseksi osaksi opetusta ja se taipuu palvelemaan hyvin monenlaisia erilaisia ryhmiä ja oppimistavoitteita.

Oisin itse nuorempana kaivannut enemmän vertaistukea, niin se, että voin itse tarjota sitä muille nuorille, sai lähtemään mukaan Nuortennetin toimintaan.
– Katariina Kuronen

Vapaaehtoistoiminta voisi siis olla erittäin antoisa osa myös nuorten kouluarkea, jos yhteistyötä saataisiin sujuvasti käynnistettyä vapaaehtoistoimintaa tarjoavien organisaatioiden ja oppilaitosten välille. Miten toimintapaikat voisivat vielä paremmin sanoittaa nuorille konkreettisesti omaa toimintaansa ja sitoa vähemmän konkreettisiakin töitä erityisesti auttamiseen?