Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Vieraskynä: Populaarimusiikki on nuorten identiteetin raaka-ainetta

Populaarimusiikin käsite on Juurista latvoille -hankkeessa keskeinen. Nuoret ilmaisevat itseään ja tunteitaan kuuntelemalla populaarimusiikkia, ja siksi sen merkitys nimenomaan nuorille on suuri. Tutkimukset korostavat musiikin erityisyyttä nuorille, sillä se palvelee monia keskeisiä nuoruusiän psykologisen kehityksen tarpeita. Musiikki tukee identiteetin muotoutumista ja luo maailman, jossa nuori pääsee toteuttamaan omaa toimijuuttaan ja harjoittelemaan itsenäistymistä.

Kulttuurin jatkuvuuden ja elinvoimaisuuden kannalta on merkittävää, että juuri populaarimusiikki nuorille tärkeimpänä kulttuurin muotona, pystyy säilyttämään ja kasvattamaan ilmaisukykyään maailmassa, jossa populaarimusiikin kuuntelukanavien käyttö keskittyy samaan aikaan, kun sisältöjen saavutettavuus kasvaa. Osa elävän musiikin pienistä ja keskisuurista tapahtumatoimijoista huomasi 2010-luvulla, että nuorten kiinnostus elävän musiikin tapahtumiin oli hiipunut. Uuden diginatiivin sukupolven suhde elävään musiikkiin oli muuttunut.

Uusi sukupolvi kuuntelee uutta musiikkia, uusissa paikoissa ja uusin tavoin. Nuorten huomio on kohdistunut suurtapahtumiin, joissa suurten verkostojen suosiossa olevat artistit esiintyvät ja, joissa nuoret ovat suuri ellei suurin osallistujaryhmä. Kulttuurin elinvoimaisuuden näkökulmasta pienellä ja keskisuurella kulttuuritoiminnalla on kuitenkin keskeinen merkitys yhteiskunnassa. Elävän musiikin esittämistä ei voi keskittyä vain muutamille harvoille toimijoille, kun halutaan mahdollistaa moninaisen nuorisojoukon identiteetin ja kulttuurin syntyminen.

Oleellisiksi vaikuttajiksi syntyvän kulttuurin osalta muodostuvatkin tekijät (affektit), jotka johtavat kuunneltavien artisten valintaan. Tärkeää on siis näiden tekijöiden synnyttäminen tai mahdollistaminen. Juurista latvoille -hankkeen tavoitteena on tutkia kuinka ja miten uusi diginatiivi sukupolvi osallistuu elävään populaarimusiikkikulttuuriin, sekä kartoittaa mitkä tekijät vaikuttavat osallistumiseen. Tutkimuksen pohjalta kehitetään ideoita siitä miten nykyiset elävän musiikin toimijat ja tulevaisuuden sidosryhmät voivat järjestäytyä palvellakseen uuden nuorille omaehtoisen kulttuurin syntymistä. Tärkeää on saada aikojen saatossa kumuloituneet resurssit ja hiljainen tieto kohtaamaan uusi kulttuuri tuotannossa, jonka arvoa ei mitata vain kaupallisin määrein.

Uusien toimintamallien kehittäminen lähtee yhteistyöstä nuorten ja alan toimijoiden kanssa. Hankkeen toteuttaa LiveFIN ry opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian, DUNK rf:n sekä Nuorten Akatemian kanssa.

Harri Homi ja Salla Vallius
www.juuristalatvoille.fi

Hankekuvaus Nuorten Akatemian nettisivuilla.

Vieraskynä: Populaarimusiikki on nuorten identiteetin raaka-ainetta

Vieraskynä: Populaarimusiikki on nuorten identiteetin raaka-ainetta

Populaarimusiikin käsite on Juurista latvoille -hankkeessa keskeinen. Nuoret ilmaisevat itseään ja tunteitaan kuuntelemalla populaarimusiikkia, ja siksi sen merkitys nimenomaan nuorille on suuri. Tutkimukset korostavat musiikin erityisyyttä nuorille, sillä se palvelee monia keskeisiä nuoruusiän psykologisen kehityksen tarpeita. Musiikki tukee identiteetin muotoutumista ja luo maailman, jossa nuori pääsee toteuttamaan omaa toimijuuttaan ja harjoittelemaan itsenäistymistä.

Kulttuurin jatkuvuuden ja elinvoimaisuuden kannalta on merkittävää, että juuri populaarimusiikki nuorille tärkeimpänä kulttuurin muotona, pystyy säilyttämään ja kasvattamaan ilmaisukykyään maailmassa, jossa populaarimusiikin kuuntelukanavien käyttö keskittyy samaan aikaan, kun sisältöjen saavutettavuus kasvaa. Osa elävän musiikin pienistä ja keskisuurista tapahtumatoimijoista huomasi 2010-luvulla, että nuorten kiinnostus elävän musiikin tapahtumiin oli hiipunut. Uuden diginatiivin sukupolven suhde elävään musiikkiin oli muuttunut.

Uusi sukupolvi kuuntelee uutta musiikkia, uusissa paikoissa ja uusin tavoin. Nuorten huomio on kohdistunut suurtapahtumiin, joissa suurten verkostojen suosiossa olevat artistit esiintyvät ja, joissa nuoret ovat suuri ellei suurin osallistujaryhmä. Kulttuurin elinvoimaisuuden näkökulmasta pienellä ja keskisuurella kulttuuritoiminnalla on kuitenkin keskeinen merkitys yhteiskunnassa. Elävän musiikin esittämistä ei voi keskittyä vain muutamille harvoille toimijoille, kun halutaan mahdollistaa moninaisen nuorisojoukon identiteetin ja kulttuurin syntyminen.

Oleellisiksi vaikuttajiksi syntyvän kulttuurin osalta muodostuvatkin tekijät (affektit), jotka johtavat kuunneltavien artisten valintaan. Tärkeää on siis näiden tekijöiden synnyttäminen tai mahdollistaminen. Juurista latvoille -hankkeen tavoitteena on tutkia kuinka ja miten uusi diginatiivi sukupolvi osallistuu elävään populaarimusiikkikulttuuriin, sekä kartoittaa mitkä tekijät vaikuttavat osallistumiseen. Tutkimuksen pohjalta kehitetään ideoita siitä miten nykyiset elävän musiikin toimijat ja tulevaisuuden sidosryhmät voivat järjestäytyä palvellakseen uuden nuorille omaehtoisen kulttuurin syntymistä. Tärkeää on saada aikojen saatossa kumuloituneet resurssit ja hiljainen tieto kohtaamaan uusi kulttuuri tuotannossa, jonka arvoa ei mitata vain kaupallisin määrein.

Uusien toimintamallien kehittäminen lähtee yhteistyöstä nuorten ja alan toimijoiden kanssa. Hankkeen toteuttaa LiveFIN ry opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian, DUNK rf:n sekä Nuorten Akatemian kanssa.

Harri Homi ja Salla Vallius
www.juuristalatvoille.fi

Hankekuvaus Nuorten Akatemian nettisivuilla.